Pieno tyrimų ir kitų paslaugų kainos

Laboratorijoje yra atliekami žalio pieno mėginių tyrimai įprastiniais ir/arba pamatiniais akredituotais fizikiniais-cheminiais ir mikrobiologiniais tyrimo metodais.

Komerciniai pieno mėginių tyrimai

Užsakovų patogumui, mėginiai tyrimams gali būti perduodami UAB „Pieno tyrimai“ vairuotojams ekspeditoriams, vykstantiems nustatytais maršrutais. Interneto svetainėje yra programėlė „Pieno tyrimų transporto judėjimas“, kurios pagalba esamu laiku galima matyti pieno mėginių surinkimo maršrutus, jų taškus, kuriuose taškuose jau lankytasi bei vairuotojo mobiliojo telefono numerį. Programėlę galite rasti ČIA. Taip pat pasiteirauti dėl mėginių perdavimo vairuotojui galite kreiptis į Logistikos skyrių tel.: +370 37 360262; +370 37 361178.

 
Pavadinimas Kaina, Eur/vnt.
be PVM su PVM
(21 proc.)
Vienkartinis indelis (į tyrimo kainą neįskaičiuota) 0,11 0,13
Konservantas (tabletės; į tyrimo kainą neįskaičiuota) 0,05 0,06
Konservantas NEBA-PT (1 litras) 27,00 32,67
Korelis į konteinerį 1,50 1,82
Įprastinių tyrimų skyriuje atliekami tyrimai

Riebalų, baltymų, laktozės, urėjos ir somatinių ląstelių skaičiaus tyrimas iki 2024-05-31

Nuo 2024-06-01

1,82

1,90

2,20

2,30

Bendro bakterijų skaičiaus tyrimas iki 2024-05-31

Nuo 2024-06-01

2,56

2,68

3,10

3,25

Inhibitorinių medžiagų tyrimas iki 2024-05-31 Delvo testu

Nuo 2024-06-01

2,07

2,19

2,50

2,65

Inhibitorinių medžiagų tyrimas SP-NT testu **** kainų lentelė

Užšalimo temperatūros tyrimas iki 2024-05-31

Nuo 2024-06-01

2,15

2,23

2,60

2,70

Riebalų rūgščių tyrimas****** 0,61 0,74
Antibiotikų / Antimikrobinių medžiagų nustatymas piene
Antibiotikų identifikavimas piene ROSA metodu (Charm Quad testu)
(Užsakymo forma pdf , doc)
13,13 15,89
Antimikrobinių medžiagų identifikavimas piene InfiniPlex testu
(InfiniPlex testu pienui nustatomų antimikrobinių medžiagų sąrašas yra patvirtintas testo gamintojo Randox Laboratories Ltd (Jungtinė Karalystė) 2023-09-28)
(Užsakymo forma pdf , doc)

84,45

102,18
Chloramfenikolio likučių tyrimas pieno mėginiuose imunofermentinės analizės metodu
(Užsakymo forma pdf , doc)
Chloramfenikolio tyrimas imunofermentinės analizės metodu kainų lentelė
Chloramfenikolio patikra imunofermentinės analizės metodu kainų lentelė
Tetraciklinų grupės antibiotikų likučių tyrimas pieno mėginiuose imunofermentinės analizės metodu
(Užsakymo forma pdf , doc)
Tetraciklino tyrimas imunofermentinės analizės metodu **** kainų lentelė
Tetraciklino tyrimas imunofermentinės analizės metodu, skubus **** kainų lentelė
Ankstyvasis karvių veršingumo nustatymas
(Užsakymo forma GPT mėginiams pdf, doc)
Karvių veršingumo nustatymas iš pieno IDEXX Milk Pregnancy testu*,** 6,00*,** 7,26*,**
PGR tyrimas (dėl tyrimo užsakymo suderinti tel. +370 687 15553)
(Užsakymo forma (pdf))
Mastito sukėlėjų identifikavimas PGR metodu (12 sukėlėjų) kainų lentelė
Pamatinių tyrimų skyriuje atliekami tyrimai
(Užsakymo forma (pdf))
Riebalų kiekio piene tyrimas Rose Gottlieb metodu 33,70 40,78
Azoto (baltymų) kiekio piene tyrimas Kjeldalio metodu 24,48 29,62
Baltyminio azoto kiekio piene tyrimas Kjeldalio metodu ir tikrojo baltymo kiekio skaičiavimas**** 35,33 42,75
Laktozės kiekio piene tyrimas fermentiniu metodu 25,61 30,99
Urėjos kiekio piene tyrimas fermentiniu metodu 18,10 21,90
Somatinių ląstelių skaičiaus piene tyrimas mikroskopiniu metodu 26,60 32,19
Titruojamo rūgštingumo piene tyrimas 6,65 8,05
Titruojamo rūgštingumo piene tyrimas, skubus*** 10,00*** 12,10***
Kazeino kiekio piene tyrimas 34,10 41,26
Mikrobiologiniai mastito sukėlėjo tyrimai
(Užsakymo forma (pdf))
Mastito sukėlėjo nustatymas pieno mėginyje mikrobiologiniu metodu 5,45* 6,59*
Mastito sukėlėjų ir jų jautrumo antibiotikams nustatymas pieno mėginyje
(6 antibiotikų diskai)
7,32* 8,86*
Mastito sukėlėjų ir jų jautrumo antibiotikams nustatymas pieno mėginyje
(12 antibiotikų diskų)
11,35* 13,73*
Derinimo rinkinys (DM) (1-o rinkinio)
(Užsakymo forma pdf , doc)
Vidurinės infraraudonosios srities matuokliams, nustatant riebalų, baltymų, laktozės kiekį piene 128,22***** 155,15*****
Vidurinės infraraudonosios srities matuokliams, nustatant riebalų, baltymų, laktozės ir visuminį sausų medžiagų kiekį piene 148,49 179,67
Pieno užšalimo temperatūros matuokliams 44,95 54,39
Urėjos kiekio nustatymo piene matuokliams 53,36 64,57
Somatinių ląstelių skaičiaus nustatymo piene matuokliams 57,14 69,14
Kontrolinis pienas (KP) (1-o mėginio)
(Užsakymo forma pdf , doc)
Skirtas pieno sudėties matuoklių darbo stabilumo kontrolei nustatant pieno užšalimo temperatūrą, riebalų, baltymų ir laktozės kiekį 2,50 3,03
Skirtas pieno sudėties matuoklių darbo stabilumo kontrolei nustatant piene riebalų, baltymų, laktozės, urėjos, visuminį sausųjų medžiagų kiekį, aktyvųjį rūgštingumą(pH) ir somatinių ląstelių skaičių. 2,80 3,39
Mėginiai tyrimų kokybės tikrinimui (PT) (1-o rinkinio)
(Užsakymo forma pdf , doc)
Riebalų, baltymų kiekio nustatymui 16,95 20,51
Užšalimo temperatūros nustatymui 9,31 11,27
Inhibitorinių medžiagų likučių nustatymui 12,49 15,11

* priklausomai nuo mėginių skaičiaus taikoma nuolaida:

  • atvežus 5 -9 mėginius nuolaida 5 %
  • atvežus 10-19 mėginių nuolaida 7 %
  • atvežus 20 ir daugiau mėginių nuolaida 10 %

**Karvių bandų GPT pieno mėginiams karvių veršingumo nustatymui taikoma 25% nuolaida
***Skubus pieno titruojamojo rūgštingumo tyrimas, kai protokolas išduodamas tą pačią darbo dieną (mėginys į laboratoriją turi būti pristatytas ne vėliau kaip iki 15 val.).
****Tyrimai atliekami suderinus su laboratorija
***** perkant 12 rinkinių, 12-tam rinkiniui taikoma nuolaida 100% vieno rinkinio vertės

****** Riebalų rūgščių tyrimas atliekamas tik kartu su R,B,SLS tyrimu. Už R,B,SLS mokama pagal galiojančią patvirtintą kainą.


Perduodat komercinius mėginius, privaloma pateikti šią informaciją:

 
*Užsakovo vardas, pavardė
Adresas
*Telefono numeris
Elektroninis paštas (pageidaujant tyrimo rezultatus gauti el. paštu)
*Mėginių identifikavimas ir pageidaujami tyrimai

*-nepateikus šios informacijos, tyrimai nebus atliekami.

Komerciniams tyrimams atlikti užsakymo lapą galite rasti čia: ( .docx;   .pdf)

Pastaba. Norint gauti tyrimo protokolą paštu, užsakovas turi apmokėti pašto išlaidas.

Už pristatytus pieno tyrimus užsakovas moka kasoje, jam duodamas kasos čekis ar kasos pajamų orderio kvitas, pageidaujant, išrašoma sąskaita faktūra. Jei mėginiai perduodami vairuotojui ekspeditoriui, jis užsakovui išrašo PVM sąskaitą faktūrą bei pinigų priėmimo kvitą. Taip pat galima padaryti išankstinį bankinį pavedimą ir prisegti prie tyrimų užsakymo lapo.

Telefonas detalesnės informacijos gavimui tel.: +370 37 363653; +370 687 52256
po darbo valandų bei poilsio ir švenčių dienomis +370 612 53658.

Sisteminiai pieno mėginių tyrimai ir susijusios paslaugos

Žalio karvių pieno sudėties ir kokybės tyrimai bei susijusios paslaugos, skirtos:

  • atsiskaitymui už superkamą pieną, pieno saugos ir kokybės stebėsenos bei kontrolės tikslais
  • žalio pieno, skirto tiesiogiai vartoti ir gaminti pieno produktus
Pavadinimas Kaina, Eur/vnt.
be PVM su PVM
(21 proc.)

Riebalų, baltymų, somatinių ląstelių skaičiaus tyrimas iki 2024-05-31

Nuo 2024-06-01

1,08

1,14

1,31

1,38

Bendro bakterijų skaičiaus tyrimas iki 2024-05-31

Nuo 2024-06-01

2,20

2,30

2,66

2,78

Inhibitorinių medžiagų tyrimas (Delvo testu, antimikrobinių medžiagų identifikavimas InfiniPlex testu) iki 2024-05-31

Nuo 2024-06-01

1,82

2,05

2,20

2,48

Užšalimo temperatūros tyrimas iki 2024-05-31

Nuo 2024-06-01

1,65

1,75

2,00

2,12

Inhibitorinių medžiagų tyrimas atliekamas pagal žalio pieno tyrimų priemonę, skirtą saugos ir kokybės stebėsenai (Delvo testu, antimikrobinių medžiagų identifikavimas InfiniPlex testu) iki 2024-05-31

Nuo 2024-06-01

1,93

 

 

2,05

2,34

 

 

2,48

Riebalų rūgščių tyrimas* 0,61 0,74
 

Patikslinto protokolo dėl užsakovo klaidos, susijusios su mėginio identifikavimu, išdavimas iki 2024-05-31

Nuo 2024-06-01

2,86

 

3,25

3,46

 

3,93

Pristatyto netinkamo tyrimui pieno mėginio apdorojimas iki 2024-05-31

Nuo 2024-06-01

0,75

0,80

0,91

0,97

Vienkartinis indelis, naudojamas pieno tyrimų sistemoje 0,09 0,11
Vienkartinis maišelis 0,08 0,10

Dokumentų išsiuntimas paštu iki 2024-05-31

Nuo 2024-06-01

2,10

2,15

2,54

2,60

Spausdinto tyrimo protokolo išdavimas iki

0,65 0,79
 

Žalio pieno, skirto tiesiogiai vartoti ir gaminti pieno produktus, mėginių surinkimas ir ištyrimas, iki 2024-05-31

Nuo 2024-06-01

kurį sudaro:

9,55

10,33

11,56

12,50

- riebalų, baltymų, somatinių ląstelių skaičiaus tyrimas iki 2024-05-31
Nuo 2024-06-01

1,08

1,14

1,31

1,38

- bendro bakterijų skaičiaus tyrimas iki 2024-05-31
Nuo 2024-06-01

2,20

2,30

2,66

2,78

- inhibitorinių medžiagų tyrimas Delvo testu iki 2024-05-31
Nuo 2024-06-01

1,82

2,05

2,20

2,48

- pieno užšalimo temperatūros tyrimas iki 2024-05-31
Nuo 2024-06-01

1,65

1,75

2,00

2,12

- mėginių surinkimo ir informacijos pateikimo paslauga iki 2024-05-31
Nuo 2024-06-01

2,80

3,09

3,39

3,74

 

Žalio pieno, skirto tiesiogiai vartoti ir gaminti pieno produktus, mėginių surinkimas ir ištyrimas, kai ožkų pieno mėginiai atvežami ne pagal nustatytą grafiką: iki 2024-05-31

Nuo 2024-06-01

19,21

 

21,16

23,24

 

25,60

- riebalų, baltymų, somatinių ląstelių skaičiaus tyrimas iki 2024-05-31
Nuo 2024-06-01

1,08

1,14

1,31

1,38

- bendro bakterijų skaičiaus tyrimas iki 2024-05-31
Nuo 2024-06-01

2,20

2,30

2,66

2,78

- inhibitorinių medžiagų tyrimas SP-NT testu iki 2024-05-31
Nuo 2024-06-01

11,48

12,88

13,89

15,58

- pieno užšalimo temperatūros tyrimas iki 2024-05-31
Nuo 2024-06-01

1,65

1,75

2,00

2,12

- mėginių surinkimo ir informacijos pateikimo paslauga iki 2024-05-31
Nuo 2024-06-01

2,80

3,09

3,39

3,74

* Riebalų rūgščių tyrimas atliekamas tik kartu su R,B,SLS tyrimu. Už R,B,SLS mokama pagal galiojančią patvirtintą kainą.

Laboratorijos teikiamos paslaugos

Pavadinimas Mato
vnt.
Kaina, Eur/vnt.
be PVM su PVM
(21 proc.)
Pieno mėginių surinkimas tiesiogiai iš pieno gamintojų ūkių mėn. 140,00 169,40
Vienkartinis indelis (į tyrimo kainą neįskaičiuota) vnt. 0,11 0,13
Vienkartinis indelis su konservantu pieno mėginių paėmimui mastitų tyrimui vnt. 0,18 0,22
Konservantas (į tyrimo kainą neįskaičiuota) vnt. 0,05 0,06
Brūkšninis kodas vnt. 0,03 0,04
Spausdinto tyrimo protokolo išdavimas (pageidaujantiems gauti spausdintus gyvūnų produktyvumo tyrimų protokolus) vnt. 2,28 2,76
Dokumentų išsiuntimas paštu vnt. 2,10 2,54
Nuvažiuoto vieno kilometro kaina km. 0,35 0,42

Pašarų tyrimai

Pavadinimas Mato vnt. Kaina, Eur/vnt.
be PVM su PVM
(21 proc.)
Pašarų tyrimas (NIRS metodas)
Pašarų tyrimas (standartinis komplektas) Rodiklių lentelė 29,66 35,89
Pašarų tyrimas (profesionalus komplektas) 37,48 45,35
Pašarų tyrimas (profesionalus komplektas su rekomendacijomis) 46,66 56,46
Pašarų tyrimo duomenų perdavimas į programinę įrangą NorFor Feed Ration Optimizer 1,90 2,30
Vienkartinis apsauginis vokas pašarų mėginiui 0,56 0,68
Mineralų ir mikroelementų nustatymas pašaruose*
Penkių elementų (Na,P,K,Ca,Mg) vnt. 34,90 42,23
Dešimt elementų (Na,P,K,Ca,Mg,Mn,Cu,Fe,Zn,S) vnt. 35,52 42,98
Keturiolikos elementų (Na,P,K,Ca,Mg,Mn,Cu,Fe,Zn,S,Co,Se,I,Mo) vnt. 68,34 82,69

* Užsakovas apmoka faktines mėginių siuntimo išlaidas į EUROFINS AGRO laboratoriją Olandijoje.

Užpildykite formą ir mes su Jumis susisieksime

Privaloma užpildyti.
Privaloma užpildyti.
Privaloma užpildyti.
Privaloma užpildyti.
Privaloma užpildyti.

Susisiekite su mumis

Telefonas: +370 37 361181
Radvilų Dvaro g. 31 LT-48331, Kaunas

Pieno tyrimai puslapyje yra naudojami keturi pagrindiniia slapukų tipai.

Naršydami toliau Jūs sutinkate su būtinaisiais slapukais. Taip pat galite sutikti ir su kitų slapukų naudojimu.