Ėriavedžių ir ožkavedžių produktyvumo tyrimai

Ėriavedžių ir ožkavedžių produktyvumo tyrimai

Melžiamų ėriavedžių ir ožkavedžių produktyvumo tyrimai nuo š. m. spalio 1 d. vykdomi vadovaujantis Pieninių gyvūnų produktyvumo tyrimų organizavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2019 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. 3D-509 (su pakeitimais), taikant C3 tyrimų metodą bei T4 pieno apskaitos būdą.

Tais mėnesiais, kuomet melžiamos ėriavedės ar ožkavedės yra neužtrūkusios, gyvūnų laikytojas, atlikdamas kontrolinį melžimą, kurio metu nustato primelžto pieno kiekį, paima kontrolinius pieno mėginius bei užpildo du kontrolinių pieno mėginių išsiuntimo lapelių egzempliorius, kurių vienas kartu su kontroliniais pieno mėginiais išsiunčiamas į UAB „Pieno tyrimai“, o kitas siunčiamas į VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrą (toliau – ŽŪIKVC).

Ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius bandos kontroliniame melžime dalyvauja ir visos tiriamosios bandos gyvūnų primelžto pieno kiekį nustato bei kontrolinius pieno mėginius paima ir pirminę veislininkystės apskaitą tvarko tyrimų asistentas. Taip pat pagal poreikį patikrina vedamos pirminės veislininkystės apskaitos tikslumą, sutikrindamas atitinkamus įrašus apskaitos formose (gyvulių skaičių, užtrūkimus, jauniklių gimimus) su Ūkinių gyvūnų registravimo ir identifikavimo sistemoje esančiais įrašais. užpildo kontrolinių melžimų lapelius ir pateikia juos UAB „Pieno tyrimai“ bei ŽŪIKVC.

Gyvūnų laikytojas turi galimybę sužinoti kontrolinių pieno mėginių tyrimų rezultatus prisijungęs prie UAB „Pieno tyrimai“ duomenų bazės su jam suteiktu bandos kodu. Gyvūnų laikytojui neturint tokios galimybės, tyrimų rezultatus pateikia atitinkamas skyriaus produktyvumo tyrimų darbuotojas. Apdorotą informaciją apie melžiamas ėriavedes ir ožkavedes, esant raštiškam prašymui, ŽŪIKVC gyvulių laikytojui siunčia paštu. Jei prašymas nėra pateiktas, ataskaitos siunčiamos skyriaus vadovui, kuris jas perduoda gyvulių laikytojui (ataskaitas perduodant per skyriaus vadovą, procesas užtrunka ilgiau nei ataskaitas siunčiant tiesiogiai gyvulių laikytojui).

Gyvūnų laikytojas arba jo įgaliotas atstovas privalo vesti pirminę veislininkystės apskaitą bei turi atsakyti už jos tikslumą, nes esant kilmės pažymėjimų poreikiui, gimusių jauniklių kilmės ir registracijos duomenys privalo būti perduoti atitinkamų asociacijų atstovams. Jeigu gyvūnų laikytojas pats neturi galimybės perduoti duomenų atitinkamoms asociacijoms dėl kilmės pažymėjimo išrašymo, gyvūnų laikytojas gali kreiptis į skyriaus vadovą, pateikdamas atitinkamų pirminės veislininkystės apskaitos formų kopijas, kad šis gautas formų kopijas pateiktų atitinkamų asociacijų atstovams.

Melžiamų ėriavėdžių ir ožkavedžių produktyvumo tyrimų tvarkos aprašas

Užpildykite formą ir mes su Jumis susisieksime

Privaloma užpildyti.
Privaloma užpildyti.
Privaloma užpildyti.
Privaloma užpildyti.
Privaloma užpildyti.

Susisiekite su mumis

Telefonas: +370 37 361181
Radvilų Dvaro g. 31 LT-48331, Kaunas

Pieno tyrimai puslapyje yra naudojami keturi pagrindiniia slapukų tipai.

Naršydami toliau Jūs sutinkate su būtinaisiais slapukais. Taip pat galite sutikti ir su kitų slapukų naudojimu.