Naujienos


Elektroninis aukcionas

UAB „Pieno tyrimai“ skelbia turto (krovininių mikroautobusų su šaldymo įrangą) pardavimo elektroninius aukcionus, aukcionų nr.: 220144; 220145 registracijos pradžia 2022-01-04. Pilna informacija apie aukciono vykdymą pateikta internetiniame puslapyje: www.evarzytynes.ltNuotolinio mokymo kursai „Pieninių gyvūnų produktyvumo tyrimų vykdymas ir duomenų perdavimas“

UAB „Pieno tyrimai“ š. m. gruodžio 14 d. organizuoja nuotolinio mokymo kursus tema „Pieninių gyvūnų produktyvumo tyrimų vykdymas ir duomenų perdavimas“ ūkininkams, kurie gyvūnų produktyvumo tyrimus vykdo C metodu (kai tyrimus periodiškai atlieka patys ūkininkai arba asistentai - tyrimų paslaugos vykdytojai). Dalyviams bus išduoti pažymėjimai, patvirtinantys, kad išklausyti 8 val. mokymo kursai pagal suderintą su Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba mokymo programą (2019-12-31, raštu Nr. B6-(1.9.)-3713).

Mokymų laikas- 9:00-17:00 val. Aktyvi nuoroda prisijungimui bus išsiųsta prieš mokymus. Daugiau informacijos pateiks gvūnų produktyvumo tyrimų skyrių vadovai

Primename, kad dalyvavimą minėtuose mokymuose ir atitinkamo pažymėjimo turėjimą reglamentuoja Pieninių gyvūnų produktyvumo tyrimų organizavimo taisyklės (patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 3D-934; 2019 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. 3D-509 redakcija)Pasitarimas aktualiais pieno tyrimų klausimais

Š. m. gruodžio 7 d. įvyko nuotolinis pasitarimas su pieno supirkimo bei laboratorijų atstovais aktualiais pieno tyrimų klausimais.
Pasitarimo metu Žemės ūkio ministerijos Maisto pramonės ir kooperacijos skyriaus vyriausioji specialistė Vida Kučinskienė pristatė situaciją pieno sektoriuje.
VĮ „Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras“ Gyvūnų produktų apskaitos skyriaus vadovė Julija Šataitė pristatė pieno supirkimo ataskaitų ir kainų viešinimo naujoves.
Pasaulio pieno sektoriaus situaciją (Tarptautinės Pienininkystės Federacijos (IDF) informacija) ir UAB „Pieno tyrimai“ veiklą bei perspektyvas pristatė UAB „Pieno tyrimai“ direktorė dr. Laima Urbšienė.
UAB „Pieno tyrimai“ kokybės sistemos vadovė dr. Dalia Riaukienė supažindino su planuojamu Delvotest T testo įdiegimu inhibitorinių medžiagų likučių tyrimui apmokėjimui už superkamą pieną, pristatė antimikrobinių medžiagų tyrimą pieno milteliuose InfiniPlex testu bei laboratorinių skysčių dozatorių ir skaitmeninių termometrų kalibravimo paslaugą.
UAB „Pieno tyrimai“ logistikos skyriaus vedėjas Rolandas Jankevičius aptarė Pieno supirkimo taisyklių pakeitimus bei jų įgyvendinimą tvarumo požiūriu, pristatė mėginių planavimo ir surinkimo optimizavimo perspektyvas bei unifikuotą vienkartinių maišelių-konteinerių su pieno mėginiais perdavimo-priėmimo aktą.
Vykdomą projektą „Karvių pieno kokybės gerinimas ir sergamumo mastitais stebėsena“ pristatė UAB „Pieno tyrimai“ informacijos vadybininkė-projektų koordinatorė Gintarė Pieškienė.
Su organizuojamais tarplaboratoriniais palyginimais pagal LST EN ISO/IEC 17043 reikalavimus ir su laboratorijų pateiktų rezultatų statistiniu įvertinimu supažindino UAB „Pieno tyrimai“ laboratorijos vadovas dr. Vygantas Petrauskas
Su pranešimais kviečiame susipažinti ir jus:

LR Žemės ūkio ministerijos pranešimas
VĮ „Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras“ pranešimas
UAB „Pieno tyrimai“ pranešimas2020 − 2021 metų pieninių veislių gyvūnų produktyvumo tyrimų rezultatai

Š. m. rugsėjo 30 d. pasibaigus produktyvumo tyrimų metams VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras pristato 2020−2021 m. apibendrintus pieninių veislių gyvūnų produktyvumo tyrimų rezultatus. Jie rodo, kad 2020−2021 m. buvo tiriama vidutiniškai 130 910 pieninių veislių karvių (55,71 proc.), 57 ožkos (0,99 proc.) ir 15 ėriavedžių (2,9 proc.). Iš vienos karvės vidutiniškai primelžta 8 347 kg pieno, gauta 362 kg pieno riebalų ir 287 kg pieno baltymų. Lyginant su praėjusiais produktyvumo tyrimų metais vidutiniškai iš karvės gauta 86 kg pieno, 8 kg riebalų ir 5 kg baltymų daugiau. Iš vienos ožkos vidutiniškai primelžta 688 kg pieno, gauta 30,6 kg pieno riebalų ir 23,3 kg pieno baltymų. Iš vienos avies vidutiniškai primelžta 261 kg pieno bei vidutiniškai gauta 14,5 kg pieno riebalų ir 13,4 kg pieno baltymų.

Daugiau informacijos rasite čia

Interaktyvius žemėlapius (pagal savivaldybes), kuriuose matyti tiriamų bandų, karvių ir jų produktyvumas, rasite čiaKviečiame prisijungti prie mūsų kolektyvo

Siūlomos pareigos

 • Gyvūnų produktyvumo tyrimų asistentas (-ė);
 • Darbo vieta: Mažeikių, Kretingos, Šilutės, Klaipėdos rajonai.

Siūlomas darbas ir atsakomybė:
plačiau

 • Vykdyti pieninių gyvūnų produktyvumo tyrimus (kontrolinių pieno mėginių ėmimas priskirtose pieninių gyvūnų tiriamosiose bandose, pirminių veislininkystės duomenų suvedimas į veislininkystės informacinę sistemą, tiriamųjų bandų duomenų analizė, tiriamųjų bandų laikytojų konsultavimas);
 • Teikti ūkinių gyvūnų ženklinimo ir registravimo bei kitas su bendrovės komercine veikla susijusias paslaugas;
 • Būti priskirtų pieninių gyvūnų bandų savininkų - paslaugos užsakovų pagalbininkais, konsultantais, siekiant išlaikyti ilgalaikį bendradarbiavimą ir vykdyti naujų produktyvumo tyrimų paslaugos užsakovų paiešką.

Lauksime Jūsų gyvenimo aprašymo ir motyvacinio laiško, jei:

 • Turite ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją;
 • Turite darbo patirtį gyvulininkystės srityje (privalumas);
 • Mokate dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu arba kitais analogiškais programiniais paketais;
 • Turite galiojantį vairuotojo pažymėjimą;
 • Mokate savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;
 • Sklandžiai dėstote mintis raštu ir žodžiu;
 • Jums būdingas pareigingumas ir atsakingumas.

Mes Jums siūlome:

 • Darbą patikimoje ir stabilioje bendrovėje;
 • Motyvuojančią atlygio sistemą;
 • Darbą lanksčiu darbo grafiku;
 • Aprūpinimą darbui reikalinga įranga ar priemonėmis;
 • Galimybę tobulėti įvairiuose seminaruose, mokymo kursuose;
 • Draugišką kolektyvą.

Mėnesinis atlyginimas (bruto): 650-1250 Eur/mėn. (priklausomai nuo atliktų darbų apimties).

Gyvenimo aprašymą (CV) siųskite el. paštu info@pieno-tyrimai.lt su pareigybės nuoroda „GPT asistentas“


UAB „Pieno tyrimai“ informuos tik atrinktus kandidatus. Konfidencialumas garantuojamas. Siųsdami savo CV Jūs sutinkate, kad UAB „Pieno tyrimai“ tvarkytų Jūsų asmens duomenis galimo įdarbinimo bendrovėje tikslais. Jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą, tvarkyti, keisti bei prašyti ištrinti savo anksčiau pateiktus duomenis.


Aktuali informacija tiriamųjų pieninių gyvūnų laikytojams, produktyvumo tyrimus vykdantiems C metodu

Primename, jog pieninių gyvūnų laikytojai, vykdantys produktyvumo tyrimus C metodu, privalo laikytis 2009 m. gruodžio 7 d. LR žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-934 patvirtintų Pieninių gyvūnų produktyvumo tyrimų organizavimo taisyklių (toliau – Taisyklės), (suvestinė redakcija 2021-04-09 )
atitinkamų punktų reikalavimų:

9.6. priemonėmis, reikalingomis gyvūnų produktyvumo tyrimams vykdyti ir veislininkystės apskaitai tvarkyti, kontroliniam pieno mėginiui paimti, primelžtam pieno kiekiui nustatyti (elektroninėmis svarstyklėmis arba mechaninėmis pieno kiekio matavimo priemonėmis), kontrolinio melžimo duomenims suvesti bei perduoti C metodu tiriamosios bandos gyvūnų laikytojas apsirūpina pats;

plačiau

9.7. pieno kiekio matavimo priemonės privalo atitikti ICAR reikalavimus ir dėl tikslaus pieno kiekio nustatymo Laboratorijoje turi būti kalibruojamos periodiškai, bet ne rečiau kaip vieną kartą per dvylika mėnesių;

10. gyvūnų laikytojas, atliekantis pieninių gyvūnų produktyvumo tyrimus savo bandose C metodu, privalo turėti pažymėjimą, patvirtinantį apie išklausytus ne trumpesnius kaip 8 val. mokymo kursus pieninių gyvūnų produktyvumo tyrimų vykdymo, duomenų perdavimo tematika, kurių programa turi būti suderinta su VMVT (toliau – kursai);

10.2. Informacijos centrui pateikti nustatytos formos prašymą dėl teisių suteikimo prisijungti prie GYVIS dėl duomenų suvedimo, kartu pateikiant kursų baigimo pažymėjimo kopiją;

10.3. iš Laboratorijos arba gyvūnų produktyvumo tyrimų vykdytojų pasiimti kontroliniams melžimams reikalingą tarą, lipdukus su brūkšniniais kodais;

10.4. kontrolinius melžimus bandoje atlikti ir pieno mėginius pristatyti į sutartas vietas pagal suderintą su Laboratorija ir (arba) produktyvumo tyrimų vykdytojais kontrolinių pieno mėginių išvežimo grafiką;

10.5. kontrolinio melžimo duomenis į GYVIS įvesti per 5 darbo dienas po kontrolinio melžimo;

15.3. tiriamųjų gyvūnų laikytojai, atliekantys produktyvumo tyrimus C metodu su tyrimų asistentais suderina pieno mėginių išvežimo grafikus ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 20 kalendorinės dienos ir (arba) raštu, elektroniniu paštu, faksograma ar kt. būdais informuoja VMVT apie ateinančio mėnesio kontrolinių melžimų datą ir laiką, nurodydami tiriamosios bandos laikytojo fizinio ar juridinio asmens pavadinimą, adresą, produktyvumo tyrimų kodą ir metodą. Informacija apie kontrolinio melžimo datos ir laiko pasikeitimą VMVT pateikiama nedelsiant, bet ne vėliau kaip prieš parą iki numatomo kontrolinio melžimo;

19. gyvūnų laikytojai, atliekantys produktyvumo tyrimus C metodais, kiekvieną mėnesį pateikia Informacijos centrui tiriamojo pieninio gyvūno pieno kiekio ir atnaujintus kilmės, susirgimų ir kaitos duomenis.


Maloniai prašome nuolat vadovautis aukščiau išvardintais Taisyklių punktais ir dėkojame už bendradarbiavimą.


Pieno miltelių antimikrobinių medžiagų tyrimas

UAB „Pieno tyrimai“ laboratorija atlieka įvairių rūšių pieno miltelių (nugriebto pieno miltelių, nenugriebto pieno miltelių, išrūgų miltelių ir kitų pieno miltelių produktų) antimikrobinių medžiagų nustatymą ir identifikavimą. Tyrimo metu aptinkamos 43 grupės antimikrobinių medžiagų, kuriose yra 132 medžiagų likučiai, atitinkantys visus šiuo metu kontroliuojamus likučius ES. Tai leidžia nustatyti naudojamų veterinarinių vaistų derinius, nes likučiai dažnai yra specifiniai farmacijos produktų deriniai. InfiniPlex testu nustatomų antimikrobinių medžiagų sąrašą ir aptinkamas koncentracijos ribas rasite čia , jis yra patvirtintas testo gamintojo Randox Laboratories Ltd (Jungtinė Karalystė). Tai greitas, visiškai automatizuotas ir labai informatyvus tyrimas.


Neleiskite antimikrobinėms medžiagoms patekti į maisto grandinę!


Komercinių mėginių priėmimas tyrimams atlikti


Mėginiai įprastiniams tyrimų metodams priimami kiekvieną dieną, visą parą adresu:
UAB „Pieno tyrimai“, Radvilų Dvaro g. 31, Kaunas.

Užsakovų patogumui, mėginiai tyrimams gali būti perduodami UAB „Pieno tyrimai“ vairuotojams ekspeditoriams, vykstantiems nustatytais maršrutais. Interneto svetainėje yra programėlė „Pieno tyrimų transporto judėjimas“, kurios pagalba esamu laiku galima matyti pieno mėginių surinkimo maršrutus, jų taškus, kuriuose taškuose jau lankytasi bei vairuotojo mobiliojo telefono numerį. Taip pat pasiteirauti dėl mėginių perdavimo vairuotojui galite kreiptis į Logistikos skyrių tel.: 8-37-360262; 8-37-361178.

Perduodat komercinius mėginius, privaloma pateikti šią informaciją:
*Užsakovo vardas, pavardė
Adresas
*Telefono numeris
Elektroninis paštas (pageidaujant tyrimo rezultatus gauti el. paštu)
*Mėginių identifikavimas ir pageidaujami tyrimai

*-nepateikus šios informacijos, tyrimai nebus atliekami.

plačiau

Komerciniams tyrimams atlikti užsakymo lapą galite rasti čia:.docx;   .pdf)

Tyrimų kainas galite rasti čia

Pastaba. Norint gauti tyrimo protokolą paštu, užsakovas turi apmokėti pašto išlaidas.

Už pristatytus pieno tyrimus užsakovas moka kasoje, jam duodamas kasos čekis ar kasos pajamų orderio kvitas, pageidaujant, išrašoma sąskaita faktūra. Jei mėginiai perduodami vairuotojui ekspeditoriui, jis užsakovui išrašo PVM sąskaitą faktūrą bei pinigų priėmimo kvitą. Taip pat galima padaryti išankstinį bankinį pavedimą ir prisegti prie tyrimų užsakymo lapo.


Telefonas detalesnės informacijos gavimui tel.: 8-37-363653; 8-687-52256

po darbo valandų bei poilsio ir švenčių dienomis 8-612-53658.PGR tyrimo programa ir rezultatų gavimas

Pagal VMVT programą kasmet tiriami pieno talpų mėginiai PGR metodu. Tyrimo tikslas - sužinoti karvių mastito sukėlėjus pieno talpos mėginiuose, siekiant įvertinti jų paplitimą bandoje. Pieno gamintojai, norintys gauti PGR tyrimo rezultatus, bus informuojami asmeniškai elektroniniu paštu. UAB „Pieno tyrimai“ interneto svetainėje, prisijungus prie savo ūkio parduodamo pieno tyrimų atsiskaitymo tikslams, matysite nuorodą „Jei norite gauti PGR rezultatus, spausti čia“, kurią paspaudus atsidarys langas ir reikės įvesti savo elektroninį adresą atsakymams gauti, į kurį ir bus atsiųsti tyrimo rezultatai. plačiau...

UAB „Pieno tyrimai“ laboratorijos teikiamos kalibravimo ir bandymų paslaugos

Kalibravimo paslaugos Kalibravimo paslaugos

Pasitarimas aktualiais pieno tyrimų klausimais

Š. m. vasario 11 d. įvyko nuotolinis pasitarimas su pieno sektoriaus atstovais aktualiais pieno tyrimų klausimais.

Pasitarimo metu Žemės ūkio ministerijos Maisto pramonės ir kokybės skyriaus vyriausioji specialistė Vida Kučinskienė pristatė pieno sektoriaus aktualijas.

Su pieno kokybe ir Pieno supirkimo taisyklių pakeitimais supažindino VMVT Vyriausiasis specialistas- valstybinis maisto produktų inspektorius Donatas Valavičius.

Pasaulio pieno sektoriaus situaciją pagal Tarptautinės pienininkystės federacijos (IDF) informaciją ir Pieno supirkimo taisyklių pakeitimų įgyvendinimą (mėginių ėmimą pieno sudėčiai ir kokybei tirti, mėginius supirkimo atnaujinimui, pieno mėginių tapatumo kontrolę) pristatė UAB „Pieno tyrimai“ direktorė dr. Laima Urbšienė.

UAB „Pieno tyrimai“ kokybės sistemos vadovė dr. Dalia Riaukienė supažindino su mėginių ne(iš)tyrimo priežastimis, antimikrobinių medžiagų identifikavimu InfiniPlex testu bei pristatė bendrovės teikiamas paslaugas - termometrų ir dozatorių kalibravimą, pieno šaldymo rezervuarų patikrą, laboratorijos pamatines medžiagas bei tarplaboratorinius palyginamuosius tyrimus.

UAB „Pieno tyrimai“ logistikos skyriaus vedėjas Rolandas Jankevičius aptarė mėginių planavimą, supažindino su unifikuotu žalio karvių pieno mėginių pristatymo lapeliu (lydraščiu) bei pristatė tyrimo protokolų pateikimą elektroniniu būdu.

Su pasitarimo pranešimais kviečiame susipažinti ir jus:


Organizacinės struktūros pokyčiai

Nuo 2020 m. lapkričio 1 d. patvirtinta nauja UAB „Pieno tyrimai“ organizacinė struktūra. Optimizuojant Bendrovės laboratorinę veiklą, naujoje struktūroje Tyrimų laboratorija bei Pieno kiekio matuoklių techninės priežiūros ir kalibravimo laboratorija sujungtos į vieną Laboratoriją.

Organizacinės struktūros pakeitimai neturės įtakos jokiems su užsakovais pasirašytiems tarpusavio susitarimams, nes UAB „Pieno tyrimai“ laboratorijos vykdoma tyrimų, bandymų ir kalibravimo veikla išlieka nepasikeitusi, veikloms vadovauja tie patys darbuotojai.

Bendrovės direktoriaus įsakymu nustatyta, kad, pasikeitus Bendrovės organizacinei struktūrai, nuo 2020 m. lapkričio 1 d. visuose su akreditavimo veikla susijusiuose UAB „Pieno tyrimai“ išduodamuose dokumentuose bus naudojami nepakeisti laboratorijų pavadinimai iki tol, kol Nacionalinis akreditacijos biuras mums išduos naujus Akreditavimo pažymėjimus.
STRUKTŪRA


! Aktuali informacija !

Lietuvos Respublikos Vyriausybei paskelbus valstybės lygio ekstremalią situaciją dėl naujojo koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės, UAB „Pieno tyrimai“ informuoja, kad konsultacijos visais pieno tyrimų klausimais laikinai bus teikiamos tik nuotoliniu būdu (konsultavimas atvykus į UAB „Pieno tyrimai“ laikinai stabdomas).

Mėginių priėmimo laikas bendrovėje nesikeičia.

UAB „Pieno tyrimai“ konsultacijos teikiamos:
- elektroniniu paštu info@pieno-tyrimai.lt
- telefonu:

 • dėl pieno tyrimų ir jų rezultatų - 8 37 363653
 • dėl gyvūnų produktyvumo tyrimų - 8 616 29157
 • dėl logistikos klausimų - 8 37 360262
 • dėl sąskaitų ir kitų finansinių klausimų - 8 37 465825
 • dėl pieno gamintojų duomenų įvedimo į duomenų bazę prašome kreiptis elektroniniu paštu info@pieno-tyrimai.lt


Teikiamos naujos akredituotos temperatūros bei tūrio matavimo priemonių kalibravimo paslaugos

Kalibravimo laboratorijaUAB „Pieno tyrimai“ laboratorija, remdamasi sėkminga darbo patirtimi ir kvalifikuotų darbuotojų žiniomis, išplėtė teikiamų akredituotų paslaugų sritį ir atlieka temperatūros bei tūrio matavimo priemonių kalibravimą:

 • skaitmeninių termometrų, matavimo ribos nuo minus 20 ⁰C iki plius 102 ⁰C.
 • skysčių dozatorių, matavimo ribos nuo 10 µl iki 25 ml.
Galime kalibruoti rankinius skysčių dozatorius, turinčius iki 12 kanalų.

plačiau...

Laboratorijos kalibravimo veikla yra akredituota Nacionalinio akreditacijos biuro. Kalibravimą atliekame naudodami kalibruotus etalonus, vadovaudamiesi laboratorijoje įdiegta vadybos sistema pagal standarto LST EN ISO/IEC 17025:2018 reikalavimus. Paslaugos suteikimą patvirtinančių kalibravimo liudijimų pridėtinė vertė užsakovui – tai įrodymas tiek verslo partneriams, tiek tikrinančioms institucijoms, tiek ir galutiniam vartotojui, kad jūsų procesuose naudojamos matavimo priemonės yra tikslios ir patikimos.

Matavimo priemonės kalibravimui atlikti prašome Jūsų užpildytą kalibravimo užsakymo formą (pdf) , (doc) pateikti kartu su matavimo priemone. Darbų atlikimo datą deriname su kiekvienu užsakovu. Matavimo priemones mūsų bendrovės darbuotojas sutartu laiku gali paimti iš užsakovo ir po kalibravimo atvežti užsakovui.

Skaitmeninio termometro kalibravimo kaina 28,80 Eur (be PVM), papildomas taškas – 17,40 Eur (be PVM); rankinio vienkanalio skysčio dozatoriaus kalibravimo kaina 6,85 Eur (be PVM), papildomas taškas – 2,65 Eur (be PVM). Daugiakanaliams dozatoriams taikome lanksčią kainų politiką.

Informaciją apie skysčių dozatorių ir skaitmeninių termometrų kalibravimą teikia:
Ingrida Gedgaudienė, kalibravimo specialistė, mob. tel. 8 602 10072, el. paštas:


Robertas Žemaitis, Įrengimų priežiūros skyriaus vedėjas, el. paštas:


Tyrimų laboratorijos pakartotinis akreditavimas

Išėjus naujam Lietuvos standartui LST EN ISO/IEC 17025:2018 „Tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų kompetencijai keliami bendrieji reikalavimai“, buvo nustatytas šio standarto įgyvendinimo pereinamasis laikotarpis iki 2020 m. lapkričio 30 d. Visos akredituotos laboratorijos, norinčios išlaikyti akredituotų įstaigų statusą, iki nurodyto termino privalo įdiegti naujojo leidimo standarto nuostatas savo vadybos sistemose.

plačiau...

Nuo 2019 m. liepos 1 d. prie UAB „Pieno tyrimai“ reorganizavimo būdu prijungus UAB „Gyvulių produktyvumo kontrolė“ ir įgyvendinant naujojo leidimo standarto LST EN ISO/IEC 17025:2018 reikalavimus, reikėjo iš esmės pertvarkyti ir parengti vieningą UAB „Pieno tyrimai“ Tyrimų laboratorijos ir Pieno kiekio matuoklių techninės priežiūros ir kalibravimo laboratorijos vadybos sistemą. Kilę iššūkiai sėkmingai įveikti: 2020 m. sausio 2 d. patvirtintas parengtas naujas laboratorijos Vadybos sistemos vadovas, papildytos procedūros, išleistas atnaujintas Pareiškimas dėl kokybės politikos. 2020 m. vasario mėn. Nacionaliniam akreditacijos biurui (toliau – NAB) pateikta paraiška ir dokumentai Tyrimų laboratorijos tyrimų veiklos pakartotiniam akreditavimui, taikant lanksčią akreditavimo sritį, bei Pieno kiekio matuoklių techninės priežiūros ir kalibravimo laboratorijos kalibravimo veiklos išplėtimui bei kalibravimo ir bandymų veiklos priežiūros įvertinimui standarto LST EN ISO/IEC 17025:2018 atitikčiai.

2020 m. gegužės mėn. 27- 28 dienomis NAB vertinimo grupė, susidedanti iš grupės vadovės Kristinos Vaičekonytės ir vertintojų Jovitos Petruškevičienės bei Ingridos Šeduikienės, atliko UAB „Pieno tyrimai“ Tyrimų laboratorijos nuotolinį vertinimą standarto LST EN ISO/IEC 17025:2018 atitikčiai. Auditoriai vertino ar laboratorijoje įdiegta vadybos sistema veikia rezultatyviai ir atitinka standarto LST EN ISO/IEC 17025:2018, NAB politikų, taikomų akreditacijos dokumentų reikalavimus. Vertinimo metu buvo atlikti vertikalūs auditai, vertintas išankstinės dokumentų ekspertizės metu nustatytų neatitikčių pašalinimas, peržiūrėtas anksčiau ekspertų pateiktų pasiūlymų gerinimui įsisavinimas, vertinta laboratorijos darbuotojų kompetencija. Baigiamojo susitikimo metu NAB ekspertai pasidžiaugė sėkmingu naujojo akreditavimo standarto įdiegimu, pabrėžė UAB „Pieno tyrimai“ laboratorijos darbuotojų patirtį, profesionalumą bei įgūdžius tyrimų veikloje, laboratorijos aprūpinimą naujausia, pasaulinį lygį atitinkančia įranga bei sklandžiu nuotolinio vertinimo procesu.


Informacija apie UAB „Pieno tyrimai“ transporto judėjimą

Mūsų interneto svetainėje jau galite rasti programėlę „Pieno tyrimų transporto judėjimas“, kurios pagalba esamu laiku galima matyti pieno mėginių surinkimo maršrutus, jų taškus, kuriuose taškuose jau lankytasi ir koks vairuotojas važiuoja maršrutu. Programėlę galite rasti skyriuje „Populiarios nuorodos“.

Atsidarius programėlę, kairėje lango pusėje „Automobiliai“ nurodyti visi dienos mėginių surinkimo maršrutai, vairuotojai ir jų telefonų numeriai. Kiekvienas maršrutas pažymėtas skirtingos spalvos žymeniu. Dešinėje pusėje „Transporto judėjimas“ žemėlapyje atitinkamomis maršrutų spalvų žymenimis sužymėti dienos mėginių surinkimo taškai. Žymuo su automobiliu parodo kur esamu laiku yra laboratorijos automobilis. Pravažiavus tašką, jis pažymimas varnele žaliame apskritime. Pasirinkus „Važiavimų grafikas“, kairėje pusėje galima rinktis norimą datą ir dešinėje pusėje matysime pasirinktos dienos maršrutus, mėginių surinkimo taškus ir vietoves kur jie yra. Tikimės, kad ši programėlė palengvins Jūsų darbą perduodant pieno mėginius ir planuojant laiką.

Pastaba: programa veikia tik su naujausiomis interneto naršyklių versijomis: Chrome, Firefox, Edge, Opera (IE nebepalaikoma).


Aktuali informacija pieno supirkėjams

Informuojame, kad nuo lapkričio 1 d. įsigalioja naujas Pieno supirkimo taisyklių pakeitimas (2019 m. spalio 29 d. Nr. 3D-596) svarbus pieno supirkėjams, ruošiantiems pieno mėginius siuntimui į UAB „Pieno tyrimai“ laboratoriją. Prašome atkreipti dėmesį, kad pasikeitė pieno mėginių ėmimo tvarka kokybės tyrimams. Nuo šiol, kaip numato Pieno supirkimo taisyklių 19 punktas, ne rečiau kaip vieną kartą per įskaitinį laikotarpį mėginiai bendro bakterijų skaičiaus (3 kodas) ir inhibitorinių medžiagų likučių (2 kodas) tyrimams turi būti imami iš tos pačios pieno siuntos.


Informacija atliekantiems gyvūnų produktyvumo tyrimus

Atliekantiems gyvūnų produktyvumo tyrimus ir norintiems gauti indelius, skirtus paimti mėginį mastito sukėlėjo nustatymui, reikia kreiptis į savo tyrimų asistentą.


Pašarų tyrimai

Mūsų tikslas – pieno gamintojams ir šėrimo specialistams sistemingai teikti teisingą ir greitą informaciją apie pašaro mitybinę vertę.

Nuo šiol „Pieno tyrimai“ laboratorija teikia elektroninę paslaugą, užtikrinančią, kad pašaro tyrimo rezultatai automatizuotai, greitai ir efektyviai perduodami į "NorFor" racionų skaičiavimo programą galutiniam vartotojui.

Jei esate galvijų mitybos specialistas, organizacija, veterinaras, mokslininkas, ūkio konsultantas, besidomintis melžiamų karvių ir galvijų šėrimu, bei naudojatės NorFor šėrimo programa racionų sudarymui, Jums tai bus naudinga: gausite pašaro tyrimo rezultatus tiesiai į šią programą, išvengsite rankinio darbo suvedant reikšmes ir taupysite savo laiką.

Paslaugos užsaskymui Jums tereikės pašarų tyrimo lydraštyje (forma 30 ir forma 31) laukelyje NorFor Herd_id įrašyti suteiktą NorFor sistemoje identifikacinį numerį.


Pieno tyrimai ir Gyvulių produktyvumo kontrolė jau dirba kartu

Nuo 2019 m. liepos 1 d. prie UAB „Pieno tyrimai“ prijungus UAB „Gyvulių produktyvumo kontrolė“, dvi įmonės tapo viena. Pasitelkiant į pagalbą dvejų įmonių kolektyvo patirtį, įgūdžius, komandinį darbą, sklandų vertinimo proceso organizavimą, sieksime plėsti teikiamų paslaugų spektrą bei supaprastinti jų prieinamumą ūkininkams.

plačiau...

Jau nuo gegužės mėnesio į UAB „Pieno tyrimai“ patalpas perkelta ir sėkmingai toliau dirba pieno kiekio matuoklių ir svarstyklių kalibravimo laboratorija. Šią laboratoriją perkėlus į naujas patalpas, jos kompetenciją patvirtino ir akreditavo Lietuvos Nacionalinis akreditavimo biuras. Liepos mėnesį NAB atliko ir UAB „Pieno tyrimai“ tyrimų laboratorijos planinę priežiūrą. Po įvertinimo ekspertų grupė pastabų neturėjo- UAB „Pieno tyrimai“ ir toliau atitinka standarto LST EN ISO/IEC 17025:2005 reikalavimams.

Kad ūkininkas, dalyvaudamas gyvulių produktyvumo tyrimų veikloje, pajustų akivaizdžią naudą, būtinas glaudus ir betarpiškas tarpusavio bendradarbiavimas. Todėl skirsime didžiausią dėmesį ūkininkų poreikių išaiškinimui bei jų lūkesčių tenkinimui. Visos pastabos ir pasiūlymai bus operatyviai priimami, ieškoma bendro sutarimo, kad ūkininkui būtų kuo paprasčiau, patogiau ir ekonomiškiau naudotis UAB „Pieno tyrimai“ siūlomomis paslaugomis. Jau dabar numatomos kryptys, planuojami nauji inovatyvūs darbai šios veiklos vystymui ir tobulinimui.

Turėdama didelę patirtį informacinių technologijų diegimo srityje, UAB „Pieno tyrimai“ sieks jas diegti ūkiuose. Jau eilę metų sėkmingai veikia bebarkodė sistema – tiesiogiai sujungus bandos valdymo programas su UAB „Pieno tyrimai“ kompiuterinėmis programomis, taupomas ūkininkų laikas bei efektyviau organizuojamas tyrimų laboratorijos darbas. Kviečiame ūkininkus susisiekti su mumis ir prisijungti prie šios sistemos.

Šiuo metu kuriama ir greitu laiku bus įdiegta nauja informacinių technologijų sistema, kuri leis greičiau ir kokybiškiau planuoti pieno mėginių paėmimą ūkiuose ir perdavimą į laboratoriją, tai padidins duomenų tikslumą, leis operatyviau atlikti pieno tyrimus ir greičiau pateikti tyrimų rezultatus pieno gamintojams.

UAB „Pieno tyrimai“ turima išvystyta mėginių surinkimo logistikos sistema bus pritaikoma gyvulių produktyvumo tyrimų veiklos vystymui. Jau planuojami maršrutai, apjungsiantys ne tik pieno ar pašarų mėginių, bet ir pieno kiekio matuoklių surinkimą.

Ūkininkams, dalyvaujantiems gyvulių produktyvumo tyrimų veikloje, pasiūlysime tyrimų paslaugų paketą, kuris padės siekti bandos sveikatingumo gerinimo, karvių produktyvumo didinimo. Nuolat atliekant produktyvumo tyrimus (nustatant pieno kiekį, tiriant pieno sudėtį ir kokybę, sekant pirminius veislininkystės rodiklius) bandos savininkas iš gautų duomenų operatyviai gali priimti sprendimus, susijusius su tam tikrų karvių ar net visos bandos produktyvumu, sveikatingumu ir ilgaamžiškumu. Be to, turint detalią informaciją apie kiekvieną karvę, galima užkirsti kelią daugelio ligų plitimui, vykdyti prevenciją slapto mastito, medžiagų apykaitos ar reprodukcijos atžvilgiu. Vadovaujantis pieno kiekybiniais bei kokybiniais rodikliais ūkininkui lengviau laiku subalansuoti gyvulių šėrimą, sudarant atitinkamus racionus, juos papildant naujais pašarais ar jų priedais. Norint ūkiui būti konkurencingu, ūkio savininkas turi žinoti visą informaciją apie savo gyvūnų produktyvumą, sveikatingumą, pieno kokybę, šeriamų pašarų ir jų atsargų mitybinę vertę bei ūkio gamybos pajėgumus.

Neatsiejama sujungtos bendrovės veiklos dalis- betarpiškas ūkininkų konsultavimas. Ir toliau intensyviai bus vykdoma šviečiamoji veikla, teikiama informacija pieno kokybės gerinimo, produktyvumo didinimo, gyvulių sveikatingumo ir kitais su pieno ūkio tvarkymu susijusiais klausimais, organizuojami mokymai, vykdomos konsultacijos ūkiuose.

Taip pat primename, kad atsižvelgiant į LR žemės ūkio ministro 2019 m. liepos 9 d. įsakymo projektą Reg. Nr. 19-8522 „Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. 3D-934 „Dėl pieninių gyvulių produktyvumo kontrolės organizavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“, nuo 2019 m. spalio 1 d. įsigalios nauja Pieninių gyvulių produktyvumo tyrimų organizavimo taisyklių redakcija, kurioje numatyti nauji kontrolės metodai, bei pieno apskaitos būdai, todėl rugsėjo mėnesį bus perrašomos sutartys su ūkininkais dėl GPT paslaugų teikimo.

Tikimės, kad UAB „Pieno tyrimai“ kontrolės asistentas taps Jūsų pagalbininku ūkyje, o UAB „Pieno tyrimai“, dėdama visas pastangas šios veiklos vystymui – patikimu partneriu vystant pieno ūkį.


Dėl apmokėjimo už paslaugas

Informuojame, kad atsiskaityti už UAB „Pieno tyrimai“ atliekamas paslaugas (pieno, gyvulių produktyvumo, pašarų tyrimus ir kitus tyrimus bei paslaugas) galite į šias įmonės atsiskaitomąsias sąskaitas bankuose:

1. „Swedbank“ ABNr. LT317300010002410530
2. Luminor Bank ASNr. LT734010042500030508
3. AB SEB bankasNr. LT577044060007890119
 Nr. LT687044060005371898

plačiau...

Siekdami greitesnio klientų aptarnavimo, prašome, kad ateityje apmokėdami sąskaitas, būtinai mokėjimo pavedime nurodytumėte duomenis apie mokėtoją (juridinis ar fizinis asmuo ir atitinkamai priskirtumėte – įmonės /asmens kodą arba pirkėjo kodą). Šie duomenys nurodomi skiltyje „Mokėtojo kodas“ (Swedbank), „Asmens duomenys“ (SEB), „Indentifikavimo tipas“ (LUMINOR), „Mokėtojo atpažinimo tipas ir kodas“ (Kredito unijos). Mūsų buhalterinės apskaitos kompiuterinė programa pripažįsta, o internetinės bankininkystės sistemos leidžia mokėjimo pavedime įrašyti mokėtojo įmonės (juridiniams asmenims) ar asmens (fiziniams asmenims) kodą arba UAB „Pieno tyrimai“ suteiktą pirkėjo kodą, kurį surasite PVM sąskaitoje-faktūroje laužtiniuose skliaustuose šalia pirkėjo pavadinimo. Jei pasirinksite „Įmonės kodas“ (juridiniams asmenims) arba „Asmens kodas“ (fiziniams asmenims) - tuomet pavedime automatiškai atsiras įmonės (asmens) kodas ir pirkėjo kodo vesti nereikės. Užtikriname, kad tarpusavio atsiskaitymams naudojami asmens duomenys bus naudojami tik sutartimi apibrėžtų teisių ir įsipareigojimų vykdymui.

Mokėjimo pavedimo pildymo pavyzdžiai:

Pieno tyrimai iš arti

2019 m. gegužės 30 d. Žemės ūkio ministerija pakvietė pieno gamintojų bei žemės ūkio kooperatyvų atstovus atvykti į UAB “Pieno tyrimai” ir laboratorijoje stebėti atliekamus pieno mėginių tyrimus. Sudaryta galimybe detaliai susipažinti su laboratorijos veikla pasinaudojo Lietuvos pieno gamintojų asociacijos, žemės ūkio kooperatyvų „Eko tikslas“, „Eko Žemaitija“, „Pienas LT“ atstovai. plačiau...

Sužinok veršingas ir neveršingas karves


Lengvai - Greitai - Tiksliai


Lengviausias būdas išaiškinti bei aptikti veršingas ir neveršingas karves - tyrimas iš pieno

Karvių veršingumo nustatymui iš pieno imunofermentiniu metodu naudojant IDEXX testus išvengiama kontakto tarp gyvulių per diagnostikos įrankius. Intervenciniai veršingumo nustatymo metodai (rektinės palpacijos, ultragarsinis) leidžia tiksliai (iki 98 %) nustatyti karvių veršingumą. Tačiau tai ir brangiausi metodai, įvertinant ir specialisto veterinarinių paslaugų kainą. Be to, komplikuoto veršingumo atvejais šių metodų taikymas gali tapti netgi embrioninio mirtingumo priežastimi. plačiau...

Dėl apmokėjimo už komercinius pieno tyrimus tvarkos

Užsakovas komercinius pieno mėginius į laboratoriją gali pristatyti pats arba perduoti per UAB „Pieno tyrimai“ vairuotoją ekspeditorių. Už pristatytus pieno tyrimus užsakovas moka kasoje, jam duodamas kasos čekis ar kasos pajamų orderio kvitas, pageidaujant, išrašoma sąskaita faktūra. Jei mėginiai perduodami vairuotojui ekspeditoriui, jis užsakovui išrašo PVM sąskaitą faktūrą bei pinigų priėmimo kvitą. Taip pat galima padaryti išankstinį bankinį pavedimą ir prisegti prie tyrimų užsakymo lapo. Jeigu užsakovas neturi galimybės mokėti užsakymo metu, gali sudaryti komercinių mėginių sutartį. Komerciniai pieno mėginiai be apmokėjimo yra netiriami.


Populiarios nuorodosUAB „Pieno tyrimai“
Juridinių asmenų registras
Įmonės kodas: 233816290
PVM kodas: LT338162917
Atsiskaitomosios sąskaitos:
AB SEB bankas LT687044060005371898
AB SEB bankas LT577044060007890119
AB „Swedbank“ LT317300010002410530
Luminor Bank AS LT734010042500030508
Adresas: Radvilų Dvaro g. 31,
LT-48331 Kaunas
Tel.: (8 37) 361181
Faksas:(8 37) 361312
E-paštas:


 Pieno mėginiai priimami visą parą,
  septynias dienas per savaitę*
plačiau...
Informacija atnaujinta 2022 01 17
Kopijuoti, platinti be UAB „Pieno tyrimai“ sutikimo DRAUDŽIAMA