Naujienos


! Aktuali informacija !

Lietuvos Respublikos Vyriausybei paskelbus valstybės lygio ekstremalią situaciją dėl naujojo koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės, UAB „Pieno tyrimai“ informuoja, kad konsultacijos visais pieno tyrimų klausimais laikinai bus teikiamos tik nuotoliniu būdu (konsultavimas atvykus į UAB „Pieno tyrimai“ laikinai stabdomas).

Mėginių priėmimo laikas bendrovėje nesikeičia.

UAB „Pieno tyrimai“ konsultacijos teikiamos:
- elektroniniu paštu info@pieno-tyrimai.lt
- telefonu:

  • dėl pieno tyrimų ir jų rezultatų - 8 37 363653
  • dėl gyvūnų produktyvumo tyrimų - 8 616 29157
  • dėl logistikos klausimų - 8 37 360262
  • dėl sąskaitų ir kitų finansinių klausimų - 8 37 465825
  • dėl pieno gamintojų duomenų įvedimo į duomenų bazę prašome kreiptis elektroniniu paštu info@pieno-tyrimai.lt


Laboratorinės įrangos pardavimo elektroninis aukcionas

UAB „Pieno tyrimai“ skelbia laboratorinės įrangos (inkubatorių) pardavimo elektroninį aukcioną, registracijos pradžia 2020-11-04. Pilna informacija apie aukciono vykdymą pateikta internetiniame puslapyje: www.evarzytynes.lt  

plačiau...

Parduodamas turtasAukciono Nr.
Termostatas Prime 199819


Teikiamos naujos akredituotos temperatūros bei tūrio matavimo priemonių kalibravimo paslaugos

Kalibravimo laboratorijaUAB „Pieno tyrimai“ laboratorija, remdamasi sėkminga darbo patirtimi ir kvalifikuotų darbuotojų žiniomis, išplėtė teikiamų akredituotų paslaugų sritį ir atlieka temperatūros bei tūrio matavimo priemonių kalibravimą:

  • skaitmeninių termometrų, matavimo ribos nuo minus 20 ⁰C iki plius 102 ⁰C.
  • skysčių dozatorių, matavimo ribos nuo 10 µl iki 25 ml.
Galime kalibruoti rankinius skysčių dozatorius, turinčius iki 12 kanalų.

plačiau...

Laboratorijos kalibravimo veikla yra akredituota Nacionalinio akreditacijos biuro. Kalibravimą atliekame naudodami kalibruotus etalonus, vadovaudamiesi laboratorijoje įdiegta vadybos sistema pagal standarto LST EN ISO/IEC 17025:2018 reikalavimus. Paslaugos suteikimą patvirtinančių kalibravimo liudijimų pridėtinė vertė užsakovui – tai įrodymas tiek verslo partneriams, tiek tikrinančioms institucijoms, tiek ir galutiniam vartotojui, kad jūsų procesuose naudojamos matavimo priemonės yra tikslios ir patikimos.

Matavimo priemonės kalibravimui atlikti prašome Jūsų užpildytą kalibravimo užsakymo formą (pdf) , (doc) pateikti kartu su matavimo priemone. Darbų atlikimo datą deriname su kiekvienu užsakovu. Matavimo priemones mūsų bendrovės darbuotojas sutartu laiku gali paimti iš užsakovo ir po kalibravimo atvežti užsakovui.

Skaitmeninio termometro kalibravimo kaina 28,80 Eur (be PVM), papildomas taškas – 17,40 Eur (be PVM); rankinio vienkanalio skysčio dozatoriaus kalibravimo kaina 6,85 Eur (be PVM), papildomas taškas – 2,65 Eur (be PVM). Daugiakanaliams dozatoriams taikome lanksčią kainų politiką.

Informaciją apie skysčių dozatorių ir skaitmeninių termometrų kalibravimą teikia:
Ingrida Gedgaudienė, kalibravimo specialistė, mob. tel. 8 602 10072, el. paštas:


Robertas Žemaitis, Įrengimų priežiūros skyriaus vedėjas, el. paštas:


Melžimo įrangos patikros paslaugos nauda

Melžimo įranga - tai vienas iš svarbiausių veiksnių, lemiančių mastitų atsiradimą ir pieno kokybės pablogėjimą dėl padidėjusių somatinių ląstelių skaičiaus, o taip pat gali turėti įtakos karvių produktyvumo sumažėjimui. Siekiant užbėgti už akių šioms problemoms, būtina melžimo įrangos patikra.

Iki šiol ši UAB „Pieno tyrimai“ teikiama paslauga pieno gamintojams buvo kompensuojama. Deja, ateinančiais metais Žemės ūkio ministerija nenumatė lėšų šios paslaugos kompensavimui.

Kadangi Jūs, UAB "Pieno tyrimai", klientai, mums esate labai svarbūs, siekiant įvertinti teikiamos melžimo įrangos patikros paslaugos naudą ir būtinumą Jūsų ūkiui, norėtume paprašyti atsakyti į žemiau pateiktos anketos klausimus. Atsižvelgus į gautus rezultatus, bus svarstomas šios paslaugos aktualumas ir tęstinumas.

Anketa


Tyrimų laboratorijos pakartotinis akreditavimas

Išėjus naujam Lietuvos standartui LST EN ISO/IEC 17025:2018 „Tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų kompetencijai keliami bendrieji reikalavimai“, buvo nustatytas šio standarto įgyvendinimo pereinamasis laikotarpis iki 2020 m. lapkričio 30 d. Visos akredituotos laboratorijos, norinčios išlaikyti akredituotų įstaigų statusą, iki nurodyto termino privalo įdiegti naujojo leidimo standarto nuostatas savo vadybos sistemose.

plačiau...

Nuo 2019 m. liepos 1 d. prie UAB „Pieno tyrimai“ reorganizavimo būdu prijungus UAB „Gyvulių produktyvumo kontrolė“ ir įgyvendinant naujojo leidimo standarto LST EN ISO/IEC 17025:2018 reikalavimus, reikėjo iš esmės pertvarkyti ir parengti vieningą UAB „Pieno tyrimai“ Tyrimų laboratorijos ir Pieno kiekio matuoklių techninės priežiūros ir kalibravimo laboratorijos vadybos sistemą. Kilę iššūkiai sėkmingai įveikti: 2020 m. sausio 2 d. patvirtintas parengtas naujas laboratorijos Vadybos sistemos vadovas, papildytos procedūros, išleistas atnaujintas Pareiškimas dėl kokybės politikos. 2020 m. vasario mėn. Nacionaliniam akreditacijos biurui (toliau – NAB) pateikta paraiška ir dokumentai Tyrimų laboratorijos tyrimų veiklos pakartotiniam akreditavimui, taikant lanksčią akreditavimo sritį, bei Pieno kiekio matuoklių techninės priežiūros ir kalibravimo laboratorijos kalibravimo veiklos išplėtimui bei kalibravimo ir bandymų veiklos priežiūros įvertinimui standarto LST EN ISO/IEC 17025:2018 atitikčiai.

2020 m. gegužės mėn. 27- 28 dienomis NAB vertinimo grupė, susidedanti iš grupės vadovės Kristinos Vaičekonytės ir vertintojų Jovitos Petruškevičienės bei Ingridos Šeduikienės, atliko UAB „Pieno tyrimai“ Tyrimų laboratorijos nuotolinį vertinimą standarto LST EN ISO/IEC 17025:2018 atitikčiai. Auditoriai vertino ar laboratorijoje įdiegta vadybos sistema veikia rezultatyviai ir atitinka standarto LST EN ISO/IEC 17025:2018, NAB politikų, taikomų akreditacijos dokumentų reikalavimus. Vertinimo metu buvo atlikti vertikalūs auditai, vertintas išankstinės dokumentų ekspertizės metu nustatytų neatitikčių pašalinimas, peržiūrėtas anksčiau ekspertų pateiktų pasiūlymų gerinimui įsisavinimas, vertinta laboratorijos darbuotojų kompetencija. Baigiamojo susitikimo metu NAB ekspertai pasidžiaugė sėkmingu naujojo akreditavimo standarto įdiegimu, pabrėžė UAB „Pieno tyrimai“ laboratorijos darbuotojų patirtį, profesionalumą bei įgūdžius tyrimų veikloje, laboratorijos aprūpinimą naujausia, pasaulinį lygį atitinkančia įranga bei sklandžiu nuotolinio vertinimo procesu.


Informacija apie UAB „Pieno tyrimai“ transporto judėjimą

Mūsų interneto svetainėje jau galite rasti programėlę „Pieno tyrimų transporto judėjimas“, kurios pagalba esamu laiku galima matyti pieno mėginių surinkimo maršrutus, jų taškus, kuriuose taškuose jau lankytasi ir koks vairuotojas važiuoja maršrutu. Programėlę galite rasti skyriuje „Populiarios nuorodos“.

Atsidarius programėlę, kairėje lango pusėje „Automobiliai“ nurodyti visi dienos mėginių surinkimo maršrutai, vairuotojai ir jų telefonų numeriai. Kiekvienas maršrutas pažymėtas skirtingos spalvos žymeniu. Dešinėje pusėje „Transporto judėjimas“ žemėlapyje atitinkamomis maršrutų spalvų žymenimis sužymėti dienos mėginių surinkimo taškai. Žymuo su automobiliu parodo kur esamu laiku yra laboratorijos automobilis. Pravažiavus tašką, jis pažymimas varnele žaliame apskritime. Pasirinkus „Važiavimų grafikas“, kairėje pusėje galima rinktis norimą datą ir dešinėje pusėje matysime pasirinktos dienos maršrutus, mėginių surinkimo taškus ir vietoves kur jie yra. Tikimės, kad ši programėlė palengvins Jūsų darbą perduodant pieno mėginius ir planuojant laiką.

Pastaba: programa veikia tik su naujausiomis interneto naršyklių versijomis: Chrome, Firefox, Edge, Opera (IE nebepalaikoma).


Aktuali informacija pieno supirkėjams

Informuojame, kad nuo lapkričio 1 d. įsigalioja naujas Pieno supirkimo taisyklių pakeitimas (2019 m. spalio 29 d. Nr. 3D-596) svarbus pieno supirkėjams, ruošiantiems pieno mėginius siuntimui į UAB „Pieno tyrimai“ laboratoriją. Prašome atkreipti dėmesį, kad pasikeitė pieno mėginių ėmimo tvarka kokybės tyrimams. Nuo šiol, kaip numato Pieno supirkimo taisyklių 19 punktas, ne rečiau kaip vieną kartą per įskaitinį laikotarpį mėginiai bendro bakterijų skaičiaus (3 kodas) ir inhibitorinių medžiagų likučių (2 kodas) tyrimams turi būti imami iš tos pačios pieno siuntos.


Informacija atliekantiems gyvūnų produktyvumo tyrimus

Atliekantiems gyvūnų produktyvumo tyrimus ir norintiems gauti indelius, skirtus paimti mėginį mastito sukėlėjo nustatymui, reikia kreiptis į savo kontrolės asistentą.


Pašarų tyrimai

Mūsų tikslas – pieno gamintojams ir šėrimo specialistams sistemingai teikti teisingą ir greitą informaciją apie pašaro mitybinę vertę.

Nuo šiol „Pieno tyrimai“ laboratorija teikia elektroninę paslaugą, užtikrinančią, kad pašaro tyrimo rezultatai automatizuotai, greitai ir efektyviai perduodami į "NorFor" racionų skaičiavimo programą galutiniam vartotojui.

Jei esate galvijų mitybos specialistas, organizacija, veterinaras, mokslininkas, ūkio konsultantas, besidomintis melžiamų karvių ir galvijų šėrimu, bei naudojatės NorFor šėrimo programa racionų sudarymui, Jums tai bus naudinga: gausite pašaro tyrimo rezultatus tiesiai į šią programą, išvengsite rankinio darbo suvedant reikšmes ir taupysite savo laiką.

Paslaugos užsaskymui Jums tereikės pašarų tyrimo lydraštyje (forma 30 ir forma 31) laukelyje NorFor Herd_id įrašyti suteiktą NorFor sistemoje identifikacinį numerį.


Pieno tyrimai ir Gyvulių produktyvumo kontrolė jau dirba kartu

Nuo 2019 m. liepos 1 d. prie UAB „Pieno tyrimai“ prijungus UAB „Gyvulių produktyvumo kontrolė“, dvi įmonės tapo viena. Pasitelkiant į pagalbą dvejų įmonių kolektyvo patirtį, įgūdžius, komandinį darbą, sklandų vertinimo proceso organizavimą, sieksime plėsti teikiamų paslaugų spektrą bei supaprastinti jų prieinamumą ūkininkams.

plačiau...

Jau nuo gegužės mėnesio į UAB „Pieno tyrimai“ patalpas perkelta ir sėkmingai toliau dirba pieno kiekio matuoklių ir svarstyklių kalibravimo laboratorija. Šią laboratoriją perkėlus į naujas patalpas, jos kompetenciją patvirtino ir akreditavo Lietuvos Nacionalinis akreditavimo biuras. Liepos mėnesį NAB atliko ir UAB „Pieno tyrimai“ tyrimų laboratorijos planinę priežiūrą. Po įvertinimo ekspertų grupė pastabų neturėjo- UAB „Pieno tyrimai“ ir toliau atitinka standarto LST EN ISO/IEC 17025:2005 reikalavimams.

Kad ūkininkas, dalyvaudamas gyvulių produktyvumo tyrimų veikloje, pajustų akivaizdžią naudą, būtinas glaudus ir betarpiškas tarpusavio bendradarbiavimas. Todėl skirsime didžiausią dėmesį ūkininkų poreikių išaiškinimui bei jų lūkesčių tenkinimui. Visos pastabos ir pasiūlymai bus operatyviai priimami, ieškoma bendro sutarimo, kad ūkininkui būtų kuo paprasčiau, patogiau ir ekonomiškiau naudotis UAB „Pieno tyrimai“ siūlomomis paslaugomis. Jau dabar numatomos kryptys, planuojami nauji inovatyvūs darbai šios veiklos vystymui ir tobulinimui.

Turėdama didelę patirtį informacinių technologijų diegimo srityje, UAB „Pieno tyrimai“ sieks jas diegti ūkiuose. Jau eilę metų sėkmingai veikia bebarkodė sistema – tiesiogiai sujungus bandos valdymo programas su UAB „Pieno tyrimai“ kompiuterinėmis programomis, taupomas ūkininkų laikas bei efektyviau organizuojamas tyrimų laboratorijos darbas. Kviečiame ūkininkus susisiekti su mumis ir prisijungti prie šios sistemos.

Šiuo metu kuriama ir greitu laiku bus įdiegta nauja informacinių technologijų sistema, kuri leis greičiau ir kokybiškiau planuoti pieno mėginių paėmimą ūkiuose ir perdavimą į laboratoriją, tai padidins duomenų tikslumą, leis operatyviau atlikti pieno tyrimus ir greičiau pateikti tyrimų rezultatus pieno gamintojams.

UAB „Pieno tyrimai“ turima išvystyta mėginių surinkimo logistikos sistema bus pritaikoma gyvulių produktyvumo tyrimų veiklos vystymui. Jau planuojami maršrutai, apjungsiantys ne tik pieno ar pašarų mėginių, bet ir pieno kiekio matuoklių surinkimą.

Ūkininkams, dalyvaujantiems gyvulių produktyvumo tyrimų veikloje, pasiūlysime tyrimų paslaugų paketą, kuris padės siekti bandos sveikatingumo gerinimo, karvių produktyvumo didinimo. Nuolat atliekant produktyvumo tyrimus (nustatant pieno kiekį, tiriant pieno sudėtį ir kokybę, sekant pirminius veislininkystės rodiklius) bandos savininkas iš gautų duomenų operatyviai gali priimti sprendimus, susijusius su tam tikrų karvių ar net visos bandos produktyvumu, sveikatingumu ir ilgaamžiškumu. Be to, turint detalią informaciją apie kiekvieną karvę, galima užkirsti kelią daugelio ligų plitimui, vykdyti prevenciją slapto mastito, medžiagų apykaitos ar reprodukcijos atžvilgiu. Vadovaujantis pieno kiekybiniais bei kokybiniais rodikliais ūkininkui lengviau laiku subalansuoti gyvulių šėrimą, sudarant atitinkamus racionus, juos papildant naujais pašarais ar jų priedais. Norint ūkiui būti konkurencingu, ūkio savininkas turi žinoti visą informaciją apie savo gyvūnų produktyvumą, sveikatingumą, pieno kokybę, šeriamų pašarų ir jų atsargų mitybinę vertę bei ūkio gamybos pajėgumus.

Neatsiejama sujungtos bendrovės veiklos dalis- betarpiškas ūkininkų konsultavimas. Ir toliau intensyviai bus vykdoma šviečiamoji veikla, teikiama informacija pieno kokybės gerinimo, produktyvumo didinimo, gyvulių sveikatingumo ir kitais su pieno ūkio tvarkymu susijusiais klausimais, organizuojami mokymai, vykdomos konsultacijos ūkiuose.

Taip pat primename, kad atsižvelgiant į LR žemės ūkio ministro 2019 m. liepos 9 d. įsakymo projektą Reg. Nr. 19-8522 „Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. 3D-934 „Dėl pieninių gyvulių produktyvumo kontrolės organizavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“, nuo 2019 m. spalio 1 d. įsigalios nauja Pieninių gyvulių produktyvumo tyrimų organizavimo taisyklių redakcija, kurioje numatyti nauji kontrolės metodai, bei pieno apskaitos būdai, todėl rugsėjo mėnesį bus perrašomos sutartys su ūkininkais dėl GPT paslaugų teikimo.

Tikimės, kad UAB „Pieno tyrimai“ kontrolės asistentas taps Jūsų pagalbininku ūkyje, o UAB „Pieno tyrimai“, dėdama visas pastangas šios veiklos vystymui – patikimu partneriu vystant pieno ūkį.


Dėl apmokėjimo už paslaugas

Informuojame, kad atsiskaityti už UAB „Pieno tyrimai“ atliekamas paslaugas (pieno, gyvulių produktyvumo, pašarų tyrimus ir kitus tyrimus bei paslaugas) galite į šias įmonės atsiskaitomąsias sąskaitas bankuose:

1. „Swedbank“ ABNr. LT317300010002410530
2. Luminor Bank ASNr. LT734010042500030508
3. AB SEB bankasNr. LT577044060007890119
 Nr. LT687044060005371898

plačiau...

Siekdami greitesnio klientų aptarnavimo, prašome, kad ateityje apmokėdami sąskaitas, būtinai mokėjimo pavedime nurodytumėte duomenis apie mokėtoją (juridinis ar fizinis asmuo ir atitinkamai priskirtumėte – įmonės /asmens kodą arba pirkėjo kodą). Šie duomenys nurodomi skiltyje „Mokėtojo kodas“ (Swedbank), „Asmens duomenys“ (SEB), „Indentifikavimo tipas“ (LUMINOR), „Mokėtojo atpažinimo tipas ir kodas“ (Kredito unijos). Mūsų buhalterinės apskaitos kompiuterinė programa pripažįsta, o internetinės bankininkystės sistemos leidžia mokėjimo pavedime įrašyti mokėtojo įmonės (juridiniams asmenims) ar asmens (fiziniams asmenims) kodą arba UAB „Pieno tyrimai“ suteiktą pirkėjo kodą, kurį surasite PVM sąskaitoje-faktūroje laužtiniuose skliaustuose šalia pirkėjo pavadinimo. Jei pasirinksite „Įmonės kodas“ (juridiniams asmenims) arba „Asmens kodas“ (fiziniams asmenims) - tuomet pavedime automatiškai atsiras įmonės (asmens) kodas ir pirkėjo kodo vesti nereikės. Užtikriname, kad tarpusavio atsiskaitymams naudojami asmens duomenys bus naudojami tik sutartimi apibrėžtų teisių ir įsipareigojimų vykdymui.

Mokėjimo pavedimo pildymo pavyzdžiai:


Norint gauti PGR tyrimo rezultatusUAB „Pieno tyrimai“ iš atrinkto pieno talpos mėginio atlieka laboratorinius PGR tyrimus 12 mikroorganizmų (Streptococcus uberis, Streptococcus agalactiae, Staphylococus aureus, Mycoplasma bovis ir kt.) nustatyti. Šie tyrimai atliekami inovatyviu, pasaulyje diagnostikoje plačiausiai taikomu molekuliniu polimerazinės grandininės reakcijos (PGR) metodu, kuris leidžia greitai ir tiksliai nustatyti tešmens infekciją pačioje jos pradžioje ir įvertinti mikroorganizmų paplitimą bandoje.
Pieno gamintojai norintys gauti PGR tyrimo rezultatus bus informuojami asmeniškai elektroniniu paštu. UAB „Pieno tyrimai“ interneto svetainėje, prisijungus prie savo ūkio parduodamo pieno tyrimų atsiskaitymo tikslams, matysite nuorodą „Jei norite gauti PGR rezultatus, spausti čia“, kurią paspaudus atsidarys langas ir reikės įvesti savo elektroninio pašto adresą atsakymams gauti, į kurį ir bus atsiųsti tyrimo rezultatai. Pavyzdį rasite čia.

Pieno tyrimai iš arti

2019 m. gegužės 30 d. Žemės ūkio ministerija pakvietė pieno gamintojų bei žemės ūkio kooperatyvų atstovus atvykti į UAB “Pieno tyrimai” ir laboratorijoje stebėti atliekamus pieno mėginių tyrimus. Sudaryta galimybe detaliai susipažinti su laboratorijos veikla pasinaudojo Lietuvos pieno gamintojų asociacijos, žemės ūkio kooperatyvų „Eko tikslas“, „Eko Žemaitija“, „Pienas LT“ atstovai. plačiau...

Antimikrobinių medžiagų identifikavimas žalio pieno mėginiuose

Atliekant žalio karvių pieno tyrimus, skirtus saugos ir kokybės stebėsenai bei kontrolei, ir nustačius inhibitorines medžiagas mikrobiologiniu metodu, Delvotest testu, nuo 2019-05-02 antimikrobinės medžiagos žalio pieno mėginiuose identifikuojamos modifikuotu i munofermentinės analizės metodu, naudojant InfiniPlex testą (504MET26:2019, 1 leidimas, patvirtintas 2019-05-02).

Antimikrobinės medžiagos - tai vaistiniai preparatai, tokie kaip antibiotikai, priešuždegiminės medžiagos, antihelmintikai, toksinai ir kt. likučiai, slopinantys mikroorganizmų augimą. Imunofermentinis tyrimas su chemiliuminescencine spinduliuote, naudojant automatizuotą biolustų technologiją, pagrįstas antimikrobinių medžiagų konkurencija su antikūnais, adsorbuotais į atskiras biolusto sritis. Metodas yra kokybinis, tyrimo rezultatai išreiškiami atitinkamai: neaptikta antimikrobinių medžiagų likučių arba identifikuota viena ar kelios konkrečios antimikrobinės medžiagos.

InfiniPlex testu pienui nustatomų antimikrobinių medžiagų sąrašas yra patvirtintas testo gamintojo Randox Laboratories Ltd (Jungtinė Karalystė) 2019-10-17.

Sužinok veršingas ir neveršingas karves


Lengvai - Greitai - Tiksliai


Lengviausias būdas išaiškinti bei aptikti veršingas ir neveršingas karves - tyrimas iš pieno

Karvių veršingumo nustatymui iš pieno imunofermentiniu metodu naudojant IDEXX testus išvengiama kontakto tarp gyvulių per diagnostikos įrankius. Intervenciniai veršingumo nustatymo metodai (rektinės palpacijos, ultragarsinis) leidžia tiksliai (iki 98 %) nustatyti karvių veršingumą. Tačiau tai ir brangiausi metodai, įvertinant ir specialisto veterinarinių paslaugų kainą. Be to, komplikuoto veršingumo atvejais šių metodų taikymas gali tapti netgi embrioninio mirtingumo priežastimi. plačiau...

Dėl apmokėjimo už komercinius pieno tyrimus tvarkos

Užsakovas komercinius pieno mėginius į laboratoriją gali pristatyti pats arba perduoti per UAB „Pieno tyrimai“ vairuotoją ekspeditorių. Už pristatytus pieno tyrimus užsakovas moka kasoje, jam duodamas kasos čekis ar kasos pajamų orderio kvitas, pageidaujant, išrašoma sąskaita faktūra. Jei mėginiai perduodami vairuotojui ekspeditoriui, jis užsakovui išrašo PVM sąskaitą faktūrą bei pinigų priėmimo kvitą. Taip pat galima padaryti išankstinį bankinį pavedimą ir prisegti prie tyrimų užsakymo lapo. Jeigu užsakovas neturi galimybės mokėti užsakymo metu, gali sudaryti komercinių mėginių sutartį. Komerciniai pieno mėginiai be apmokėjimo yra netiriami.


Populiarios nuorodosUAB „Pieno tyrimai“
Juridinių asmenų registras
Įmonės kodas: 233816290
PVM kodas: LT338162917
Atsiskaitomosios sąskaitos:
AB SEB bankas LT687044060005371898
AB SEB bankas LT577044060007890119
AB „Swedbank“ LT317300010002410530
Luminor Bank AS LT734010042500030508
Adresas: Radvilų Dvaro g. 31,
LT-48331 Kaunas
Tel.: (8 37) 361181
Faksas:(8 37) 361312
E-paštas:


 Pieno mėginiai priimami visą parą,
  septynias dienas per savaitę*
plačiau...Svetainės lankytojų skaičius 3066289

Informacija atnaujinta 2020 10 28
Kopijuoti, platinti be UAB „Pieno tyrimai“ sutikimo DRAUDŽIAMA