Kokybės vadybos sistema


UAB „Pieno tyrimai“ yra akredituota atlikti žalio pieno cheminius, fizikinius ir mikrobiologinus tyrimus. Akreditaciją atliko Nacionalinis akreditacijos biuras prie Ūkio ministerijos. Išduotas akreditavimo pažymėjimas Nr. LA.01.106, kuris patvirtina, kad UAB „Pieno tyrimai“ atitinka LST EN ISO/IEC 17025:2005 reikalavimus.

Vienas iš pagrindinių UAB „Pieno tyrimai“ tikslų yra siekti užsakovų pasitenkinimo kokybiškai atliekamais tyrimais. Tyrimo rezultatų nešališkumas yra viso personalo atsakomybė.

Įmonės darbuotojai, įgyvendindami UAB „Pieno tyrimai“ misiją būti nešališka tyrimų laboratorija, yra įsipareigoję:

UAB „Pieno tyrimai“ įdiegta ir pastoviai tobulinama kokybės vadybos sistema užtikrina problemų sprendimą ir padeda siekti pagrindinio užsibrėžto tikslo - dirbti be klaidų. Kiekvienas dirbantysis žino kokios yra jo kaip profesionalaus darbuotojo pareigos ir atsakomybė. Laboratorijoje yra visi reikiamo tikslumo tyrimų įrenginiai, atitinkantys tyrimo metodų reikalavimus. Pagal parengtą įrenginių kalibravimo programą ir procedūras, prieš naudojimą jie yra kalibruojami arba patikrinami. Įmonėje veikia profesionali kompiuterinė laboratorijos darbo ir informacijos valdymo sistema, padedanti automatizuoti laboratorijos veiklos vadybą. Atliekamiems tyrimams laboratorijoje yra patvirtinti tyrimų metodus aprašantys dokumentai. Tyrimų rezultatų kokybės užtikrinimui pagal patvirtintą planą laboratorija kiekvieną ketvirtį dalyvauja atliekamų tyrimų kokybės tikrinimuose/tarplaboratoriniuose palyginimuose. Gauti rezultatai parodo laboratorijoje atliekamų tyrimų tikslumą ir įdiegtos vadybos sistemos rezultatyvumą.

UAB „Pieno tyrimai“ laikosi informacijos neskelbimo politikos ir prisilaiko sąlygų, dėl kurių susitarta su paslaugos užsakovais, užtikrina užsakovo konfidencialios informacijos ir nuosavybės teisių apsaugą, duomenų ir rezultatų saugumą, įskaitant elektroninį rezultatų saugojimą ir perdavimą. Nesisteminių ir komercinių tyrimų rezultatai yra konfidencialūs ir pateikiami užsakovui tik jo pasirinktu būdu, nurodytu sutartyje. UAB „Pieno tyrimai“ be raštiško užsakovo sutikimo neteikia trečiosioms šalims informacijos apie jiems atliktų tyrimų rezultatus, jei Lietuvos Respublikos galiojančiuose norminiuose aktuose nenumatyta kitaip.

Užsakovams ar jų atstovams yra sudaroma galimybė stebėti laboratorijoje atliekamus jų užsakytus tyrimus, užtikrinant slaptumą kitų užsakovų atžvilgiu. Norintys gali kreiptis telefonu 8 37 363653 į UAB „Pieno tyrimai“ informacijos vadybininką-koordinatorių A. Žaką arba į informacijos vadybininkę G. Pieškienę, kad suderinti laiką dėl leidimo užsakovui ar jo atstovui patekti į tyrimų laboratoriją ir stebėti užsakytus tyrimus. UAB „Pieno tyrimai“ vertina bendradarbiavimą su užsakovais ir palaiko tiek teigiamą, tiek neigiamą grįžtamąjį ryšį, kuris yra naudojamas vadybos sistemai, atliekamiems tyrimams ir paslaugoms, teikiamoms užsakovams, gerinti.

Kokybės vadybos sistemos nuolatinis gerinimas atliekamas taikant Demingo rato principą: „Planuok - Daryk - Tikrink - Veik“.

Versija spausdinimui   

 
Kopijuoti, platinti be UAB „Pieno tyrimai“ sutikimo DRAUDŽIAMA