Veiklos sritys


 • Tyrimai atsiskaitymui už superkamą pieną

 • Pieno sudėties ir kokybės tyrimai atsiskaitymui už superkamą pieną visiems pieno gamintojams, parduodantiems pieną pieno perdirbimo (supirkimo) įmonei, atliekami pagal ŽŪM patvirtintas Pieno supirkimo taisykles. Pagal laboratorijoje atliktus tyrimo rezultatus pieno perdirbimo (supirkimo) įmonė atsiskaito su pieno gamintojais už superkamą pieną.

 • Tyrimai gyvulių produktyvumo kontrolei vykdyti

 • Produktyvumo kontrolę, pieno sudėties ir kokybės tyrimus bei apskaitą vykdo Žemės ūkio ministerijos įgaliotos tarnybos:

  • UAB „Gyvulių produktyvumo kontrolė“,
  • UAB „Pieno tyrimai“,
  • VĮ „Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras“.
  Pieno sudėties ir kokybės tyrimai gyvulių produktyvumo kontrolei vykdyti atliekami pagal ŽŪM patvirtintas Pieninių gyvulių produktyvumo kontrolės organizavimo taisykles.

 • Pieno ir jo gaminių, parduodamų tiesiogiai vartoti, sudėties ir kokybės tyrimai
 • Vadovaujantis 2015 m. birželio 25 d. Lietuvos Respublikos ūkio subjektų, perkančių-parduodančių žalią pieną ir prekiaujančių pieno gaminiais, nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo 3 straipsnio 3 dalies 5 punktu, UAB „Pieno tyrimai“ yra įgaliota tirti pieno sudėtį ir kokybę pagal Vietinei rinkai mažais kiekiais gaminamų ir tiekiamų gyvūninio maisto produktų veterinarijos reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. B1-826 „Dėl Vietinei rinkai mažais kiekiais gaminamų ir tiekiamų gyvūninio maisto produktų veterinarijos reikalavimų patvirtinimo“.

  Pieno gamintojas turi įvertinti žalio pieno kokybės ir sudėties rodiklius ne rečiau kaip vieną kartą per ketvirtį UAB „Pieno tyrimai“ laboratorijoje. Atliktų tyrimų rezultatai yra pateikiami tyrimo protokole.

 • Jungtinio pieno mėginio paruošimas ligų tyrimui
 • Siekiant įgyvendinti gyvūnų užkrečiamųjų ligų kontrolės reikalavimus, enzootinės galvijų leukozės ir bruceliozės kontrolei vykdyti UAB „Pieno tyrimai“ iš kontroliuojamų ir nekontroliuojamų karvių bandų paimtų pieno mėginių paruošia jungtinius pieno mėginius ligų tyrimams atlikti. Paruošti jungtiniai pieno mėginiai pristatomi Nacionaliniam maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutui enzootinės galvijų leukozės ir bruceliozės tyrimams atlikti.

 • Tarplaboratoriniai palyginimai (PT)
 • Lietuvos pieno perdirbimo įmonėms ir kitoms laboratorijoms, atliekančioms žalio pieno mėginių tyrimus, organizuojami tarplaboratoriniai palyginimai (PT):

  • pieno sudėties (riebalų ir baltymų kiekio) tyrimas infraraudonosios spinduliuotės vidurinės srities matuokliais ar kitais prietaisais;
  • pieno užšalimo temperatūros tyrimas termistoriniais krioskopais ir užšalimo temperatūros patikrinimas infraraudonosios spinduliuotės vidurinės srities matuokliais ar kitais prietaisais;
  • inhibitorinių medžiagų likučių nustatymas piene.
  • Tarplaboratoriniai palyginimai sudėties ir užšalimo temperatūros tyrimui ruošiami vieną kartą per mėnesį, o inhibitorinių medžiagų likučių nustatymui piene - du kartus per metus (vasario ir spalio mėnesiais).

   Tarplaboratorinių palyginimų (PT) tyrimų statistinis įvertinimas atliekamas pagal parengtą Tyrimų kokybės tikrinimo (PT) statistinio įvertinimo metodiką (pdf).

  • Paslaugos pagal užsakovų pageidavimus
  • Pagal užsakovo pageidavimus gali būti atliekami papildomi pieno sudėties ir kokybės tyrimai ir jų rezultatų analizė.

   Užsakovo pageidavimu tiekiami kontrolinio pieno mėginiai sudėties tyrimo prietaisų darbo stabilumo patikrinimui.


Populiarios nuorodosUAB „Pieno tyrimai“
Juridinių asmenų registras
Įmonės kodas: 233816290
PVM kodas: LT338162917
Atsiskaitomosios sąskaitos:
AB SEB bankas LT687044060005371898
AB SEB bankas LT577044060007890119
AB „Swedbank“ LT317300010002410530
Luminor Bank AS LT734010042500030508
Adresas: Radvilų Dvaro g. 31,
LT-48331 Kaunas
Tel.: (8 37) 361181
Faksas:(8 37) 361312
E-paštas:


 Pieno mėginiai priimami visą parą,
  septynias dienas per savaitę*
plačiau...Svetainės lankytojų skaičius 2673679

Informacija atnaujinta 2019 10 09
Kopijuoti, platinti be UAB „Pieno tyrimai“ sutikimo DRAUDŽIAMA