Tyrimų ir kitų paslaugų kainos

K a i n o s   g a l i o j a   n u o   2 0 2 1 m.   s a u s io   1 d.

Laboratorijoje yra atliekami žalio pieno mėginių tyrimai įprastiniais ir/arba pamatiniais akredituotais fizikiniais-cheminiais ir mikrobiologiniais tyrimo metodais.

Sisteminiai pieno mėginių tyrimai ir susijusios paslaugos
Žalio karvių pieno sudėties ir kokybės tyrimai bei susijusios paslaugos, skirtos:
  • atsiskaitymui už superkamą pieną, pieno saugos ir kokybės stebėsenos bei kontrolės tikslais,
  • gyvūnų produktyvumo tyrimams,
  • pieno gamintojams ir supirkėjams, sudariusiems komercines sutartis su UAB „Pieno tyrimai“.
plačiau
PavadinimasKaina, Eur/vnt.
be PVMsu PVM
(21 proc.)
Riebalų, baltymų, somatinių ląstelių skaičiaus tyrimas 0,82 0,99
Bendro bakterijų skaičiaus tyrimas 1,75 2,12
Inhibitorinių medžiagų tyrimas Delvo testu 1,25 1,51
Užšalimo temperatūros tyrimas 1,35 1,63
Antimikrobinių medžiagų identifikavimas piene InfiniPlex testu 69,93 84,62
Inhibitorinių medžiagų tyrimas atliekamas pagal žalio pieno tyrimų priemonę, skirtą saugos ir kokybės stebėsenai (Delvotest SP-NT testu, antimikrobinių medžiagų identifikavimas InfiniPlex testu) 1,42 1,72
 
Patikslinto protokolo dėl užsakovo klaidos, susijusios su mėginio identifikavimu, išdavimas 2,20 2,66
Pristatyto netinkamo tyrimui pieno mėginio apdorojimas 0,55 0,67
Vienkartinis indelis, naudojamas pieno tyrimų sistemoje iki 2021-03-31
nuo 2021-04-01
0,052
0,062
0,063
0,075
Vienkartinis maišelis 0,07 0,08
Sąskaitų ir atliktų paslaugų ataskaitų išsiuntimas paštu 1,45 1,75
Spausdinto tyrimo protokolo išdavimas nuo 2021-01-01 0,65 0,79
 
Žalio pieno, skirto tiesiogiai vartoti ir gaminti pieno produktus, mėginių surinkimas ir ištyrimas 7,15 8,65
riebalų, baltymų, somatinių ląstelių skaičiaus tyrimas 0,82 0,99
bendro bakterijų skaičiaus tyrimas 1,75 2,12
inhibitorinių medžiagų tyrimas Delvo testu 1,25 1,51
pieno užšalimo temperatūros tyrimas 1,35 1,63
mėginių surinkimo ir informacijos pateikimo paslauga 1,98 2,40

Komerciniai pieno mėginių tyrimai

Užsakovas komercinius pieno mėginius į laboratoriją gali pristatyti pats arba perduoti per UAB „Pieno tyrimai“ vairuotoją-ekspeditorių. Šiuo atveju mėginiai bendro bakterijų skaičiaus tyrimui priimami tik konservuoti. Jei mėginiai perduodami vairuotojui-ekspeditoriui jis užsakovui išrašo PVM sąskaitą-faktūrą bei pinigų priėmimo kvitą.


plačiau
PavadinimasKaina, Eur/vnt.
be PVMsu PVM
(21 proc.)
Vienkartinis indelis iki 2021-03-31
nuo 2021-04-01
0,06
0,08
0,07
0,10
Konservantas iki 2020-12-31
nuo 2021-01-01
0,03
0,04
0,04
0,05
Korelis į konteinerį iki 2020-12-31
nuo 2021-01-01
0,83
0,85
1,00
1,03
Įprastinių tyrimų skyriuje atliekami tyrimai
Riebalų, baltymų, laktozės, urėjos ir somatinių ląstelių skaičiaus tyrimas iki 2020-12-31
nuo 2021-01-01
1,31
1,35
1,59
1,63
Bendro bakterijų skaičiaus tyrimas iki 2020-12-31
nuo 2021-01-01
2,19
2,25
2,65
2,72
Inhibitorinių medžiagų tyrimas Delvo testu iki 2020-12-31
nuo 2021-01-01
1,73
1,78
2,09
2,15
Užšalimo temperatūros tyrimas iki 2020-12-31
nuo 2021-01-01
1,78
1,83
2,15
2,21
Antibiotikų / Antimikrobinių medžiagų nustatymas piene
Antibiotikų identifikavimas piene ROSA metodu (Charm Quad testu)
(Užsakymo forma pdf , doc) iki 2020-12-31
nuo 2021-01-01
10,49
10,82
12,69
13,09
Antimikrobinių medžiagų identifikavimas piene InfiniPlex testu
(InfiniPlex testu pienui nustatomų antimikrobinių medžiagų sąrašas yra patvirtintas testo gamintojo Randox Laboratories Ltd (Jungtinė Karalystė) 2020-04-09)
(Užsakymo forma pdf , doc) iki 2020-12-31
nuo 2021-01-01


69,93
72,03


84,62
87,16
Chloramfenikolio likučių tyrimas pieno mėginiuose ELISA metodu
(Užsakymo forma pdf , doc)
Chloramfenikolio tyrimas imunofermentinės analizės metodu iki 2020-12-31
nuo 2021-01-01
kainų lentelė
kainų lentelė
Chloramfenikolio patikra imunofermentinės analizės metodu iki 2020-12-31
nuo 2021-01-01
kainų lentelė
kainų lentelė
Tetraciklinų grupės antibiotikų likučių tyrimas pieno mėginiuose imunofermentinės analizės metodu
(Užsakymo forma pdf , doc)
Tetraciklino tyrimas imunofermentinės analizės metodu iki 2020-12-31
nuo 2021-01-01***
kainų lentelė
kainų lentelė
Tetraciklino tyrimas imunofermentinės analizės metodu, skubus iki 2020-12-31
nuo 2021-01-01***
kainų lentelė
kainų lentelė
Ankstyvasis karvių veršingumo tyrimas
(Užsakymo forma GPT mėginiams pdf, doc)
Karvių veršingumo tyrimas iš pieno IDEXX Milk Pregnancy testu*,** iki 2020-12-31
nuo 2021-01-01
4,93*,**
5,09*,**
5,97*,**
6,16*,**
PGR tyrimas (dėl tyrimo užsakymo suderinti tel. +370 687 15553)
(Užsakymo forma (pdf) (doc))
Mastito sukėlėjų identifikavimas PGR metodu (12 sukėlėjų) iki 2020-12-31
nuo 2021-01-01
kainų lentelė
kainų lentelė
Pamatinių tyrimų skyriuje atliekami tyrimai
(Užsakymo forma (pdf))
Riebalų kiekio piene tyrimas Rose Gottlieb metodu iki 2020-12-31
nuo 2021-01-01
27,51
28,33
33,29
34,28
Azoto (baltymų) kiekio piene tyrimas Kjeldalio metodu iki 2020-12-31
nuo 2021-01-01
19,98
20,57
24,18
24,89
Laktozės kiekio piene tyrimas fermentiniu metodu iki 2020-12-31
nuo 2021-01-01
20,90
21,52
25,29
26,04
Urėjos kiekio piene tyrimas fermentiniu metodu iki 2020-12-31
nuo 2021-01-01
14,80
15,21
17,91
18,40
Somatinių ląstelių skaičiaus piene tyrimas mikroskopiniu metodu iki 2020-12-31
nuo 2021-01-01
19,29
19,87
23,34
24,04
Užšalimo temperatūros piene tyrimas termistoriniu krioskopu iki 2020-12-31
nuo 2021-01-01
10,12
10,42
12,25
12,61
Titruojamo rūgštingumo piene tyrimas iki 2020-12-31
nuo 2021-01-01
2,45
2,52
2,96
3,05
Mikrobiologiniai mastito sukėlėjo tyrimai
(Užsakymo forma (pdf))
Mastito sukėlėjo nustatymas pieno mėginyje mikrobiologiniu metodu iki 2020-12-31
nuo 2021-01-01
3,46*
3,56*
4,19*
4,31*
Mastito sukėlėjų ir jų jautrumo antibiotikams nustatymas pieno mėginyje
(6 antibiotikų diskai) iki 2020-12-31
nuo 2021-01-01
5,65*
5,81*
6,84*
7,03*
Mastito sukėlėjų ir jų jautrumo antibiotikams nustatymas pieno mėginyje
(12 antibiotikų diskų) iki 2020-12-31
nuo 2021-01-01
8,79*
9,05*
10,64*
10,95*

* priklausomai nuo mėginių skaičiaus taikoma nuolaida:
  • atvežus 5 -9 mėginius nuolaida 5 %
  • atvežus 10-19 mėginių nuolaida 7 %
  • atvežus 20 ir daugiau mėginių nuolaida 10 %
**Karvių bandų GPT pieno mėginiams karvių veršingumo nustatymui taikoma 25% nuolaida
***Nuo 2021 sausio 1d. tyrimai laikinai neatliekami

Laboratorijos pamatinės medžiagos ir tarplaboratoriniai palyginamieji tyrimai
plačiau
PavadinimasKaina, Eur/vnt.
be PVMsu PVM
(21 proc.)
Derinimo rinkinys (DM) (1-o rinkinio)
(Užsakymo forma pdf , doc)
Vidurinės infraraudonosios srities matuokliams, nustatant riebalų, baltymų, laktozės kiekį piene iki 2020-12-31
nuo 2021-01-01
95,32***
98,18***
115,34***
118,80***
Vidurinės infraraudonosios srities matuokliams, nustatant riebalų, baltymų, laktozės ir visuminį sausų medžiagų kiekį piene iki 2020-12-31
nuo 2021-01-01
112,38
115,75
135,98
140,06
Pieno užšalimo temperatūros matuokliams iki 2020-12-31
nuo 2021-01-01
29,52
30,41
35,72
36,80
Urėjos kiekio nustatymo piene matuokliams iki 2020-12-31
nuo 2021-01-01
33,42
34,42
40,44
41,65
Somatinių ląstelių skaičiaus nustatymo piene matuokliams iki 2020-12-31
nuo 2021-01-01
40,14
41,34
48,57
50,02
Kontrolinis pienas (KP) (1-o mėginio)
(Užsakymo forma pdf , doc)
Skirtas pieno sudėties matuoklių darbo stabilumo kontrolei nustatant pieno užšalimo temperatūrą, riebalų, baltymų ir laktozės kiekį iki 2020-12-31
nuo 2021-01-01
1,21
1,25
1,46
1,51
Skirtas pieno sudėties matuoklių darbo stabilumo kontrolei nustatant piene riebalų, baltymų, laktozės, urėjos, visuminį sausųjų medžiagų kiekį, aktyvųjį rūgštingumą(pH) ir somatinių ląstelių skaičių. iki 2020-12-31
nuo 2021-01-01
1,80
1,85
2,18
2,24
Mėginiai tarplaboratoriniams palyginamiesiems tyrimams (1-o rinkinio)
(Užsakymo forma pdf , doc)
Riebalų, baltymų kiekio nustatymui iki 2020-12-31
nuo 2021-01-01
6,98
7,20
8,45
8,71
Užšalimo temperatūros nustatymui iki 2020-12-31
nuo 2021-01-01
3,34
3,44
4,04
4,16
Inhibitorinių medžiagų likučių nustatymui iki 2020-12-31
nuo 2021-01-01
7,12
7,33
8,62
8,87

*** perkant 12 rinkinių, 12-tam rinkiniui taikoma nuolaida 100% vieno rinkinio vertės


Laboratorijos teikiamos paslaugos
plačiau
PavadinimasMato
vnt.
Kaina, Eur/vnt.
be PVMsu PVM
(21 proc.)
Pieno mėginių surinkimas tiesiogiai iš pieno gamintojų ūkiųmėn. 115,39 139,62
Vienkartinis indelisvnt. 0,06 0,07
Konservantas iki 2020-12-31
nuo 2021-01-01
vnt. 0,03
0,04
0,04
0,05
Brūkšninis kodas vnt. 0,015 0,018
Spausdinto tyrimo protokolo išdavimas (pageidaujantiems gauti spausdintus gyvūnų produktyvumo tyrimų protokolus) iki 2020-12-31
nuo 2021-01-01
vnt. 1,95
2,00
2,36
2,42
Tyrimų protokolų ir (ar) kitų dokumentų išsiuntimas paštu iki 2020-12-31
nuo 2021-01-01
vnt. 0,62
0,72
0,75
0,87

Įrengimų priežiūros skyriuje atliekamos paslaugos
Skaitmeninio termometro kalibravimas (nuo -20 oC iki 102 oC)
Pirmo (vieno) taškovnt. 28,80 34,85
Papildomo taškovnt. 17,40 21,05
Dozatoriaus kalibravimas (nuo 10 µl iki 25 ml)
1-o kanalo kalibravimas (pirmo (vieno) taško)vnt. 6,85 8,29
Papildomo taško kalibravimasvnt. 2,65 3,21
Pašarų tyrimai
plačiau
PavadinimasMato vnt.Kaina, Eur/vnt.
be PVMsu PVM
(21 proc.)
Pašarų tyrimas (NIRS metodas)
Pašarų tyrimas (standartinis komplektas) iki 2020-12-31
nuo 2021-01-01
Rodiklių lentelė 22,80
23,45
27,59
28,38
Pašarų tyrimas (profesionalus komplektas) iki 2020-12-31
nuo 2021-01-01
29,68
30,50
35,91
36,90
Pašarų tyrimas (profesionalus komplektas su rekomendacijomis) iki 2020-12-31
nuo 2021-01-01
36,26
37,00
43,87
44,77
Pašarų tyrimo duomenų perdavimas į programinę įrangą NorFor Feed Ration Optimizer iki 2020-12-31
nuo 2021-01-01
1,50
1,52
1,82
1,84
Vienkartinis apsauginis vokas pašarų mėginiui iki 2020-12-31
nuo 2021-01-01
0,49
0,50
0,59
0,61
Mineralų ir mikroelementų nustatymas pašaruose*
Penkių elementų (Na,P,K,Ca,Mg) iki 2020-12-31
nuo 2021-01-01
vnt. 18,30
18,88
22,14
22,84
Dešimt elementų (Na,P,K,Ca,Mg,Mn,Cu,Fe,Zn,S) iki 2020-12-31
nuo 2021-01-01
vnt. 23,30
24,00
28,19
29,04
Keturiolikos elementų (Na,P,K,Ca,Mg,Mn,Cu,Fe,Zn,S,Co,Se,I,Mo) iki 2020-12-31
nuo 2021-01-01
vnt. 49,30
50,78
59,65
61,44

*) Užsakovas apmoka faktines mėginių siuntimo išlaidas į EUROFINS AGRO laboratoriją Olandijoje.


Populiarios nuorodosUAB „Pieno tyrimai“
Juridinių asmenų registras
Įmonės kodas: 233816290
PVM kodas: LT338162917
Atsiskaitomosios sąskaitos:
AB SEB bankas LT687044060005371898
AB SEB bankas LT577044060007890119
AB „Swedbank“ LT317300010002410530
Luminor Bank AS LT734010042500030508
Adresas: Radvilų Dvaro g. 31,
LT-48331 Kaunas
Tel.: (8 37) 361181
Faksas:(8 37) 361312
E-paštas:


 Pieno mėginiai priimami visą parą,
  septynias dienas per savaitę*
plačiau...
Informacija atnaujinta 2021 04 13
Kopijuoti, platinti be UAB „Pieno tyrimai“ sutikimo DRAUDŽIAMA