Tyrimų ir kitų paslaugų kainos

Laboratorijoje yra atliekami žalio pieno mėginių tyrimai įprastiniais ir/arba pamatiniais akredituotais fizikiniais-cheminiais ir mikrobiologiniais tyrimo metodais.

Sisteminiai pieno mėginių tyrimai ir susijusios paslaugos
Žalio karvių pieno sudėties ir kokybės tyrimai bei susijusios paslaugos, skirtos:
  • atsiskaitymui už superkamą pieną, pieno saugos ir kokybės stebėsenos bei kontrolės tikslais,
  • gyvulių produktyvumo kontrolei,
  • pieno gamintojams ir supirkėjams, sudariusiems komercines sutartis su UAB „Pieno tyrimai“.
plačiau
PavadinimasKaina, Eur/vnt.
be PVMsu PVM
(21 proc.)
Riebalų, baltymų, somatinių ląstelių skaičiaus tyrimas 0,82 0,99
Bendro bakterijų skaičiaus tyrimas 1,75 2,12
Inhibitorinių medžiagų tyrimas Delvo testu 1,25 1,51
Užšalimo temperatūros tyrimas 1,35 1,63
 
Patikslinto protokolo dėl užsakovo klaidos, susijusios su mėginio identifikavimu, išdavimas 2,20 2,66
Pristatyto netinkamo tyrimui pieno mėginio apdorojimas 0,55 0,67
Vienkartinis indelis, naudojamas pieno tyrimų sistemoje 0,052 0,063
Vienkartinis maišelis 0,07 0,08
Sąskaitų ir atliktų paslaugų ataskaitų išsiuntimas paštu 1,45 1,75
 
Žalio pieno, skirto tiesiogiai vartoti ir gaminti pieno produktus, mėginių surinkimas ir ištyrimas 7,15 8,65
riebalų, baltymų, somatinių ląstelių skaičiaus tyrimas 0,82 0,99
bendro bakterijų skaičiaus tyrimas 1,75 2,12
inhibitorinių medžiagų tyrimas Delvo testu 1,25 1,51
pieno užšalimo temperatūros tyrimas 1,35 1,63
mėginių surinkimo ir informacijos pateikimo paslauga 1,98 2,40

Komerciniai pieno mėginių tyrimai

Užsakovas komercinius pieno mėginius į laboratoriją gali pristatyti pats arba perduoti per UAB „Pieno tyrimai“ vairuotoją-ekspeditorių. Šiuo atveju mėginiai bendro bakterijų skaičiaus tyrimui priimami tik konservuoti. Jei mėginiai perduodami vairuotojui-ekspeditoriui jis užsakovui išrašo PVM sąskaitą-faktūrą bei pinigų priėmimo kvitą.


plačiau
PavadinimasKaina, Eur/vnt.
be PVMsu PVM
(21 proc.)
Vienkartinis indelis 0,06 0,07
Konservantas 0,03 0,04
Korelis į konteinerį 0,83 1,00
Įprastinių tyrimų skyriuje atliekami tyrimai
Riebalų, baltymų, laktozės, urėjos ir somatinių ląstelių skaičiaus tyrimas 1,31 1,59
Bendro bakterijų skaičiaus tyrimas 2,19 2,65
Inhibitorinių medžiagų tyrimas Delvo testu 1,73 2,09
Užšalimo temperatūros tyrimas 1,78 2,15
Antibiotikų / Antimikrobinių medžiagų nustatymas piene
Antibiotikų identifikavimas piene ROSA metodu (Charm Quad testu)
(Užsakymo forma pdf , doc)
10,49 12,69
Antimikrobinių medžiagų identifikavimas piene InfiniPlex testu
(InfiniPlex testu pienui nustatomų antimikrobinių medžiagų sąrašas yra patvirtintas testo gamintojo Randox Laboratories Ltd (Jungtinė Karalystė) 2019-10-17)
(Užsakymo forma pdf , doc)
69,93 84,62
Chloramfenikolio likučių tyrimas pieno mėginiuose ELISA metodu
(Užsakymo forma pdf , doc)
Chloramfenikolio tyrimas imunofermentinės analizės metodukainų lentelė
Chloramfenikolio patikra imunofermentinės analizės metodukainų lentelė
Tetraciklinų grupės antibiotikų likučių tyrimas pieno mėginiuose imunofermentinės analizės metodu
(Užsakymo forma pdf , doc)
Tetraciklino tyrimas imunofermentinės analizės metodukainų lentelė
Tetraciklino tyrimas imunofermentinės analizės metodu, skubuskainų lentelė
Ankstyvasis karvių veršingumo tyrimas
(Užsakymo forma GPT mėginiams pdf)
Karvių veršingumo tyrimas iš pieno IDEXX Milk Pregnancy testu*,** 4,93*,** 5,97*,**
PGR tyrimas (dėl tyrimo užsakymo suderinti tel. +370 687 15553)
(Užsakymo forma (pdf) (doc))
Mastito sukėlėjų identifikavimas PGR metodu (12 sukėlėjų) kainų lentelė
Pamatinių tyrimų skyriuje atliekami tyrimai
(Užsakymo forma (pdf))
Riebalų kiekio piene tyrimas Rose Gottlieb metodu 27,51 33,29
Azoto (baltymų) kiekio piene tyrimas Kjeldalio metodu 19,98 24,18
Laktozės kiekio piene tyrimas fermentiniu metodu 20,90 25,29
Urėjos kiekio piene tyrimas fermentiniu metodu 14,80 17,91
Somatinių ląstelių skaičiaus piene tyrimas mikroskopiniu metodu 19,29 23,34
Užšalimo temperatūros piene tyrimas termistoriniu krioskopu 10,12 12,25
Titruojamo rūgštingumo piene tyrimas 2,45 2,96
Mikrobiologiniai mastito sukėlėjo tyrimai
(Užsakymo forma (pdf))
Mastito sukėlėjo nustatymas pieno mėginyje mikrobiologiniu metodu 3,46* 4,19*
Mastito sukėlėjų ir jų jautrumo antibiotikams nustatymas pieno mėginyje
(6 antibiotikų diskai)
5,65* 6,84*
Mastito sukėlėjų ir jų jautrumo antibiotikams nustatymas pieno mėginyje
(12 antibiotikų diskų)
8,79* 10,64*

* priklausomai nuo mėginių skaičiaus taikoma nuolaida:
  • atvežus 5 -9 mėginius nuolaida 5 %
  • atvežus 10-19 mėginių nuolaida 7 %
  • atvežus 20 ir daugiau mėginių nuolaida 10 %
**Gyvulių produktyvumo kontroliuojamų karvių bandų pieno mėginiams karvių veršingumo nustatymui taikoma 25% nuolaida


Laboratorijos pamatinės medžiagos ir tarplaboratoriniai palyginamieji tyrimai
plačiau
PavadinimasKaina, Eur/vnt.
be PVMsu PVM
(21 proc.)
Derinimo rinkinys (DM) (1-o rinkinio)
(Užsakymo forma pdf , doc)
Vidurinės infraraudonosios srities matuokliams, nustatant riebalų, baltymų, laktozės kiekį piene 95,32*** 115,34***
Vidurinės infraraudonosios srities matuokliams, nustatant riebalų, baltymų, laktozės ir visuminį sausų medžiagų kiekį piene 112,38 135,98
Pieno užšalimo temperatūros matuokliams 29,52 35,72
Urėjos kiekio nustatymo piene matuokliams 33,42 40,44
Somatinių ląstelių skaičiaus nustatymo piene matuokliams 40,14 48,57
Kontrolinis pienas (KP) (1-o mėginio)
(Užsakymo forma pdf , doc)
Skirtas pieno sudėties matuoklių darbo stabilumo kontrolei nustatant pieno užšalimo temperatūrą, riebalų, baltymų ir laktozės kiekį 1,21 1,46
Skirtas pieno sudėties matuoklių darbo stabilumo kontrolei nustatant piene riebalų, baltymų, laktozės, urėjos, visuminį sausųjų medžiagų kiekį, aktyvųjį rūgštingumą(pH) ir somatinių ląstelių skaičių. 1,80 2,18
Mėginiai tarplaboratoriniams palyginamiesiems tyrimams (1-o rinkinio)
(Užsakymo forma pdf , doc)
Riebalų, baltymų kiekio nustatymui 6,98 8,45
Užšalimo temperatūros nustatymui 3,34 4,04
Inhibitorinių medžiagų likučių nustatymui 7,12 8,62

*** perkant 12 rinkinių, 12-tam rinkiniui taikoma nuolaida 100% vieno rinkinio vertės


Laboratorijos teikiamos paslaugos
plačiau
PavadinimasMato
vnt.
Kaina, Eur/vnt.
be PVMsu PVM
(21 proc.)
Pieno mėginių surinkimas tiesiogiai iš pieno gamintojų ūkiųmėn. 115,39 139,62
Vienkartinis indelisvnt. 0,06 0,07
Konservantasvnt. 0,03 0,04
Spausdinto tyrimo protokolo išdavimas (pageidaujantiems gauti spausdintus gyvulių produktyvumo kontrolės protokolus)vnt. 1,95 2,36
Tyrimų protokolų ir (ar) kitų dokumentų išsiuntimas paštu vnt. 0,62 0,75

Įrengimų priežiūros skyriuje atliekamos paslaugos
Skaitmeninio termometro kalibravimas (nuo -20 oC iki 102 oC)
Pirmo (vieno) taškovnt. 28,80 34,85
Papildomo taškovnt. 17,40 21,05
Dozatoriaus kalibravimas (nuo 10 µl iki 25 ml)
1-o kanalo kalibravimas (pirmo (vieno) taško)vnt. 6,85 8,29
Papildomo taško kalibravimasvnt. 2,65 3,21

Veterinarinės paslaugos ūkyje:
Veterinarinė paslaugaval. 14,02 16,96
Vieno kilometro įkainiskm. 0,50 0,61
Specialios priemonėskompl. 3,20 3,87

Pieno mėginių atrinkimo, paėmimo tiesiogiai iš pieno supirkimo punktų, duomenų analizė ir transportavimas:
Pieno mėginio paėmimo mokestisvnt. 79,70 96,44
Vienos valandos įkainisval. 6,95 8,41
Vieno kilometro įkainiskm. 0,30 0,36
Pašarų tyrimai
plačiau
PavadinimasRodikliaiKaina, Eur/vnt.
be PVMsu PVM
(21 proc.)
Pašarų tyrimo duomenų perdavimas į programinę įrangą NorFor Feed Ration Optimizer 1,50 1,82
Vienkartinis apsauginis vokas pašarų mėginiui 0,49 0,59
Pašarų tyrimas (NIRS metodas)
Pašarų tyrimas (standartinis komplektas)
Nuo 2020-01-01
Rodiklių lentelė 19,88
22,80
24,05
27,59
Pašarų tyrimas (profesionalus komplektas)
Nuo 2020-01-01
25,08
29,68
30,35
35,91
Pašarų tyrimas (profesionalus komplektas su rekomendacijomis)
Nuo 2020-01-01
30,08
36,26
36,40
43,87
Mineralų ir mikroelementų nustatymas pašaruose*
Penkių elementų (Na,P,K,Ca,Mg) vnt. 18,30 22,14
Dešimt elementų (Na,P,K,Ca,Mg,Mn,Cu,Fe,Zn,S) vnt. 23,30 28,19
Keturiolikos elementų (Na,P,K,Ca,Mg,Mn,Cu,Fe,Zn,S,Co,Se,I,Mo) vnt. 49,30 59,65

*) Užsakovas apmoka faktines mėginių siuntimo išlaidas į EUROFINS AGRO laboratoriją Olandijoje.


Populiarios nuorodosUAB „Pieno tyrimai“
Juridinių asmenų registras
Įmonės kodas: 233816290
PVM kodas: LT338162917
Atsiskaitomosios sąskaitos:
AB SEB bankas LT687044060005371898
AB SEB bankas LT577044060007890119
AB „Swedbank“ LT317300010002410530
Luminor Bank AS LT734010042500030508
Adresas: Radvilų Dvaro g. 31,
LT-48331 Kaunas
Tel.: (8 37) 361181
Faksas:(8 37) 361312
E-paštas:


 Pieno mėginiai priimami visą parą,
  septynias dienas per savaitę*
plačiau...Svetainės lankytojų skaičius 3095565

Informacija atnaujinta 2020 11 24
Kopijuoti, platinti be UAB „Pieno tyrimai“ sutikimo DRAUDŽIAMA