Archyvas

Aktuali informacija tiriamųjų pieninių gyvūnų laikytojams, produktyvumo tyrimus vykdantiems C metodu

Primename, jog pieninių gyvūnų laikytojai, vykdantys produktyvumo tyrimus C metodu, privalo laikytis 2009 m. gruodžio 7 d. LR žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-934 patvirtintų Pieninių gyvūnų produktyvumo tyrimų organizavimo taisyklių (toliau – Taisyklės), ( suvestinė redakcija 2021-04-09 )
atitinkamų punktų reikalavimų:

9.6. priemonėmis, reikalingomis gyvūnų produktyvumo tyrimams vykdyti ir veislininkystės apskaitai tvarkyti, kontroliniam pieno mėginiui paimti, primelžtam pieno kiekiui nustatyti (elektroninėmis svarstyklėmis arba mechaninėmis pieno kiekio matavimo priemonėmis), kontrolinio melžimo duomenims suvesti bei perduoti C metodu tiriamosios bandos gyvūnų laikytojas apsirūpina pats;

9.7. pieno kiekio matavimo priemonės privalo atitikti ICAR reikalavimus ir dėl tikslaus pieno kiekio nustatymo Laboratorijoje turi būti kalibruojamos periodiškai, bet ne rečiau kaip vieną kartą per dvylika mėnesių;

10. gyvūnų laikytojas, atliekantis pieninių gyvūnų produktyvumo tyrimus savo bandose C metodu, privalo turėti pažymėjimą, patvirtinantį apie išklausytus ne trumpesnius kaip 8 val. mokymo kursus pieninių gyvūnų produktyvumo tyrimų vykdymo, duomenų perdavimo tematika, kurių programa turi būti suderinta su VMVT (toliau – kursai);

10.2. Informacijos centrui pateikti nustatytos formos prašymą dėl teisių suteikimo prisijungti prie GYVIS dėl duomenų suvedimo, kartu pateikiant kursų baigimo pažymėjimo kopiją;

10.3. iš Laboratorijos arba gyvūnų produktyvumo tyrimų vykdytojų pasiimti kontroliniams melžimams reikalingą tarą, lipdukus su brūkšniniais kodais;

10.4. kontrolinius melžimus bandoje atlikti ir pieno mėginius pristatyti į sutartas vietas pagal suderintą su Laboratorija ir (arba) produktyvumo tyrimų vykdytojais kontrolinių pieno mėginių išvežimo grafiką;

10.5. kontrolinio melžimo duomenis į GYVIS įvesti per 5 darbo dienas po kontrolinio melžimo;

15.3. tiriamųjų gyvūnų laikytojai, atliekantys produktyvumo tyrimus C metodu su tyrimų asistentais suderina pieno mėginių išvežimo grafikus ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 20 kalendorinės dienos ir (arba) raštu, elektroniniu paštu, faksograma ar kt. būdais informuoja VMVT apie ateinančio mėnesio kontrolinių melžimų datą ir laiką, nurodydami tiriamosios bandos laikytojo fizinio ar juridinio asmens pavadinimą, adresą, produktyvumo tyrimų kodą ir metodą. Informacija apie kontrolinio melžimo datos ir laiko pasikeitimą VMVT pateikiama nedelsiant, bet ne vėliau kaip prieš parą iki numatomo kontrolinio melžimo;

19. gyvūnų laikytojai, atliekantys produktyvumo tyrimus C metodais, kiekvieną mėnesį pateikia Informacijos centrui tiriamojo pieninio gyvūno pieno kiekio ir atnaujintus kilmės, susirgimų ir kaitos duomenis.


Maloniai prašome nuolat vadovautis aukščiau išvardintais Taisyklių punktais ir dėkojame už bendradarbiavimą.


Populiarios nuorodosUAB „Pieno tyrimai“
Juridinių asmenų registras
Įmonės kodas: 233816290
PVM kodas: LT338162917
Atsiskaitomosios sąskaitos:
AB SEB bankas LT687044060005371898
AB SEB bankas LT577044060007890119
AB „Swedbank“ LT317300010002410530
Luminor Bank AS LT734010042500030508
Adresas: Radvilų Dvaro g. 31,
LT-48331 Kaunas
Tel.: (8 37) 361181
Faksas:(8 37) 361312
E-paštas:


 Pieno mėginiai priimami visą parą,
  septynias dienas per savaitę*
plačiau...
Informacija atnaujinta 2023 09 26
Kopijuoti, platinti be UAB „Pieno tyrimai“ sutikimo DRAUDŽIAMA