Darbo užmokestis

Darbo užmokesčio fondas, Eur

2021 m.Planuojamas 2022 m.
3 837 0633 926 882

Vadovų atlyginimo dydžiai 2022 m.

Pareigybė Nustatyta mėnesinės algos pastovioji dalis,
Eur
Nustatyta mėnesinės algos pastoviosios dalies kintamoji dalis,
proc.
Darbuotojų skaičius
Direktorius2298,7iki 50 proc.1
Direktoriaus pavaduotojas gyvūnų produktyvumo tyrimams1953,9
(85 proc. direktoriaus)
iki 50 proc.1

2021 metiniai ūkinės-finansinės veiklos rodikliai ir jų dydžiai vadovaujančių darbuotojų
2022m. mėnesinės algos kintamosios dalies dydžiui nustatyti

Eil.
Nr.
RodiklisKintamosios atlyginimo dalies dydis, proc.Nustatyta rodiklio reikšmė 2021 m.Pasiekta rodiklio reikšmė 2021 m.
1.Grynasis pelningumas, proc. 14 >3,5 >3,5
2.Skolos–nuosavybės koeficientas 12 0,3 0,2
3.Ilgalaikio turto apyvartumas, kartais per metus 12 1,5 2,1
4.Pardavimų apimtis vienam įmonės darbuotojui (vidutiniam sąlyginiam), tūkst. Eur 12 24,3 26,9

Darbo užmokesčio fondas ir vidutinis darbuotojų skaičius (ketvirčiais)

LaikotarpisDarbo užmokesčio fondas
(darbo užmokestis, socialinis draudimas), Eur
Vidutinis darbuotojų skaičius
2022 m. IV ketv.963 077238

PASTABA:vadovaujantis UAB „Pieno tyrimai“ darbo apmokėjimo sistema darbuotojams mokami priedai už darbą naktį, švenčių ir poilsio dienomis, dirbtus viršvalandžius, papildomus darbus bei kompensuojamosios išmokos kontrolės asistentams už važiuojamąjį darbo pobūdį.2022 metiniai ūkinės-finansinės veiklos rodikliai ir jų dydžiai vadovaujančių darbuotojų
mėnesinės algos kintamosios dalies dydžiui nustatyti

Eil.
Nr.
RodiklisKintamosios atlyginimo dalies dydis, proc.Nustatyta rodiklio reikšmė 2022 m.
1.Nuosavo kapitalo grąža, proc. 14 >5
2.Sisteminių tyrimų rezultatų pateikimas per 24 val., proc. 10 >90
3.Darbuotojų įsitraukimo tyrimas ir veiksmų plano parengimas, vnt. 6 1/1
4.Pardavimo pajamos vienam įmonės darbuotojui (vidut. sąlyginiam), tūkst. Eur 10 26,8
5.Pardavimo pajamos iš papildomos veiklos pardavimų*, tūkst. Eur 10 >1100
* papildomos veiklos pardavimai - tai visos parduodamos prekės ir paslaugos pirkėjams, kurios nėra priskiriamos privalomiems pieno tyrimams pagal Pieno supirkimo taisykles ir gyvūnų produktyvumo tyrimams pagal Pieninių gyvūnų produktyvumo tyrimų organizavimo taisykles.

Darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis)
darbo užmokestis eurais neatskaičius mokesčių

Pareigybės pavadinimas 2021 m. 2022 m. IV ketv.
Darbuotojų skaičius, vnt Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur Darbuotojų skaičius, vnt Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur
Direktorius 1 3831 1 3837
Direktoriaus pavaduotojas gyvūnų produktyvumo tyrimams 1 3266 1 3261
Aukščiausio lygio vadovai 4 2806 3 3195
Vidurinės grandies vadovai 15 2077 14 2141
Specialistai 48 1855 44 2028
Vairuotojai-ekspeditoriai 13 1335 11 1465
Laboratorijos darbuotojai 46 1241 40 1348
Tyrimų asistentai 126 1164 116 1190
Ūkio dalies darbuotojai 8 1082 8 1167Informacija apie atlygio mokėjimą už UAB „Pieno tyrimai“ Valdybos narių veiklą

Valdybos narių atlygio apmokėjimo aprašas

Valdybos nariams išmokėtas atlygis:

  2021 m.
I ketv.
2021 m.
II ketv.
2021 m.
III ketv.
2021 m.
IV ketv.
2022 m.
I ketv.
2022 m.
II ketv.
2022 m.
III ketv.

Valdybos narių skaičius*** 4 4 4 2 4 4 4
Priskaityto atlygio suma 637 2549 1241 2100 2100 2100 4821
Vidutinis mėnesinis atlygis 106 425 207 350 350 350 553


***: dviem valdybos nariams, kurie atstovauja LR Žemės ūkio ministeriją, už darbą valdyboje atlygis nebuvo mokamas iki 2022-08-22.Populiarios nuorodosUAB „Pieno tyrimai“
Juridinių asmenų registras
Įmonės kodas: 233816290
PVM kodas: LT338162917
Atsiskaitomosios sąskaitos:
AB SEB bankas LT687044060005371898
AB SEB bankas LT577044060007890119
AB „Swedbank“ LT317300010002410530
Luminor Bank AS LT734010042500030508
Adresas: Radvilų Dvaro g. 31,
LT-48331 Kaunas
Tel.: (8 37) 361181
Faksas:(8 37) 361312
E-paštas:


 Pieno mėginiai priimami visą parą,
  septynias dienas per savaitę*
plačiau...
Informacija atnaujinta 2023 02 01
Kopijuoti, platinti be UAB „Pieno tyrimai“ sutikimo DRAUDŽIAMA