Darbo užmokestis

Darbo užmokesčio fondas, Eur

2021 m.Planuojamas 2022 m.
3 837 0633 926 882

Vadovų atlyginimo dydžiai 2022 m.

Pareigybė Nustatyta mėnesinės algos pastovioji dalis,
Eur
Nustatyta mėnesinės algos pastoviosios dalies kintamoji dalis,
proc.
Darbuotojų skaičius
Direktorius2298,7iki 50 proc.1
Direktoriaus pavaduotojas gyvūnų produktyvumo tyrimams1953,9
(85 proc. direktoriaus)
iki 50 proc.1

Darbo užmokesčio fondas ir vidutinis darbuotojų skaičius (ketvirčiais)

LaikotarpisDarbo užmokesčio fondas
(darbo užmokestis, socialinis draudimas), Eur
Vidutinis darbuotojų skaičius
2022 m. II ketv.959 344241

PASTABA:vadovaujantis UAB „Pieno tyrimai“ darbo apmokėjimo sistema darbuotojams mokami priedai už darbą naktį, švenčių ir poilsio dienomis, dirbtus viršvalandžius, papildomus darbus bei kompensuojamosios išmokos kontrolės asistentams už važiuojamąjį darbo pobūdį.2022 metiniai ūkinės-finansinės veiklos rodikliai ir jų dydžiai vadovaujančių darbuotojų
mėnesinės algos kintamosios dalies dydžiui nustatyti

Eil.
Nr.
RodiklisKintamosios atlyginimo dalies dydis, proc.Nustatyta rodiklio reikšmė 2022 m.
1.Nuosavo kapitalo grąža, proc. 14 >5
2.Sisteminių tyrimų rezultatų pateikimas per 24 val., proc. 10 >90
3.Darbuotojų įsitraukimo tyrimas ir veiksmų plano parengimas, vnt. 6 1/1
4.Pardavimo pajamos vienam įmonės darbuotojui (vidut. sąlyginiam), tūkst. Eur 10 26,8
5.Pardavimo pajamos iš papildomos veiklos pardavimų*, tūkst. Eur 10 >1100
* papildomos veiklos pardavimai - tai visos parduodamos prekės ir paslaugos pirkėjams, kurios nėra priskiriamos privalomiems pieno tyrimams pagal Pieno supirkimo taisykles ir gyvūnų produktyvumo tyrimams pagal Pieninių gyvūnų produktyvumo tyrimų organizavimo taisykles.

Darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis)
darbo užmokestis eurais neatskaičius mokesčių

Pareigybės pavadinimas 2021 m. 2022 m. II ketv.
Darbuotojų skaičius, vnt Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur Darbuotojų skaičius, vnt Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur
Direktorius 1 3831 1 3859
Direktoriaus pavaduotojas gyvūnų produktyvumo tyrimams 1 3266 1 3308
Vadovai 5 2890 5 2810
Skyrių vedėjai 5 2305 4 2231
IT specialistai 4 2994 4 2848
Vyriausieji specialistai 8 2243 7 1968
Vyresnieji specialistai 13 1920 12 1926
Specialistai 16 1708 14 1775
Tarnautojai 2 1208 2 1178
Laboratorijos darbuotojai 42 1317 37 1333
Vairuotojai-ekspeditoriai 14 1336 14 1296
Taros paruošėjai 9 925 6 888
Valytojai 2 960 2 974
Budėtojai 5 1095 5 1101
Pieninių gyvūnų produktyvumo tyrimų padalinys
Konsultantai** 1 - 1 -
Vyr. specialistai** 1 - 0 -
GPT skyrių vadovai 9 1736 9 1718
GPT skyrių vadovų pavaduotojai 2 1567 2 1554
GPT skyrių administratoriai 3 1080 3 1045
Tyrimų asistentai 125 1162 116 1164

**- darbuotojo, kuris vienintelis bendrovėje eina atitinkamas pareigas einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis skelbiamas gavus jo sutikimą.

Informacija apie atlygio mokėjimą už UAB „Pieno tyrimai“ Valdybos narių veiklą

Valdybos narių atlygio apmokėjimo aprašas

Valdybos nariams išmokėtas atlygis:

  2021 m.
I ketv.
2021 m.
II ketv.
2021 m.
III ketv.
2021 m.
IV ketv.
2022 m.
I ketv.
2022 m.
II ketv.

Nepriklausomų valdybos narių skaičius*** 2 2 2 2 2 2
Išmokėto atlygio suma 400 1600 779,29 1359,82 1318,8 1318,8
Vidutinis išmokėtas atlygis 200 800 389,65 679,91 659,4 659,4


***: dviem valdybos nariams, kurie atstovauja LR Žemės ūkio ministeriją, už darbą valdyboje atlygis nemokamas.Populiarios nuorodosUAB „Pieno tyrimai“
Juridinių asmenų registras
Įmonės kodas: 233816290
PVM kodas: LT338162917
Atsiskaitomosios sąskaitos:
AB SEB bankas LT687044060005371898
AB SEB bankas LT577044060007890119
AB „Swedbank“ LT317300010002410530
Luminor Bank AS LT734010042500030508
Adresas: Radvilų Dvaro g. 31,
LT-48331 Kaunas
Tel.: (8 37) 361181
Faksas:(8 37) 361312
E-paštas:


 Pieno mėginiai priimami visą parą,
  septynias dienas per savaitę*
plačiau...
Informacija atnaujinta 2022 09 30
Kopijuoti, platinti be UAB „Pieno tyrimai“ sutikimo DRAUDŽIAMA