Darbo užmokestis

Darbo užmokesčio fondas, Eur

2022 m.Planuojamas 2023 m.
3 837 0354 090 317

Vadovo atlyginimo dydis 2023 m.

Pareigybė Nustatyta mėnesinės algos pastovioji dalis,
Eur
Nustatyta mėnesinės algos pastoviosios dalies kintamoji dalis,
proc.
Darbuotojų skaičius
Direktorius2976iki 50 proc.1

2022 metiniai ūkinės-finansinės veiklos rodikliai ir jų dydžiai vadovaujančių darbuotojų
2023m. mėnesinės algos kintamosios dalies dydžiui nustatyti

Eil.
Nr.
RodiklisKintamosios atlyginimo dalies dydis, proc.Nustatyta rodiklio reikšmė 2022 m.Pasiekta rodiklio reikšmė 2022 m.
1.Nuosavo kapitalo grąža, proc. 14 >5 7,3
2.Sisteminių tyrimų rezultatų pateikimas per 24 val., proc. 10 >90 94,6
3.Darbuotojų įsitraukimo tyrimas ir veiksmų plano parengimas, vnt. 6 1/1 1/1
4.Pardavimo pajamos vienam įmonės darbuotojui (vidut. sąlyginiam), tūkst. Eur 10 26,8 29,9
5.Pardavimo pajamos iš papildomos veiklos pardavimų*, tūkst. Eur 10 >1100 1239

* papildomos veiklos pardavimai - tai visos parduodamos prekės ir paslaugos pirkėjams, kurios nėra priskiriamos privalomiems pieno tyrimams pagal Pieno supirkimo taisykles ir gyvūnų produktyvumo tyrimams pagal Pieninių gyvūnų produktyvumo tyrimų organizavimo taisykles.

Darbo užmokesčio fondas ir vidutinis darbuotojų skaičius (ketvirčiais)

LaikotarpisDarbo užmokesčio fondas
(darbo užmokestis, socialinis draudimas), Eur
Vidutinis darbuotojų skaičius
2023 m. III ketv.952 320232

PASTABA:vadovaujantis UAB „Pieno tyrimai“ darbo apmokėjimo sistema darbuotojams mokami priedai už darbą naktį, švenčių ir poilsio dienomis, dirbtus viršvalandžius, papildomus darbus bei kompensuojamosios išmokos kontrolės asistentams už važiuojamąjį darbo pobūdį.2023 metiniai ūkinės-finansinės veiklos rodikliai ir jų dydžiai vadovaujančių darbuotojų
mėnesinės algos kintamosios dalies dydžiui nustatyti

Eil.
Nr.
RodiklisKintamosios atlyginimo dalies dydis, proc.Nustatyta rodiklio reikšmė 2023 m.
1.Nuosavo kapitalo grąža, proc. 20 >5
2.Sisteminių tyrimų rezultatų pateikimas per 24 val., proc. 15 >95
3.Darbuotojų įsitraukimo indekso didėjimas, proc. 5 2
4.Pardavimo pajamos vienam įmonės darbuotojui (vidut. sąlyginiam), tūks. Eur 5 >=30
5.Pardavimo pajamos iš papildomos veiklos pardavimų*, proc. 5 25
* papildomos veiklos pardavimai - tai visos parduodamos prekės ir paslaugos pirkėjams, kurios nėra priskiriamos privalomiems pieno tyrimams pagal Pieno supirkimo taisykles ir gyvūnų produktyvumo tyrimams pagal Pieninių gyvūnų produktyvumo tyrimų organizavimo taisykles.

Darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis)
darbo užmokestis eurais neatskaičius mokesčių

Pareigybės pavadinimas 2022 m. 2023 m. III ketv.
Darbuotojų skaičius, vnt Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur Darbuotojų skaičius, vnt Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur
Direktorius 1 3903 1 5377
Direktoriaus pavaduotojas gyvūnų produktyvumo tyrimams 1 3324 - -
Aukščiausio lygio vadovai 3 3086 4 3162
Vidurinės grandies vadovai 15 2069 15 2002
Specialistai 44 1923 45 1994
Vairuotojai-ekspeditoriai 12 1372 12 1494
Laboratorijos darbuotojai 39 1305 37 1380
Tyrimų asistentai 116 1169 112 1234
Ūkio dalies darbuotojai 8 1128 8 1174Informacija apie atlygio mokėjimą už UAB „Pieno tyrimai“ Valdybos narių veiklą

Valdybos narių atlygio apmokėjimo aprašas

Valdybos nariams išmokėtas atlygis:

  2022 m.
I ketv.
2022 m.
II ketv.
2022 m.
III ketv.
2022 m.
IV ketv.
2023 m.
I ketv.
2023 m.
II ketv.
2023 m.
III ketv.

Valdybos narių skaičius*** 4 4 4 4 5 5 5
Priskaityto atlygio suma 2100 2100 4821 8318 11727 14731 14731
Vidutinis mėnesinis atlygis 350 350 553 763 832 982 982


***: dviem valdybos nariams, kurie atstovauja LR Žemės ūkio ministeriją, už darbą valdyboje atlygis nebuvo mokamas iki 2022-08-22.Populiarios nuorodosUAB „Pieno tyrimai“
Juridinių asmenų registras
Įmonės kodas: 233816290
PVM kodas: LT338162917
Atsiskaitomosios sąskaitos:
AB SEB bankas LT687044060005371898
AB SEB bankas LT577044060007890119
AB „Swedbank“ LT317300010002410530
Luminor Bank AS LT734010042500030508
Adresas: Radvilų Dvaro g. 31,
LT-48331 Kaunas
Tel.: (8 37) 361181
Faksas:(8 37) 361312
E-paštas:


 Pieno mėginiai priimami visą parą,
  septynias dienas per savaitę*
plačiau...
Informacija atnaujinta 2023 11 28
Kopijuoti, platinti be UAB „Pieno tyrimai“ sutikimo DRAUDŽIAMA