Veiklos kryptys


 • Tyrimai atsiskaitymui už superkamą pieną

 • Pieno sudėties ir kokybės tyrimai atsiskaitymui už superkamą pieną visiems pieno gamintojams, parduodantiems pieną pieno perdirbimo (supirkimo) įmonei, atliekami pagal ŽŪM patvirtintas Pieno supirkimo taisykles. Pagal laboratorijoje atliktus tyrimo rezultatus pieno perdirbimo (supirkimo) įmonė atsiskaito su pieno gamintojais už superkamą pieną.

 • Tyrimai gyvulių produktyvumo kontrolei vykdyti

 • Produktyvumo kontrolę, pieno sudėties ir kokybės tyrimus bei apskaitą vykdo Žemės ūkio ministerijos įgaliotos tarnybos:

  • UAB „Gyvulių produktyvumo kontrolė“,
  • VĮ „Pieno tyrimai“,
  • VĮ „Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras“.
  Pieno sudėties ir kokybės tyrimai gyvulių produktyvumo kontrolei vykdyti atliekami pagal ŽŪM patvirtintas Pieninių gyvulių produktyvumo kontrolės organizavimo taisykles.

 • Žalio pieno, skirto tiesiogiai parduoti ir pieno produktams gaminti, mėginių tyrimai
 • Siekiant užtikrinti tiesioginiam vartojimui parduodamo žalio pieno kokybę, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba 2003 m. gruodžio 15 d. išleido įsakymą Nr.B1-956 „Dėl žalio pieno, skirto tiesiogiai vartoti, pardavimo reikalavimų patvirtinimo“. Šių reikalavimų tikslas - užtikrinti žalio karvių ir ožkų pieno, skirto tiesiogiai vartoti, kokybę.

  VĮ „Pieno tyrimai“ yra įgaliota ne rečiau kaip vieną kartą per ketvirtį nustatyti žalio pieno, skirto tiesiogiai vartoti, sudėties ir kokybės rodiklius. Mėginius žalio pieno sudėties ir kokybės tyrimams atlikti paima ūkį aptarnaujantis veterinarijos gydytojas. Atlikus tyrimus, rezultatai pateikiami tyrimo protokole.

 • Jungtinio pieno mėginio paruošimas ligų tyrimui
 • Siekiant įgyvendinti gyvūnų užkrečiamųjų ligų kontrolės reikalavimus, enzootinės galvijų leukozės ir bruceliozės kontrolei vykdyti VĮ „Pieno tyrimai“ iš kontroliuojamų ir nekontroliuojamų karvių bandų paimtų pieno mėginių paruošia jungtinius pieno mėginius ligų tyrimams atlikti. Paruošti jungtiniai pieno mėginiai pristatomi Nacionaliniam maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutui enzootinės galvijų leukozės ir bruceliozės tyrimams atlikti.

 • Tarplaboratoriniai palyginimai (PT)
 • Lietuvos pieno perdirbimo įmonėms ir kitoms laboratorijoms, atliekančioms žalio pieno mėginių tyrimus, organizuojami tarplaboratoriniai palyginimai (PT):

  • pieno sudėties (riebalų ir baltymų kiekio) tyrimas infraraudonosios spinduliuotės vidurinės srities matuokliais ar kitais prietaisais;
  • pieno užšalimo temperatūros tyrimas termistoriniais krioskopais ir užšalimo temperatūros patikrinimas infraraudonosios spinduliuotės vidurinės srities matuokliais ar kitais prietaisais;
  • inhibitorinių medžiagų likučių nustatymas piene.
  • Tarplaboratoriniai palyginimai sudėties ir užšalimo temperatūros tyrimui ruošiami vieną kartą per mėnesį, o inhibitorinių medžiagų likučių nustatymui piene - du kartus per metus (vasario ir spalio mėnesiais).

   Tarplaboratorinių palyginimų (PT) tyrimų statistinis įvertinimas atliekamas pagal parengtą Tyrimų kokybės tikrinimo (PT) statistinio įvertinimo metodiką (pdf).

  • Paslaugos pagal užsakovų pageidavimus
  • Pagal užsakovo pageidavimus gali būti atliekami papildomi pieno sudėties ir kokybės tyrimai ir jų rezultatų analizė.

   Užsakovo pageidavimu tiekiami kontrolinio pieno mėginiai sudėties tyrimo prietaisų darbo stabilumo patikrinimui.


Populiarios nuorodosUAB „Pieno tyrimai“
Juridinių asmenų registras
Įmonės kodas: 233816290
PVM kodas: LT338162917
Atsiskaitomosios sąskaitos:
AB SEB bankas LT687044060005371898
AB SEB bankas LT577044060007890119
AB „Swedbank“ LT317300010002410530
Luminor Bank AS LT734010042500030508
Adresas: Radvilų Dvaro g. 31,
LT-48331 Kaunas
Tel.: (8 37) 361181
Faksas:(8 37) 361312
E-paštas:


 Pieno mėginiai priimami visą parą,
  septynias dienas per savaitę*
plačiau...
Informacija atnaujinta 2023 09 26
Kopijuoti, platinti be UAB „Pieno tyrimai“ sutikimo DRAUDŽIAMA