Tyrimų ir kitų paslaugų kainosK a i n o s   g a l i o j a   n u o   2 0 2 3 m.   r u g p j ū č i o   1 d.

Laboratorijoje yra atliekami žalio pieno mėginių tyrimai įprastiniais ir/arba pamatiniais akredituotais fizikiniais-cheminiais ir mikrobiologiniais tyrimo metodais.

Komerciniai pieno mėginių tyrimai

Užsakovų patogumui, mėginiai tyrimams gali būti perduodami UAB „Pieno tyrimai“ vairuotojams ekspeditoriams, vykstantiems nustatytais maršrutais. Interneto svetainėje yra programėlė „Pieno tyrimų transporto judėjimas“, kurios pagalba esamu laiku galima matyti pieno mėginių surinkimo maršrutus, jų taškus, kuriuose taškuose jau lankytasi bei vairuotojo mobiliojo telefono numerį. Programėlę galite rasti skyriuje „Populiarios nuorodos“. Taip pat pasiteirauti dėl mėginių perdavimo vairuotojui galite kreiptis į Logistikos skyrių tel.: 8-37-360262; 8-37-361178.

Perduodat komercinius mėginius, privaloma pateikti šią informaciją:
*Užsakovo vardas, pavardė
Adresas
*Telefono numeris
Elektroninis paštas (pageidaujant tyrimo rezultatus gauti el. paštu)
*Mėginių identifikavimas ir pageidaujami tyrimai

*-nepateikus šios informacijos, tyrimai nebus atliekami.

Komerciniams tyrimams atlikti užsakymo lapą galite rasti čia:.docx;   .pdf)

Pastaba. Norint gauti tyrimo protokolą paštu, užsakovas turi apmokėti pašto išlaidas.

Už pristatytus pieno tyrimus užsakovas moka kasoje, jam duodamas kasos čekis ar kasos pajamų orderio kvitas, pageidaujant, išrašoma sąskaita faktūra. Jei mėginiai perduodami vairuotojui ekspeditoriui, jis užsakovui išrašo PVM sąskaitą faktūrą bei pinigų priėmimo kvitą. Taip pat galima padaryti išankstinį bankinį pavedimą ir prisegti prie tyrimų užsakymo lapo.


Telefonas detalesnės informacijos gavimui tel.: 8-37-363653; 8-687-52256

po darbo valandų bei poilsio ir švenčių dienomis 8-612-53658.


PavadinimasKaina, Eur/vnt.
be PVMsu PVM
(21 proc.)
Vienkartinis indelis (į tyrimo kainą neįskaičiuota) 0,10 0,12
Konservantas (į tyrimo kainą neįskaičiuota) 0,05 0,06
Korelis į konteinerį 1,50 1,82
Įprastinių tyrimų skyriuje atliekami tyrimai
Riebalų, baltymų, laktozės, urėjos ir somatinių ląstelių skaičiaus tyrimas iki 2023-05-31
Nuo 2023-06-01
1,57
1,82
1,90
2,20
Bendro bakterijų skaičiaus tyrimas iki 2023-05-31
Nuo 2023-06-01
2,31
2,56
2,80
3,10
Inhibitorinių medžiagų tyrimas Delvo testu iki 2023-05-31
Nuo 2023-06-01
1,86
2,07
2,25
2,50
Užšalimo temperatūros tyrimas iki 2023-05-31
Nuo 2023-06-01
1,90
2,15
2,30
2,60
Antibiotikų / Antimikrobinių medžiagų nustatymas piene
Antibiotikų identifikavimas piene ROSA metodu (Charm Quad testu)
(Užsakymo forma pdf , doc)
12,33 14,92
Antimikrobinių medžiagų identifikavimas piene InfiniPlex testu
(InfiniPlex testu pienui nustatomų antimikrobinių medžiagų sąrašas yra patvirtintas testo gamintojo Randox Laboratories Ltd (Jungtinė Karalystė) 2020-04-09)
(Užsakymo forma pdf , doc)

81,50

98,62
Chloramfenikolio likučių tyrimas pieno mėginiuose imunofermentinės analizės metodu
(Užsakymo forma pdf , doc)
Chloramfenikolio tyrimas imunofermentinės analizės metodu kainų lentelė
Chloramfenikolio patikra imunofermentinės analizės metodu kainų lentelė
Tetraciklinų grupės antibiotikų likučių tyrimas pieno mėginiuose imunofermentinės analizės metodu
(Užsakymo forma pdf , doc)
Tetraciklino tyrimas imunofermentinės analizės metodu **** kainų lentelė
Tetraciklino tyrimas imunofermentinės analizės metodu, skubus **** kainų lentelė
Ankstyvasis karvių veršingumo nustatymas
(Užsakymo forma GPT mėginiams pdf, doc)
Karvių veršingumo nustatymas iš pieno IDEXX Milk Pregnancy testu*,** 5,73*,** 6,93*,**
PGR tyrimas (dėl tyrimo užsakymo suderinti tel. +370 687 15553)
(Užsakymo forma (pdf) (doc))
Mastito sukėlėjų identifikavimas PGR metodu (12 sukėlėjų) kainų lentelė
Pamatinių tyrimų skyriuje atliekami tyrimai
(Užsakymo forma (pdf))
Riebalų kiekio piene tyrimas Rose Gottlieb metodu 32,10 38,84
Azoto (baltymų) kiekio piene tyrimas Kjeldalio metodu 23,31 28,21
Baltyminio azoto kiekio piene tyrimas Kjeldalio metodu ir tikrojo baltymo kiekio skaičiavimas**** 32,85 39,75
Laktozės kiekio piene tyrimas fermentiniu metodu 24,39 29,51
Urėjos kiekio piene tyrimas fermentiniu metodu 17,24 20,86
Somatinių ląstelių skaičiaus piene tyrimas mikroskopiniu metodu 24,63 29,80
Titruojamo rūgštingumo piene tyrimas 6,22 7,53
Titruojamo rūgštingumo piene tyrimas, skubus*** 9,34*** 11,30***
Aktyvusis rūgštingumas (pH) 7,03 8,51
Kazeino kiekio piene tyrimas 32,55 39,39
Mikrobiologiniai mastito sukėlėjo tyrimai
(Užsakymo forma (pdf))
Mastito sukėlėjo nustatymas pieno mėginyje mikrobiologiniu metodu 4,95* 5,99*
Mastito sukėlėjų ir jų jautrumo antibiotikams nustatymas pieno mėginyje
(6 antibiotikų diskai)
6,66* 8,06*
Mastito sukėlėjų ir jų jautrumo antibiotikams nustatymas pieno mėginyje
(12 antibiotikų diskų)
10,35* 12,52*
Derinimo rinkinys (DM) (1-o rinkinio)
(Užsakymo forma pdf , doc)
Vidurinės infraraudonosios srities matuokliams, nustatant riebalų, baltymų, laktozės kiekį piene 117,25***** 141,87*****
Vidurinės infraraudonosios srities matuokliams, nustatant riebalų, baltymų, laktozės ir visuminį sausų medžiagų kiekį piene 137,29 166,12
Pieno užšalimo temperatūros matuokliams 41,05 49,67
Urėjos kiekio nustatymo piene matuokliams 47,78 57,81
Somatinių ląstelių skaičiaus nustatymo piene matuokliams 53,06 64,20
Kontrolinis pienas (KP) (1-o mėginio)
(Užsakymo forma pdf , doc)
Skirtas pieno sudėties matuoklių darbo stabilumo kontrolei nustatant pieno užšalimo temperatūrą, riebalų, baltymų ir laktozės kiekį 2,34 2,83
Skirtas pieno sudėties matuoklių darbo stabilumo kontrolei nustatant piene riebalų, baltymų, laktozės, urėjos, visuminį sausųjų medžiagų kiekį, aktyvųjį rūgštingumą(pH) ir somatinių ląstelių skaičių. 2,66 3,22
Mėginiai tyrimų kokybės tikrinimui (PT) (1-o rinkinio)
(Užsakymo forma pdf , doc)
Riebalų, baltymų kiekio nustatymui 16,08 19,46
Užšalimo temperatūros nustatymui 8,84 10,70
Inhibitorinių medžiagų likučių nustatymui 11,48 13,89

* priklausomai nuo mėginių skaičiaus taikoma nuolaida:
  • atvežus 5 -9 mėginius nuolaida 5 %
  • atvežus 10-19 mėginių nuolaida 7 %
  • atvežus 20 ir daugiau mėginių nuolaida 10 %
**Karvių bandų GPT pieno mėginiams karvių veršingumo nustatymui taikoma 25% nuolaida
***Skubus pieno titruojamojo rūgštingumo tyrimas, kai protokolas išduodamas tą pačią darbo dieną (mėginys į laboratoriją turi būti pristatytas ne vėliau kaip iki 15 val.).
****Tyrimai atliekami suderinus su laboratorija
***** perkant 12 rinkinių, 12-tam rinkiniui taikoma nuolaida 100% vieno rinkinio vertės


Sisteminiai pieno mėginių tyrimai ir susijusios paslaugos
Žalio karvių pieno sudėties ir kokybės tyrimai bei susijusios paslaugos, skirtos:
  • atsiskaitymui už superkamą pieną, pieno saugos ir kokybės stebėsenos bei kontrolės tikslais,
  • gyvūnų produktyvumo tyrimams,
  • pieno gamintojams ir supirkėjams, sudariusiems komercines sutartis su UAB „Pieno tyrimai“.
PavadinimasKaina, Eur/vnt.
be PVMsu PVM
(21 proc.)
Riebalų, baltymų, somatinių ląstelių skaičiaus tyrimas iki 2023-05-31
Nuo 2023-06-01
0,96
1,08
1,16
1,31
Bendro bakterijų skaičiaus tyrimas iki 2023-05-31
Nuo 2023-06-01
1,97
2,20
2,38
2,66
Inhibitorinių medžiagų tyrimas Delvo iki 2023-05-31
Nuo 2023-06-01
1,65
1,82
2,00
2,20
Užšalimo temperatūros tyrimas iki 2023-05-31
Nuo 2023-06-01
1,55
1,65
1,88
2,00
Inhibitorinių medžiagų tyrimas atliekamas pagal žalio pieno tyrimų priemonę, skirtą saugos ir kokybės stebėsenai (Delvo testu, antimikrobinių medžiagų identifikavimas InfiniPlex testu) iki 2023-05-31
Nuo 2023-06-01
1,79
1,93
2,17
2,34
 
Patikslinto protokolo dėl užsakovo klaidos, susijusios su mėginio identifikavimu, išdavimas iki 2023-05-31
Nuo 2023-06-01
2,55
2,86
3,09
3,46
Pristatyto netinkamo tyrimui pieno mėginio apdorojimas iki 2023-05-31
Nuo 2023-06-01
0,65
0,75
0,79
0,91
Vienkartinis indelis, naudojamas pieno tyrimų sistemoje 0,08 0,10
Vienkartinis maišelis 0,08 0,10
Dokumentų išsiuntimas paštu iki 2023-05-31
Nuo 2023-06-01
1,50
2,10
1,82
2,54
Spausdinto tyrimo protokolo išdavimas 0,65 0,79
 
Žalio pieno, skirto tiesiogiai vartoti ir gaminti pieno produktus, mėginių surinkimas ir ištyrimas, kurį sudaro: 9,95 11,56
riebalų, baltymų, somatinių ląstelių skaičiaus tyrimas
1,08 1,31
bendro bakterijų skaičiaus tyrimas
2,20 2,66
inhibitorinių medžiagų tyrimas Delvo testu
1,82 2,20
pieno užšalimo temperatūros tyrimas
1,65 2,00
mėginių surinkimo ir informacijos pateikimo paslauga
2,80 3,39
 
Žalio pieno, skirto tiesiogiai vartoti ir gaminti pieno produktus, mėginių surinkimas ir ištyrimas, kai ožkų pieno mėginiai atvežami ne pagal nustatytą grafiką:
Nuo 2023-08-01
19,21 23,24
riebalų, baltymų, somatinių ląstelių skaičiaus tyrimas
1,08 1,31
bendro bakterijų skaičiaus tyrimas
2,20 2,66
inhibitorinių medžiagų tyrimas Delvo testu
11,48 13,89
pieno užšalimo temperatūros tyrimas
1,65 2,00
mėginių surinkimo ir informacijos pateikimo paslauga
2,80 3,39


Laboratorijos teikiamos paslaugos

PavadinimasMato
vnt.
Kaina, Eur/vnt.
be PVMsu PVM
(21 proc.)
Pieno mėginių surinkimas tiesiogiai iš pieno gamintojų ūkiųmėn. 133,00 160,93
Vienkartinis indelis (į tyrimo kainą neįskaičiuota) vnt. 0,10 0,12
Vienkartinis indelis su konservantu pieno mėginių paėmimui mastitų tyrimui vnt. 0,17 0,21
Konservantas (į tyrimo kainą neįskaičiuota) vnt. 0,05 0,06
Brūkšninis kodas vnt. 0,026 0,031
Spausdinto tyrimo protokolo išdavimas (pageidaujantiems gauti spausdintus gyvūnų produktyvumo tyrimų protokolus) vnt. 2,28 2,76
Dokumentų išsiuntimas paštu iki 2023-05-31
Nuo 2023-06-01
vnt. 0,80
2,10
0,97
2,54
Nuvažiuoto vieno kilometro kaina km. 0,35 0,42

Įrengimų priežiūros skyriuje atliekamos paslaugos
Skaitmeninio termometro kalibravimas (nuo -20 oC iki 102 oC)
Pirmo (vieno) taškovnt. 28,80 34,85
Papildomo taškovnt. 17,40 21,05
Dozatoriaus kalibravimas (nuo 10 µl iki 25 ml)
1-o kanalo kalibravimas (pirmo (vieno) taško)vnt. 6,85 8,29
Papildomo taško kalibravimasvnt. 2,65 3,21


Pašarų tyrimai

PavadinimasMato vnt.Kaina, Eur/vnt.
be PVMsu PVM
(21 proc.)
Pašarų tyrimas (NIRS metodas)
Pašarų tyrimas (standartinis komplektas) iki 2023-07-31
Nuo 2023-08-01
Rodiklių lentelė 26,67
29,66
32,27
35,89
Pašarų tyrimas (profesionalus komplektas) iki 2023-07-31
Nuo 2023-08-01
34,58
37,48
41,84
45,35
Pašarų tyrimas (profesionalus komplektas su rekomendacijomis) iki 2023-07-31
Nuo 2023-08-01
42,24
46,66
51,11
56,46
Pašarų tyrimo duomenų perdavimas į programinę įrangą NorFor Feed Ration Optimizer iki 2023-07-31
Nuo 2023-08-01
1,64
1,90
1,98
2,30
Vienkartinis apsauginis vokas pašarų mėginiui 0,56 0,68
Mineralų ir mikroelementų nustatymas pašaruose*
Penkių elementų (Na,P,K,Ca,Mg) iki 2023-07-31
Nuo 2023-08-01
vnt. 21,37
34,90
25,86
42,23
Dešimt elementų (Na,P,K,Ca,Mg,Mn,Cu,Fe,Zn,S) iki 2023-07-31
Nuo 2023-08-01
vnt. 27,18
35,52
32,89
42,98
Keturiolikos elementų (Na,P,K,Ca,Mg,Mn,Cu,Fe,Zn,S,Co,Se,I,Mo) iki 2023-07-31
Nuo 2023-08-01
vnt. 57,54
68,34
69,62
82,69

* Užsakovas apmoka faktines mėginių siuntimo išlaidas į EUROFINS AGRO laboratoriją Olandijoje.


Populiarios nuorodosUAB „Pieno tyrimai“
Juridinių asmenų registras
Įmonės kodas: 233816290
PVM kodas: LT338162917
Atsiskaitomosios sąskaitos:
AB SEB bankas LT687044060005371898
AB SEB bankas LT577044060007890119
AB „Swedbank“ LT317300010002410530
Luminor Bank AS LT734010042500030508
Adresas: Radvilų Dvaro g. 31,
LT-48331 Kaunas
Tel.: (8 37) 361181
Faksas:(8 37) 361312
E-paštas:


 Pieno mėginiai priimami visą parą,
  septynias dienas per savaitę*
plačiau...
Informacija atnaujinta 2023 09 26
Kopijuoti, platinti be UAB „Pieno tyrimai“ sutikimo DRAUDŽIAMA