Pieno kiekio matuoklių techninės priežiūros ir kalibravimo laboratorija
Teikiamos paslaugos

Pieno kiekio matuoklių techninės priežiūros ir kalibravimo laboratorija teikia šias paslaugas:

  • mechaninių ir elektroninių pieno kiekio matuoklių kalibravimas;
  • melžimo robotų kalibravimas;
  • neautomatinių svarstyklių kalibravimas;
  • mechaninių ir elektroninių pieno kiekio matuoklių techninė priežiūra bei remontas;
  • pieno šaldymo rezervuarų bandymai ir patikra;
  • melžimo įrangos tikrinimas;
  • neautomatinių svarstyklių bandymai ir patikra.

Taikomos nuolaidos! Visa informacija teikiama tel. nr. 8 615 28292 arba el. paštu aleksandr.jakimcik@pieno-tyrimai.lt


Kontroliuojamų gyvulių bandose atliekant kontrolinius melžimus svarbus vaidmuo tenka primelžto pieno kiekio matavimui. Siekiant užtikrinti tikslius ir patikimus kontroliuojamų gyvulių pieno kiekio matavimus, kiekvienais metais pieno kiekio matavimo priemones privaloma kalibruoti specializuotose laboratorijose.

2003 m. įkurtoje Pieno kiekio matuoklių techninės priežiūros ir kalibravimo laboratorijoje įdiegta kokybės vadybos sistema, atitinkanti LST EN ISO/IEC 17025:2006 standartą „Tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų kompetencijai keliami bendrieji reikalavimai“. Įdiegti standarto reikalavimai užtikrina patikimus ir tikslius matavimo priemonių kalibravimo rezultatus bei patvirtina Laboratorijos kompetenciją tarptautiniu mastu. Laboratorija akredituota mechaninių ir elektroninių pieno kiekio matuoklių kalibravimo, melžimo robotų kalibravimo, neautomatinių svarstyklių kalibravimo, mažųjų talpyklų ( rezervuarų) ir neautomatinių svarstyklių bandymų srityse.


Pagal Tarptautinio gyvulių apskaitos komiteto (ICAR) reikalavimus, kontroliuojamų gyvulių kontrolinio melžimo metu galima naudoti tik ICAR aprobuotus mechaninius ir elektroninius pieno kiekio matuoklius bei neautomatines svarstykles. Mūsų šalyje kontroliuojamų pieninių gyvulių primelžto pieno kiekio matavimo priemonių kalibravimo tvarką ir jiems keliamus reikalavimus reglamentuoja Kontroliuojamų pieninių gyvulių primelžto pieno kiekio matavimo priemonių kalibravimo taisyklės (http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=287087&p_tr2=2).

„UAB „Pieno tyrimai“ Pieno kiekio matuoklių techninės priežiūros ir kalibravimo laboratorijos taikoma sprendimo taisyklė, vertinant kalibravimo ir bandymų rezultatus


Populiarios nuorodosUAB „Pieno tyrimai“
Juridinių asmenų registras
Įmonės kodas: 233816290
PVM kodas: LT338162917
Atsiskaitomosios sąskaitos:
AB SEB bankas LT687044060005371898
AB SEB bankas LT577044060007890119
AB „Swedbank“ LT317300010002410530
Luminor Bank AS LT734010042500030508
Adresas: Radvilų Dvaro g. 31,
LT-48331 Kaunas
Tel.: (8 37) 361181
Faksas:(8 37) 361312
E-paštas:


 Pieno mėginiai priimami visą parą,
  septynias dienas per savaitę*
plačiau...Svetainės lankytojų skaičius 2977547

Informacija atnaujinta 2020 08 07
Kopijuoti, platinti be UAB „Pieno tyrimai“ sutikimo DRAUDŽIAMA