Gyvūnų registravimas ir ženklinimas

UAB „Pieno tyrimai“ tyrimų asistentai (šiuo atveju - paslaugos teikėjai) teikia ūkinių gyvūnų ženklinimo ir registravimo paslaugą tiriamųjų ir netiriamųjų gyvūnų bandose.

Kiekvienas laikytojas privalo užtikrinti, kad jo laikomi galvijai, avys ir ožkos būtų suženklinti bei suregistruoti Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos apraše ( toliau -Aprašas) numatyta tvarka ir terminais.

  • Ūkinius gyvūnus ausų įsagais gali ženklinti laikytojas (tik savo laikomus ūkinius gyvūnus) arba laikytojo prašymu – paslaugos teikėjas. Laikytojas ar paslaugos teikėjas ūkinius gyvūnus gali ženklinti tik tuo atveju, jei turi galiojantį mokymų baigimą patvirtinantį pažymėjimą arba galiojantį iki Aprašo įsigaliojimo VMVT išduotą ūkinių gyvūnų ženklinimo pažymėjimą.
  • Galvijų prieauglis turi būti paženklintas ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo prieauglio atvedimo arba prieš jo perkėlimą, jeigu perkėlimas vykdomas anksčiau nei prieš 7 kalendorines dienas. Galvijų prieauglis ženklinamas į abi ausis įsegant po vieną dviejų dalių įsagą, kuriame nurodytas individualus galvijo numeris.
  • Avių ir ožkų prieauglį būtina paženklinti per 6 mėn. nuo prieauglio atvedimo, bet ne vėliau kaip prieš jo perkėlimą. Avių ir ožkų prieauglis ženklinamas į abi ausis įsegant po vieną dviejų dalių įsagą, kuriame nurodytas individualus avies ar ožkos numeris, o avių ir ožkų prieauglis, kurį laikytojas ketina išvežti į ES valstybes nares, ženklinamas į abi ausis įsegant po vieną dviejų dalių įsagą, kuriame nurodytas individualus avies ar ožkos numeris, – į vieną ausį segamas įsagas su avies ar ožkos individualiu numeriu, o į kitą ausį segamas įsagas, kurio viena dalis yra su mikroschema ir tokiu pačiu individualiu numeriu.

Laikytojai Registrui duomenis ir dokumentus teikia šiais būdais:

  • elektroniniu būdu įvesdami duomenis į Registrą (turintys prieigą prie Registro);
  • raštu pildo du Prašymo, GŽ-1, GŽ-2 ar GŽ-2a formų egzempliorius ir juos abu pateikia VMVT teritoriniam padaliniui, kurių vienas lieka VMVT teritoriniam padaliniui, o kitas su VMVT teritorinio padalinio gavimo žyma grąžinamas laikytojui, arba raštu pildo vieną atitinkamos formos egzempliorių ir pasirašytą siunčia el. paštu VMVT teritoriniam padaliniui. VMVT teritorinis padalinys, gavęs laikytojo pateiktas formas, atlieka Ūkinių gyvūnų registro nuostatuose nustatytus veiksmus;
  • kreipiasi į paslaugos teikėją, pateikdami jam užpildytą GŽ-1, GŽ-2 ar GŽ-2a formą arba prašydami paslaugos teikėjo ją užpildyti. Šiuo atveju paslaugos teikėjas, suvedęs duomenis į Registrą, grąžina formą laikytojui su formos gavimo ir duomenų suvedimo į Registrą žyma.
  • Paženklinęs atvestą galvijų, avių ir ožkų prieauglį laikytojas, turintis prieigą prie Registro, įveda šių ūkinių gyvūnų duomenis, laikytojas, neturintis prieigos prie Registro, pateikia raštu užpildytas GŽ-2 ar GŽ-2a formas VMVT teritoriniam padaliniui, kurių vienas lieka VMVT teritoriniam padaliniui, o kitas su VMVT teritorinio padalinio gavimo žyma grąžinamas laikytojui, arba raštu pildo vieną atitinkamos formos egzempliorių ir pasirašytą siunčia el. paštu VMVT teritoriniam padaliniui. VMVT teritorinis padalinys, gavęs laikytojo pateiktas formas, atlieka Ūkinių gyvūnų registro nuostatuose nustatytus veiksmus;
  • Kai ūkinių gyvūnų ženklinimo ir registravimo paslaugą vykdo paslaugos teikėjas (tyrimų asistentas), laikytojas privalo nedelsiant jį informuoti apie prieauglio atsivedimą tam, kad jis laiku būtų suženklintas ir užregistruotas Ūkinių gyvūnų registre.


Paslaugos kainos:
Paslaugos pavadinimasKaina už vieno ūkinio gyvūno suženklinimą
be ausų įsagų vertės (be PVM), EUR
Ūkinių gyvūnų registravimas ir ženklinimas kontroliuojamose bandose 4,00
Ūkinių gyvūnų registravimas ir ženklinimas nekontroliuojamose bandose 5,10

Populiarios nuorodosUAB „Pieno tyrimai“
Juridinių asmenų registras
Įmonės kodas: 233816290
PVM kodas: LT338162917
Atsiskaitomosios sąskaitos:
AB SEB bankas LT687044060005371898
AB SEB bankas LT577044060007890119
AB „Swedbank“ LT317300010002410530
Luminor Bank AS LT734010042500030508
Adresas: Radvilų Dvaro g. 31,
LT-48331 Kaunas
Tel.: (8 37) 361181
Faksas:(8 37) 361312
E-paštas:


 Pieno mėginiai priimami visą parą,
  septynias dienas per savaitę*
plačiau...
Informacija atnaujinta 2023 09 26
Kopijuoti, platinti be UAB „Pieno tyrimai“ sutikimo DRAUDŽIAMA