Klausimai-atsakymai

Noriu išsitirti pieną. Kur kreiptis?

Išsitirti pieno mėginius gali kiekvienas pieno gamintojas ar jo vartotojas. Užsakovas mėginius gali atsivežti pats arba perduoti per VĮ „Pieno tyrimai“ vairuotoją – ekspeditorių. Mėginių pateikimo metu užsakovas apmoka už tyrimus pagal įmonėje patvirtintus tyrimo įkainius, o, pageidaujant tyrimo protokolą gauti paštu, jis apmoka ir pašto išlaidas.

Nesisteminiai pieno mėginiai priimami kiekvieną darbo dieną nuo 8 val. iki 17 val. Tyrimo rezultatai pateikiami kitą dieną nuo 9 val.


Kur turi kreiptis pieno statytojai, jei nesutinka su pieno tyrimų rezultatais?

Jei nesutinkate su pieno kokybės ar sudėties tyrimų rezultatais galite kreiptis į Pieno sudėties ir kokybės vertinimo sistemos arbitražo komisiją telefonu 8-37-314339 arba skambinti į VĮ „Pieno tyrimai“ nemokamą telefono liniją 8-800-55545. Visi gauti skundai susiję su tyrimų rezultatais bus perduoti tirti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) Pieno sudėties ir kokybės vertinimo sistemos arbitražo komisijai. Todėl skundžiantis dėl konkrečių tyrimų, prašome pateikti savo duomenis: kokiai pieninei parduodate pieną, rajoną, punktą, knygelės numerį, gyvūnų laikymo vietos kodą (GLVK) ir savo adresą. Jų nepateikus skundo negalėsime ištirti.


Kaip greičiau sužinoti pieno tyrimų rezultatus?

VĮ „Pieno tyrimai“ kiekvieną užsiregistravusį pieno gamintoją apie pieno tyrimo rezultatus gali operatyviai informuoti SMS žinute ir elektroniniu paštu. SMS žinutės ir duomenys elektroniniu paštu išsiunčiami tuoj pat kai jie patenka į duomenų bazę atspausdinus tyrimų protokolus. Jei norite užsisakyti šias paslaugas, Jums reikia paskambinti tel. 8-37-363653 arba mob. tel. 8-687-52256 ir pateiki savo mobilaus telefono numerį bei gyvūnų laikymo vietos kodą (GLVK), elektroniniu paštu norintiems gauti dar ir elektroninio pašto adresą.


Kaip sužinoti pieno tyrimų rezultatus internete?

Kiekvienas pieno gamintojas savo tyrimų duomenis gali pasižiūrėti mūsų interneto svetainėje www.pieno-tyrimai.lt. Rezultatų ieškoti skiltyje Duomenys -> Pieno gamintojams, pasirenkant jums patogų duomenų paieškos būdą: pagal unikalų gamintojo kodą, pagal Gyvūnų laikymo vietos kodą (GLVK), naudojant pakopinę užklausą. Pirmuoju ir antruoju atveju rekomenduojame naudotis, norint rasti individualaus pieno gamintojo tyrimų duomenis, trečiuoju - norint sužinoti viso supirkimo punkto pieno gamintojų duomenis. Pastaruoju atveju taip pat galima sužinoti individualaus pieno gamintojo tyrimų duomenis. Kontroliuojamų karvių pieno tyrimų duomenis galima sužinoti skiltyje Duomenys -> Kontroliuojantiems gyvulius.


Kaip skaičiuojamas somatinių ląstelių bei bendro bakterinio užterštumo geometrinis vidurkis?
Kada neskaičiuojamas geometrinis vidurkis?

Geometrinio vidurkio skaičiavimas:

 1. Somatinių ląstelių skaičiaus (SLS) ir bendro bakterinio užterštumo (BBU) geometrinių vidurkių skaičiavimo laikotarpiai nustatomi pagal mėginių paėmimo datas.
 2. Somatinių ląstelių skaičiaus geometrinio vidurkio skaičiavimui įtraukiami visi SLS rezultatai už einamąjį įskaitinį tiekimo laikotarpį ir už 6 praėjusius įskaitinius tiekimo laikotarpius (3-jų mėnesių laikotarpis). Geometrinis vidurkis gaunamas sudauginus visus per minėtą laikotarpį atliktų tyrimų rezultatus ir ištraukus tokio laipsnio šaknį, kiek yra dauginamųjų.
 3. Bakterinio užterštumo geometrinio vidurkio skaičiavimui įtraukiami visi BBU rezultatai už einamąjį įskaitinį tiekimo laikotarpį ir už 4 praėjusius įskaitinius tiekimo laikotarpius (2-jų mėnesių laikotarpį). Geometrinis vidurkis gaunamas sudauginus visus per minėtą laikotarpį atliktų tyrimų rezultatus ir ištraukus tokio laipsnio šaknį, kiek yra dauginamųjų.
 4. Abiem rodikliams geometriniai vidurkiai pradedami skaičiuoti atsiradus 2 tyrimų rezultatams.
 5. Geometriniam vidurkiui apskaičiuoti naudojami visų per nustatytą laikotarpį atliktų kokybės tyrimų duomenys pagal Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) gamintojui suteiktą gyvūnų laikymo vietos kodą (GLVK).
 6. Geometrinio vidurkio apskaičiavimo laikotarpis nustatomas nuo paskutinio mėginio paėmimo tyrimui datos.
 7. Jeigu pieno mėginiai atvežti supirkimo atnaujinimui, tyrimų rezultatai netraukiami į geometrinio vidurkio skaičiavimą.
 8. Po pieno supirkimo atnaujinimo geometrinis vidurkis pradedamas skaičiuoti iš naujo.

„ Užnulinti “ pieno tyrimo rezultatai. Ką reiškia „ nuliai “ tyrimų protokoluose? Nėra riebalų.

Pagal Pieno supirkimo taisyklėse, Bendrosiose nuostatose esantį apibrėžimą „Žalias karvių pienas tai natūralus karvių pienas, kuris nebuvo pašildytas iki aukštesnės nei 40 oC temperatūros ir neapdorotas, be priedų, nepakeistos pirminės sudėties (riebalų kiekis 2 – 7 proc., baltymų kiekis 2 – 5 proc., laktozės kiekis 3 – 6 proc.). “

  Todėl ir tyrimų protokoluose išduodamos reikšmės yra šiose ribose:
 • Riebalų kiekis 2,0-7,0 %;
 • Baltymų kiekis 2,0-5,0 %;
 • Laktozės kiekis 3,0-6,0 %;
  Pieno kokybės rodikliams taikomos šios ribos:
 • Bendram bakteriniam užterštumui 2 - 300 tūkst./cm3;
 • Somatinių ląstelių skaičiui 2 - 600 tūkst./cm3.

Jei kuris nors tyrimo rodiklis viršija nurodytas ribas, tyrimų protokole išduodama reikšmė 0 (SLS ir BBU pateikiami nurodytose ribose) ir protokolo apačioje atsiranda pastaba: pozicija be duomenų-nenatūralaus pieno rodikliai. Jei atvežti pieno mėginiai buvo netinkami tyrimui, tyrimų protokoluose prie šių mėginių pateikiamos pastabos: S-surūgęs mėginys; P-nepakankamas pieno kiekis; L- laisvi riebalai; K-netinkamai konservuotas; T-tuščias; F-falsifikuotas.


Paaiškinkite apie pieno supirkimo nutraukimą ir laikotarpius kai pienas neatitinka reikalavimų?

Jeigu apskaičiuotas pieno bendro bakterinio užterštumo ar somatinių ląstelių geometrinis vidurkis yra didesnis nei nurodytas Pieno supirkimo taisyklėse (somatinių ląstelių skaičius didesnis kaip 400 tūkst./ ml, užterštumas bakterijomis daugiau kaip 100 tūkst./ ml) tyrimų protokole šalia pabraukto pieno gamintojo pieno tyrimo rezultato geometrinio vidurkio spausdinamas įskaitinių tiekimo laikotarpių (-ĮL-), kuriais tyrimo rezultatai viršija reikalavimus, skaičius. Šis skaičius tyrimų protokoluose pateikiamas šalia abiejų (BBU ir SLS) kokybės rodiklių. Per tris mėnesius pieno kokybės tyrimų geometriniams vidurkiams nesumažėjus iki reikalaujamų, šių pieno gamintojų tyrimų rezultatai spausdinami tyrimų protokolo skiltyje „Neatitinka PST reikalavimų“ ir nutraukiamas pieno supirkimas. Dėl leidimo atnaujinti pieno supirkimą gavimo gamintojas kreipiasi į Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą. Supirkimo atnaujinimui mėginiai siunčiami „Žaliąją linija“, tam rodikliui dėl kurio buvo nutrauktas pieno supirkimas. Atnaujinus pieno pirkimą, geometrinis vidurkis to kokybės rodiklio, dėl kurio buvo nutrauktas pieno supirkimas, pradedamas skaičiuoti iš naujo.


Kada taikomos nuoskaitos už pieno kokybės rodiklius?

Atsiskaitymui už pieną taikomas paskutinis įskaitinį tiekimo laikotarpį apskaičiuotas kokybės tyrimų geometrinis vidurkis. Už laikotarpį (ne ilgesnį kaip 3 mėnesiai), kai nustatytas pienas, neatitinkantis Pieno supirkimo taisyklėse numatytų reikalavimų dėl bendro bakterinio užterštumo ar somatinių ląstelių geometrinio vidurkio, kol pasiekiami tinkami rodikliai, apmokant už pieną taikoma 15 proc. nuoskaita nuo kainos, kai neatitinka bendro bakterinio užterštumo rodiklis ir/ar 10 proc. nuoskaita nuo kainos, kai neatitinka somatinių ląstelių rodiklis. Nuoskaitos taikomos už kiekvieną rodiklį atskirai. Abiem rodikliams neatitinkant reikalavimų, nuoskaitos sumuojamos.


Koks yra urėjos vidurkis?

Urėja (šlapalas arba karbamidas) yra galutinis azoto apykaitos organizme produktas. Jos kiekis piene parodo azoto ir energijos pusiausvyrą didžiajame prieskrandyje, t.y. karvių „apsirūpinimą“ baltymingais ir energetiniais pašarais. Pagal urėjos kiekį piene galima spręsti apie baltymų skilimą didžiajame prieskrandyje. Urėjos kiekis piene priklauso nuo kelių veiksnių: baltymų, energijos ir vandens suvartojimo; kepenų ir inkstų veiklos; šlapimo išsiskyrimo. Šeriamo visaverčiais pašarais suaugusio sveiko gyvulio organizme yra azoto pusiausvyra, t.y. su pašaru gauto azoto kiekis lygus išsiskyrusiam azoto kiekiui. Tai rodo, kad baltymų apykaita organizme normali ir urėjos piene randama 15-30 mg%. Jei piene urėjos nustatoma mažiau kaip 15 mg%, reiškia, kad karvių šėrimo racione trūksta baltymingų pašarų , jei nustatoma daugiau kaip 30 mg% tuomet daugiau azoto urėjos pavidalu išsiskiria su pienu ir tai rodo, kad pašarai naudojami neefektyviai, bei didėja pieno savikaina.


Ar galiu įsigyti papildomas plombas mėginiams plombuoti?

Pagal dabar galiojančias Pieno supirkimo taisykles plombuojami ne mėginiai, o konteineriai. Konteineriai turi būti plombuojami pieno supirkimo vietose mechaniniam poveikiui atspariomis plombomis su skeneriu nuskaitomu brūkšniniu kodu. Mėginių paėmimo metu privalo dalyvauti pieno gamintojai ir stebėti, kad konteineriai būtų teisingai plombuojami. Konteinerių plombas perka ir jų apskaitą tvarko VĮ „Pieno tyrimai“. Kiekvienam konteineriui priskiriama individuali plomba.


Ar galima išsitraukti iš interneto svetainės VĮ „Pieno tyrimai“ protokolus ir juos platinti?

VĮ „Pieno tyrimai“ tyrimo protokolų į interneto svetainę netalpina. Interneto svetainėje pateikiami tik tyrimų duomenys, kuriuos gali pasitikrinti pieno gamintojai ir supirkėjai. Pagal dabar galiojančias pieno supirkimo taisykles vienintelis galiojantis dokumentas yra tyrimo protokolas. Kiekvienas tyrimo protokolas turi savo numerį ir tik su tyrimo protokole esančiais tyrimo duomenimis pasirašytinai turi būti supažindinti pieno gamintojai ir pagal juos turi būti apmokama už parduotą pieną. Be raštiško VĮ „Pieno tyrimai“ sutikimo tyrimo protokolo dalys negali būti padaugintos.Populiarios nuorodosValstybės įmonė „Pieno tyrimai“
Juridinių asmenų registras
Įmonės kodas: 233816290
PVM kodas: LT338162917
Atsiskaitomosios sąskaitos:
AB DNB bankas LT734010042500030508
AB SEB bankas LT687044060005371898
Adresas: Radvilų Dvaro g. 31,
LT-48331 Kaunas
Tel.: (8 37) 361181
Faksas:(8 37) 361312
Nemokama linija: (8 800) 55545
E-paštas:


 Pieno mėginiai priimami visą parą,
  septynias dienas per savaitęSvetainės lankytojų skaičius 3767345

Informacija atnaujinta 2016 02 10
 
Kopijuoti, platinti be VĮ „Pieno tyrimai“ sutikimo DRAUDŽIAMA