Korupcijos prevencija

 

ĮSAKYMAS
Dėl VĮ „Pieno tyrimai“ antikorupcijos programos ir VĮ „Pieno tyrimai“ antikorupcijos programos įgyvendinimo priemonių plano pakeitimo ir įgyvendinimo

2013m. spalio 21d. Nr. 13V-37
Kaunas


1. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos nacionaline kovos su korupcija programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. sausio 17 d. nutarimu Nr. IX-711, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601 t v i r t i n u pakeistą VĮ „Pieno tyrimai“ antikorupcijos programą ir pakeistą VĮ „Pieno tyrimai“ antikorupcijos programos įgyvendinimo priemonių planą.

2. Antikorupcijos programos ir įgyvendinimo plane nurodytiems atsakingiems asmenims pavedu vykdyti nustatytas pareigas nurodytais terminais.

3. Įsakymo kontrolę pavedu Kokybės sistemos vadovei Daliai Riaukienei.


Direktorius
Saulius SavickisValstybės įmonės „Pieno tyrimai“
Korupcijos pasireiškimo tikimybės įvertinimas

2017m. rugsėjo 18d.


1. Viešieji pirkimai, turto naudojimas ir nurašymas.

Įmonei reikalingų prekių, paslaugų ar darbų pirkimų planavimas ir vykdymas, bei nupirktų prekių paslaugų ar darbų užpajamavimas ir naudojimas įmonės veikloje yra detaliai reglamentuotas įmonėje galiojančiais vidiniais norminiais teisės aktais. Į bendrą metinį viešųjų pirkimų planą yra įtraukiami visi planuojami prekių, paslaugų ar darbų pirkimai. Šiame plane numatomos maksimalios ribinės planuojamų pirkimų vertės. Įmonės valdybai patvirtinus metinį pirkimų planą, kiekvieno atskiro pirkimo objekto pirkimo procesas pradedamas tik gavus materialiai atsakingo asmens užsakymą. Kai dėl nenumatytų aplinkybių perkamos prekės, paslaugos ar darbai, kurie nėra įtraukti į bendrą metinį pirkimų planą, atsakingi asmenys (skyrių vedėjai ar materialiai atsakingi asmenys) pirkimo būtinumą pristato įmonės vadovui tarnybinio pranešimo forma. Tokiu atveju įmonės valdybos sprendimu koreguojamas metinis pirkimų planas. Pirkimo organizatorius ar įmonės viešųjų pirkimų komisija, priklausomai nuo perkamo turto vertės ar pirkimo ypatumų, parenka pirkimo procedūras ir jas vykdo pagal patvirtintas supaprastintų viešųjų pirkimų taisykles arba kitais LR Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytais pirkimo būdais.

Pirkimui pasibaigus, nupirktos prekės, paslaugos ar darbai kartu su tai liudijančiais dokumentais (perdavimo priėmimo aktais, PVM sąskaitom faktūrom ar kitais dokumentais) yra registruojami ir fiksuojami įmonės buhalterinėje apskaitoje. Užpajamuotas įsigytas turtas, paslaugos ar darbai yra nurašomi laikantis sunaudojimo normų, o faktiniai sunaudotų medžiagų ar kito turto likučiai kontroliuojami vykdant inventorizaciją. Turtas, kuris tampa nereikalingas, netinkamas arba negalimas naudoti yra nurašomas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka turtą parduodant viešuosiuose aukcionuose arba likviduojant, gavus išankstinį LR Žemės ūkio ministerijos sutikimą.

Šioje veiklos srityje konstatuoti kad egzistuoja didelė korupcijos apraiškų tikimybė nėra pagrindo. Rizika egzistuoja, bet ji yra valdoma pasitelkus VĮ „Pieno tyrimai“ antikorupcijos programos įgyvendinimo priemonių planą.

2. Neteisėto atlyginimo gavimo tikimybė klastojant atliekamų tyrimų rezultatus.

Atsižvelgiant į tai, kad visos tyrimų paslaugos, atliekamos įmonėje, yra kompiuterizuotos, o atskiras tyrimų procedūras darbuotojai vykdo neturėdami jokių galimybių identifikuoti pieno mėginius pristačiusius asmenis, neteisėto atlyginimo gavimo, klastojant tyrimų rezultatus, tikimybė yra praktiškai eliminuota. Įvertinus korupcijos pasireiškimo tikimybę konstatuojama, kad rizika yra valdoma.


Viešųjų ryšių vadybininkė
Eligija Drūlienė

Populiarios nuorodosValstybės įmonė „Pieno tyrimai“
Juridinių asmenų registras
Įmonės kodas: 233816290
PVM kodas: LT338162917
Atsiskaitomosios sąskaitos:
Luminor Bank AB LT734010042500030508
AB SEB bankas LT687044060005371898
Adresas: Radvilų Dvaro g. 31,
LT-48331 Kaunas
Tel.: (8 37) 361181
Faksas:(8 37) 361312
E-paštas:


 Pieno mėginiai priimami visą parą,
  septynias dienas per savaitę*
plačiau...Svetainės lankytojų skaičius 2132483

Informacija atnaujinta 2018 05 22
 
Kopijuoti, platinti be VĮ „Pieno tyrimai“ sutikimo DRAUDŽIAMA