Darbo užmokestis

Darbo užmokesčio fondas, Eur

2016 m.Planuojamas 2017 m.
1 865 4812 107 990

Vadovų atlyginimo dydžiai 2017 m.

Pareigybė Nustatyta mėnesinės algos pastovioji dalis,
Eur
Nustatyta mėnesinės algos pastoviosios dalies kintamoji dalis,
proc.
Darbuotojų skaičius
Direktorius1827,00iki 45 proc.1

Darbo užmokesčio fondas ir vidutinis darbuotojų skaičius (ketvirčiais)

Laikotarpis Darbo užmokesčio fondas
(darbo užmokestis, socialinis draudimas),
Eur
Vidutinis darbuotojų skaičius
2017 m. I ketv.472 554,34134,75
2017 m. II ketv.554 443,91134,00
2017 m. III ketv.508 805,84132,00
2017 m. IV ketv.554 387,63132,00

Valstybės įmonės "Pieno tyrimai"
darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio darbo užmokestis
eurais neatskaičius mokesčių

Pareigybės pavadinimas 2016 m. 2017 m. IV ketv.
Darbuotojų skaičius, vnt Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur Darbuotojų skaičius, vnt Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur
Direktorius 1 2402 1 2607
Vadovai 5 1899 4 1997
Vyriausieji specialistai 2 1373 3 1490
Skyrių vedėjai 5 1436 5 1560
Vyresnieji specialistai 14,5 1218 14,5 1340
Specialistai 18 1032 17 1126
Tarnautojai 4 777 4 915
Laboratorijos darbuotojai 49,5 766 48,5 926
Vairuotojai-ekspeditoriai 15 731 15 891
Taros paruošėjai 12 465 11 646
Valytojai 2 419 2 567
Budėtojai 4,75 509 4,75 724


Valstybės įmonės „Pieno tyrimai“ 2017 metų ūkinės-finansinės veiklos rodikliai ir jų dydžiai vadovaujančių darbuotojų mėnesinės algos kintamosios dalies dydžiui nustatyti*

Eilės
Nr.
RodiklisKintamosios atlyginimo dalies dydis, proc.2017 m.
1Grynasis pelningumas, proc. (Grynasis pelnas /pardavimo pajamos x 100) 20 1,9
2Skolos - nuosavybės koeficientas (Įsipareigojimai /nuosavas kapitalas (priimtina reikšmė iki 0,5)) 10 0,24
3Ilgalaikio turto apyvartumas, kartais per metus (Pardavimo pajamos / ilgalaikis turtas) 7,5 0,88
4Pardavimų apimtis vienam įmonės darbuotojui (vidutiniam sąlyginiam),tūkst. Eur (Pardavimo pajamos / vidutinis sąlyginis darbuotojų skaičius) 7,5 32

*Patvirtinta Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos 2017 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. 3D-103 „Dėl Valstybės įmonės „Pieno tyrimai“ 2017-2020 metų strateginio veiklos plano ir kitų rodiklių patvirtinimo“Informacija apie atlygio mokėjimą už Valstybės įmonės „Pieno tyrimai“ Valdybos narių veiklą

Valstybės įmonė „Pieno tyrimai“, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo 10 straipsnio 17 dalimi, Valstybės įmonių ir savivaldybės įmonių valdybų narių atlygio skyrimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. spalio 14 d. nutarimu Nr. 1092 „Dėl Valstybės įmonių valdybų narių atlygio skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir valdybos narių civilinės atsakomybės draudimo“ ir Valdybos narių veiklos sutartimis, į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos valstybės biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą pervedė šį atlygį už valdybos narių veiklą valstybės įmonės valdyboje:

LaikotarpisPervesto atlygio suma, Eur

2017m. I ketvirtis

25,56

2017m. II ketvirtis

12,78

2017m. III ketvirtis

6,39Populiarios nuorodosValstybės įmonė „Pieno tyrimai“
Juridinių asmenų registras
Įmonės kodas: 233816290
PVM kodas: LT338162917
Atsiskaitomosios sąskaitos:
Luminor Bank AB LT734010042500030508
AB SEB bankas LT687044060005371898
Adresas: Radvilų Dvaro g. 31,
LT-48331 Kaunas
Tel.: (8 37) 361181
Faksas:(8 37) 361312
E-paštas:


 Pieno mėginiai priimami visą parą,
  septynias dienas per savaitę*
plačiau...Svetainės lankytojų skaičius 1989628

Informacija atnaujinta 2018 01 11
 
Kopijuoti, platinti be VĮ „Pieno tyrimai“ sutikimo DRAUDŽIAMA