Darbo užmokestisValstybės įmonės "Pieno tyrimai"
darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio darbo užmokestis
eurais neatskaičius mokesčių

Pareigybės pavadinimas 2015 m. 2016 m. I ketv.
Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, Eur Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, Eur
Direktorius 1 2124 1 2403
Vyriausiasis finansininkas 1 1912 1 2163
Vadovai 4 1805 4 1704
Vyriausieji specialistai 2 1423 2 1375
Skyrių vedėjai 5 1435 5 1382
Vyresnieji specialistai 14,5 1214 14,5 1196
Specialistai 18 1009 18 988
Tarnautojai 4 774 4 809
Laboratorijos darbuotojai 51,5 771 50,5 750
Vairuotojai-ekspeditoriai 15,5 725 15,5 723
Taros paruošėjai 13 477 13 450
Valytojai 2 437 2 450
Budėtojai 4,75 447 4,75 487


Valstybės įmonės „Pieno tyrimai“ 2016 metų ūkinės-finansinės veiklos rodikliai ir jų dydžiai vadovaujančių darbuotojų mėnesinės algos kintamosios dalies dydžiui nustatyti*

Eilės
Nr.
RodiklisKintamosios atlyginimo dalies dydis, proc.2016m. 3 mėn.2016m. 6 mėn.2016m. 9 mėn.2016m. 12 mėn.
1Grynasis pelningumas 15 0,5 2 1 0,7
2Skolos-nuosavybės koeficientas, (rodo įsipareigojimų santykį su nuosavu kapitalu), proc. 10 0,30 0,27 0,25 0,22
3Pagridinių gamybinių fondų grąža (rodo kiek pardavimo pajamų tenka 1 pagrindinių gamybinių fondų eurui), Eur 10 0,35 0,60 0,95 1,20
4Pardavimų apimtis 1 įmonės darbuotojui (vidutiniam sąlyginiam), tūkst. Eur 10 7 14 21 29

*Patvirtinta Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos 2016 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. 3D-86 „Dėl Valstybės įmonės „Pieno tyrimai“ 2016-2019 metų strateginio veiklos plano ir kitų rodiklių patvirtinimo“Į valstybės biudžetą už VĮ „Pieno tyrimai“ valdybos narių veiklą įmonės valdyboje sumokėtas atlygis

1994 m. gruodžio 21 d. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo Nr.I-722 10 straipsnio 17 dalyje nustatyta, kad už veiklą valstybės įmonės valdyboje jos nariams atlyginama įmonės lėšomis Vyriausybės nustatyta tvarka. Valdybos nariui išmokama suma per mėnesį negali būti didesnė kaip 1/5 įmonės vadovo vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio.

Vadovaujantis Valstybės įmonių ir savivaldybės įmonių valdybų narių atlygio skyrimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. spalio 14 d. nutarimu Nr. 1092 „Dėl Valstybės įmonių ir savivaldybės įmonių valdybų narių atlygio skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir valdybos narių civilinės atsakomybės draudimo“ nuostatomis, 2016 m. balandžio 20 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro pavedimu Nr. 9D-38(1.14) „Dėl atlygio mokėjimo valstybės įmonės valstybės įmonės „Pieno tyrimai“ valdybos nariams“, už 2016 m. I ketvirčio valdybos narių veiklą VĮ „Pieno tyrimai“ valdyboje į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą iš įmonės uždirbtų lėšų sumokėta, Eur:

1.Valdybos pirmininko Sauliaus Jakimavičiaus-6,39
2.Valdybos nario Ginto Sauliaus Cironkos-6,39
3.Valdybos nario Andriaus Burlėgos-6,39
4.Valdybos nario Rimanto Krasuckio-6,39
5.Valdybos narės Reginos Mininienės-6,39

Iš viso:

31,95


Populiarios nuorodosValstybės įmonė „Pieno tyrimai“
Juridinių asmenų registras
Įmonės kodas: 233816290
PVM kodas: LT338162917
Atsiskaitomosios sąskaitos:
AB DNB bankas LT734010042500030508
AB SEB bankas LT687044060005371898
Adresas: Radvilų Dvaro g. 31,
LT-48331 Kaunas
Tel.: (8 37) 361181
Faksas:(8 37) 361312
Nemokama linija: (8 800) 55545
E-paštas:


 Pieno mėginiai priimami visą parą,
  septynias dienas per savaitęSvetainės lankytojų skaičius 1537654

Informacija atnaujinta 2016 05 02
 
Kopijuoti, platinti be VĮ „Pieno tyrimai“ sutikimo DRAUDŽIAMA