Darbo užmokestis

Darbo užmokesčio fondas, Eur

2017 m.Planuojamas 2018 m.
2 090 1822 252 346

Vadovų atlyginimo dydžiai 2018 m.

Pareigybė Nustatyta mėnesinės algos pastovioji dalis,
Eur
Nustatyta mėnesinės algos pastoviosios dalies kintamoji dalis,
proc.
Darbuotojų skaičius
Direktorius1987,50iki 37,5 proc.1

2018 metiniai ūkinės-finansinės veiklos rodikliai ir jų dydžiai vadovaujančių darbuotojų mėnesinės algos kintamosios dalies dydžiui nustatyti*

Eilės
Nr.
RodiklisKintamosios atlyginimo dalies dydis, proc.2018 m.
1Grynasis pelningumas, proc. (Grynasis pelnas /pardavimo pajamos x 100) 20 1,0
2Skolos - nuosavybės koeficientas (Įsipareigojimai /nuosavas kapitalas (priimtina reikšmė iki 0,5)) 10 0,3
3Ilgalaikio turto apyvartumas, kartais per metus (Pardavimo pajamos / ilgalaikis turtas) 7,5 0,8
4Pardavimų apimtis vienam įmonės darbuotojui (vidutiniam sąlyginiam),tūkst. Eur (Pardavimo pajamos / vidutinis sąlyginis darbuotojų skaičius) 7,5 32

*Patvirtinta Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos 2018 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. 3D-81 „Dėl Valstybės įmonės „Pieno tyrimai“ 2018-2021 metų strateginio veiklos plano ir kitų rodiklių patvirtinimo“


Darbo užmokesčio fondas ir vidutinis darbuotojų skaičius (ketvirčiais)

Laikotarpis Darbo užmokesčio fondas
(darbo užmokestis, socialinis draudimas),
Eur
Vidutinis darbuotojų skaičius
2018 m. I ketv.515 878,38132,0
2018 m. II ketv.536 536,76132,0
2018 m. III ketv.518 323,59128,0

PASTABA:vadovaujantis kolektyvine darbo sutartimi darbuotojams mokami priedai už darbą naktį, švenčių dienomis, dirbtus viršvalandžius bei papildomus darbus.


Valstybės įmonės "Pieno tyrimai"
darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio darbo užmokestis
eurais neatskaičius mokesčių

Pareigybės pavadinimas 2017 m. 2018 m. III ketv.
Darbuotojų skaičius, vnt Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur Darbuotojų skaičius, vnt Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur
Direktorius 1 2643 1 3066
Vadovai 4 1943 4 2116
Vyriausieji specialistai 3 1457 3 1525
Skyrių vedėjai 5 1549 5 1670
Vyresnieji specialistai 14,5 1303 14,5 1370
Specialistai 17 1093 17 1155
Tarnautojai 4 860 4 867
Laboratorijos darbuotojai 48,5 873 47,5 917
Vairuotojai-ekspeditoriai 15 839 15 840
Taros paruošėjai 11 568 10 550
Valytojai 2 539 2 591
Budėtojai 4,75 659 4,75 647


Informacija apie atlygio mokėjimą už Valstybės įmonės „Pieno tyrimai“ Valdybos narių veiklą

Valstybės įmonė „Pieno tyrimai“, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo 10 straipsnio 17 dalimi, Valstybės įmonių ir savivaldybės įmonių valdybų narių atlygio skyrimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. spalio 14 d. nutarimu Nr. 1092 „Dėl Valstybės įmonių valdybų narių atlygio skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir valdybos narių civilinės atsakomybės draudimo“ ir Valdybos narių veiklos sutartimis, į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos valstybės biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą pervedė šį atlygį už valdybos narių veiklą valstybės įmonės valdyboje:

LaikotarpisPervesto atlygio suma, Eur

2017m. I ketvirtis

25,56

2017m. II ketvirtis

12,78

2017m. III ketvirtis

6,39

2017m. IV ketvirtis

0,00Populiarios nuorodosValstybės įmonė „Pieno tyrimai“
Juridinių asmenų registras
Įmonės kodas: 233816290
PVM kodas: LT338162917
Atsiskaitomosios sąskaitos:
Luminor Bank AB LT734010042500030508
AB SEB bankas LT687044060005371898
Adresas: Radvilų Dvaro g. 31,
LT-48331 Kaunas
Tel.: (8 37) 361181
Faksas:(8 37) 361312
E-paštas:


 Pieno mėginiai priimami visą parą,
  septynias dienas per savaitę*
plačiau...Svetainės lankytojų skaičius 2365876

Informacija atnaujinta 2018 12 11
 
Kopijuoti, platinti be VĮ „Pieno tyrimai“ sutikimo DRAUDŽIAMA