Archyvas

Tarptautinė konferencija

„Pieno tyrimų sistemos dabartis ir perspektyvos integruojantis į Europos Sąjungą“

Pieno tyrimų laboratorija Latvijos pieno tyrimų sistemoje

Pranešėja - Latvijos centrinės laboratorijos Piensaimnieku direktorė Diana Ruska.

Latvijai tapus nepriklausoma ir suverenia valstybe, tapo aišku kad, norint patekti į pasaulinę rinką, būtina sukurti pieno kokybės kontrolės sistemą ir kontroliuoti atskirų gyvulių produktyvumą.

Kadangi Latvija ėmė siekti narystės ES, buvo pradėtas įstatymų derinimo procesas. ES direktyvos 92/46 pagrindu Latvija perėmė įstatymus, reglamentuojančius žalio pieno kontrolę akredituotoje laboratorijoje nuo 2001 m., numatant pereinamąjį laikotarpį iki 2006 m. Tuo metu keletas pieno perdirbimo įmonių įsigijo pieno tyrimo įrangą ir pieninėse atlikdavo pieno tyrimus, įskaitant komercinius tyrimus ir individualių gyvulių produktyvumo kontrolės tyrimus. Tačiau ne visos pieno perdirbimo įmonės išgalėjo įsigyti tokią įrangą ir dėl šios priežasties jos atlikdavo tyrimus konkurentų laboratorijose arba Valstybiniame veterinarijos medicinos diagnostiniame centre, o tai buvo ne tik brangu, bet ir sudarė nevienodas konkurencines sąlygas.

Šiuo metu valstybinės veterinarijos laboratorijos yra akredituotos ir veikia kaip kontrolės institucijos. Jos specializuojasi tyrimams pamatiniais metodais, kurie reikalauja daug laiko ir darbo išteklių, taip pat ir kvalifikuoto personalo. Tai sąlygoja ne tik jų paslaugų kainos, bet ir kliūčių įprastiniams tyrimams išaugimą.

Pieno perdirbimo įmonėms priklausančios laboratorijos nenumatė mokamų paslaugų suteikimo kaip savo veiklos tikslo.

1998 m. buvo nuspręsta sutelkti gyvulių produktyvumo kontrolės tyrimus trijose laboratorijose, kurios specializavosi bandos produktyvumo gerinimo srityje ir atlikdavo pieno riebalų, baltymų kiekio ir somatinių ląstelių skaičiaus nustatymo tyrimus.

2001 m. sausį, Žemės ūkio ministerijos siūlymu, organizacijos ir įstaigos, susijusios su pieno rinkos organizavimo ir bandos veisimo veikla, susibūrė ir nusprendė įkurti bendrą nepriklausomą pieno kokybės tyrimo laboratoriją. Vienas svarbiausių klausimų pieno sektoriaus vystyme yra centralizuotas pieno kokybės rodiklių nustatymas, kuris leistų patobulinti apmokėjimo už supirktą pieną sistemą ir vystyti gyvulių produktyvumo kontrolės sistemą, pieno kokybės rodiklių kontrolė taptų prieinama pieno gamintojams. Įkūrus bendrą laboratoriją, sutelkiant didelį kiekį pieno mėginių, būtų galima sumažinti tyrimų kaštus ir pagerinti tyrimų kokybę. Informacinė sistema taip pat būtų tobulinama, pateiktų atsakymus ir pieno gamintojams, ir perdirbėjams.

2001 08 13 buvo įkurta pieno laboratorija, ribotos atsakomybės akcinė bendrovė, kaip nepriklausoma žalio pieno kokybės tyrimo laboratorija, kuri atlieka superkamo žalio pieno rūšies nustatymo tyrimus ir tyrimus gyvulių produktyvumo kontrolės tikslais.

Latvijos pieno laboratorijos steigėjai yra valstybinės organizacijos, susijusios su pieno gamyba ir perdirbimu, institucijos, įgyvendinančios gyvulių produktyvumo kontrolės programą, taip pat valstybė, atstovaujama Valstybinio veislininkystės informacijos duomenų apdorojimo centro. Steigėjų struktūros pobūdis užkerta kelią galimybėms įtakoti laboratorijos darbą, tuo būdu užtikrina rezultatų nepriklausomumą ir patikimumą ūkininkams ir perdirbėjams.

  Steigėjai:
 • Latvijos centrinė pienininkystės komisija;
 • Latvijos pieno gamintojų asociacija;
 • Ne pelno organizacija „Vidzemes piena pārraudzības biedrība“;
 • Ne pelno organizacija „Preiļi Piena pārraudzības biedrība“;
 • Akcinė bendrovė „Latgales Ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija“;
 • Akcinė bendrovė „Siguldas Ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija“;
 • Akcinė bendrovė „Kurzemes Ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija“;
 • Latvijos gyvulių veisimo asociacija;
 • Valstybinis veislininkystės informacijos duomenų apdorojimo centras.

Laboratorijos uždavinys – superkamo žalio pieno kokybės nustatymo centralizavimas, leidžiantis teikti nepriklausomus rezultatus ir padidinti tyrimų apimtį tuo pat metu mažinant tyrimo kaštus. Nepriklausomi talpyklos pieno mėginių tyrimų rezultatai padidins mūsų pieno gamintojų konkurencingumą ES rinkoje ir padės sutvarkyti Latvijos vidaus rinką. Tyrimų centralizavimo dėka sumažės tyrimų kaštai, tai patrauks ūkininkų dėmesį, priešingu atveju, po įstojimo į ES, jie neteks valstybės paramos veislininkystės veiklai. 2002 m. rugpjūčio mėnesį Latvijos pieno laboratorija pradėjo bendrą Danijos-Latvijos projekto, skirto Nepriklausomos nacionalinės pieno laboratorijos įsteigimui, įgyvendinimą. Iki 2002 m. pabaigos buvo užbaigti patalpų rekonstrukcijos, įrengimo pagal standarto ISO/IEC 17025 reikalavimus darbai. Laboratorinė įranga buvo atvežta, sumontuotai ir sukalibruota. Įrengta laboratorija buvo paruošta pradėti tirti žalio pieno kokybę pagal Latvijos įstatymus, suderintus su ES įstatymais.

  Laboratorija yra pajėgi užtikrinti šių rodiklių nustatymą:
 • pieno riebalų,
 • pieno baltymų,
 • somatinių ląstelių skaičiaus,
 • bendro bakterinio užterštumo,
 • inhibitorinių medžiagų,
 • pieno užšalimo temperatūros.

Tuo pačiu metu laboratorija pradėjo kokybės sistemos, atitinkančios EN ISO/IEC 17025 standartą, kūrimą ir įdiegimą. Įdiegtos kokybės sistemos atitiktį įvertino Latvijos nacionalinė akreditavimo institucija LATAK, kuri yra pasirašiusi daugiašalį susitarimą su Europos akreditavimo organizacija (EA). Visi tyrimo metodai buvo akredituoti ir akreditacija laboratorijai buvo suteikta 2003 06 06. Instrumentinių metodų taikymas įgalina mūsų laboratoriją atlikti didelį skaičių tyrimų per gana trumpą laiką, o tai yra svarbu pieno supirkėjams ir perdirbėjams.

Naudojami tyrimo metodai

Metodas Kokybės rodiklis Įrengimas
LVS 176:1999 Pienas. Pieno užšalimo temperatūra Multisample Cryoscope 4C3
IDF 108 (2002) ISO 5764 Pienas. Pieno užšalimo temperatūra - Termistorinio krioskopo metodas (pamatinis metodas) Multisample Cryscope 4C3
LVS 174:1999 Pienas. Inhibitorinės medžiagos piene – nustatymas su „Delvotest P“ ir „Delvotest SP“, metodas II „Delvotest SP“
ISO 9622: 1999 Nenugriebtas pienas. Pieno riebalų, baltymų ir laktozės kiekio nustatymas infra-red matuokliais Milko-Scan 133B
LVS EN ISO 13366-3:1997 Pienas. Somatinių ląstelių skaičius. 3 dalis: Fluorooptoelektroninis metodas Bentley Somacount TM 300
MET 001001 (įteisintas vidaus metodas) Bendro bakterinio užterštumo nustatymas su Bactoscan FC Integrated Milk Testing TM BactoScan FC 150 H

Danijos-Latvijos projekto dėka mūsų laboratorija yra aprūpinta naujausios kartos bakterijų skaičiavimo įranga Foss electric, pirmąja tokia įranga Baltijos šalyse, kuri gali atlikti skirtingų bakterijų skaičiaus nustatymą ir po to perskaičiuoti bendrą bakterinį užterštumą. Šios įrangos pajėgumas – 150 tyrimų per valandą.

Projekto metu laboratorijos darbuotojai buvo apmokyti Danijoje, nepriklausomoje pieno laboratorijoje A/S Steins Laboratorium. Įgytos žinios buvo sėkmingai pritaikytos Latvijos situacijoje.

Latvijoje yra 80 registruotų įstaigu, susijusių su pienu, kurios taps pavaldžios ES direktyvų reikalavimams. Ne visos šios įstaigos turi laboratorijas, įrengtas pagal ES reikalavimus, taigi jos turi naudotis kitų laboratorijų teikiamomis paslaugomis. Šiuo metu 20 šių įstaigų naudojasi mūsų laboratorijos paslaugomis, likusios yra Valstybinių veterinarijos laboratorijų klientais arba atlieka tyrimus pačios. Mes numatome, kad ateityje mūsų klientų skaičius didės, kadangi mūsų laboratorija pateikia visus reikalingus atsakymus per 2 dienas, o tai yra labai svarbu perdirbėjams.

Kita mūsų laboratorijos darbo sfera yra gyvulių produktyvumo kontrolės tyrimai. Šiuo metu Latvijoje tokius tyrimus atlieka 3 laboratorijos. Šiais laikais ūkininkams reikalingi patikimi tyrimų rezultatai ir svarbu juos gauti laiku. Tyrimų rezultatų patikimumą užtikrina mūsų laboratorijos akreditacija. Ateityje, centralizuojant gyvulių produktyvumo kontrolės tyrimus, mes užtikrintume kaštų mažėjimą ir operatyvius ryšius su institucijomis, dirbančiomis bandos produktyvumo gerinimo srityse, o tai, savo ruožtu, duotų naudą ūkininkams formuojant produktyvias bandas.


Populiarios nuorodosValstybės įmonė „Pieno tyrimai“
Juridinių asmenų registras
Įmonės kodas: 233816290
PVM kodas: LT338162917
Atsiskaitomosios sąskaitos:
Luminor Bank AB LT734010042500030508
AB SEB bankas LT687044060005371898
Adresas: Radvilų Dvaro g. 31,
LT-48331 Kaunas
Tel.: (8 37) 361181
Faksas:(8 37) 361312
E-paštas:


 Pieno mėginiai priimami visą parą,
  septynias dienas per savaitę*
plačiau...Svetainės lankytojų skaičius 2132488

Informacija atnaujinta 2018 05 22
 
Kopijuoti, platinti be VĮ „Pieno tyrimai“ sutikimo DRAUDŽIAMA