Atliekami tyrimai

Įprastiniai pieno sudėties ir kokybės tyrimai

Riebalų, baltymų, laktozės, urėjos kiekio ir somatinių ląstelių skaičiaus nustatymas


Riebalų, baltymų, laktozės ir urėjos kiekio tyrimas atliekamas infraraudonosios spinduliuotės vidurinės srities matuokliu LactoScopeFTIR.
Somatinių ląstelių skaičiaus tyrimas atliekamas naudojant matuoklį Somascope, dirbantį srauto citometrijos principu.Bendro bakterijų skaičiaus tyrimas


Bendras bakterijų skaičius nustatomas tiesioginės epifluorescensinės filtravimo technikos metodu ir tėkmės citometrijos metodu, naudojant matuoklį Bentley Bactocount IBC.


Inhibitorinių medžiagų tyrimas


Inhibitorinės medžiagos piene nustatomos naudojant įmonėje pagamintą testą LPT ir LPT 2. Mikrobiologinis inhibitorių testas, skirtas plataus spektro antimikrobinių medžiagų aptikimui žaliame piene, yra ruošiamas pagal LST ISO/TS 26844:2010 reikalavimus. Dauginantis terpėje esančioms jautrioms antibiotikams ir sulfamidams kultūros Geobacillus stearothermophilus ATCC 10149 sporoms susidaro rūgštis, pakeičianti terpės spalvą iš violetinės į geltoną. LPT ir LPT 2 testai skiriasi vienas nuo kito terpės pH, naudojamais priedais ir jautrumu antibiotikams.


Pieno užšalimo temperatūros tyrimas


Pieno užšalimo temperatūros patikrinimas atliekamas matuokliais Lactoscope FTIR. Šis pieno užšalimo temperatūros nustatymo metodas priskiriamas rūšiavimo metodui ir yra naudojamas atrinkti mėginius, kuriuose įtariamas pašalinio vandens buvimas, t.y. užšalimo temperatūra yra aukštesnė nei minus 515 moC. Tiksli pieno mėginių užšalimo temperatūra nustatoma atrinktus mėginius ištyrus termistorinio krioskopo metodu pagal LST EN ISO 5764:2009.

Įprastinių tyrimų metodų tikslumo užtikrinimui laboratorija įsisavinus atitinkamus pamatinius metodus:

  • Riebalų kiekio nustatymas Rose-Gottlieb metodu;
  • Baltymų kiekio nustatymas Kjeldalio metodu;
  • Somatinių ląstelių skaičiaus tyrimas mikroskopiniu metodu;
  • Bendro bakterijų skaičiaus nustatymas pagal skaičiuojamas kolonijas 30oC temperatūroje;
  • Urėjos ir laktozės kiekio tyrimas fermentiniu metodu.


  • Versija spausdinimui   

     
    Kopijuoti, platinti be UAB „Pieno tyrimai“ sutikimo DRAUDŽIAMA