Archyvas

I. 2007m. Bendroji chloramfenikolio prevencijos programa

Chloramfenikolio prevencijos programoje dalyvauja šios institucijos: VĮ „Pieno tyrimai“, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (toliau – VMVT) ir Nacionalinė veterinarijos laboratorija (toliau – NVL).
1. VĮ „Pieno tyrimai“:
1.1 sudaro sutartis su Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba (toliau – VMVT) dėl pieno mėginių surinkimo ir Nacionaline veterinarijos laboratorija (toliau – NVL) dėl chloramfenikolio likučių (toliau – CAP) tyrimo žaliaviniame piene;
1.2 paruošia pieno mėginių paėmimo iš pieno perdirbimo įmonės grafiką ir suderina su VMVT;
1.3 atlieka pieno mėginiams CAP tyrimą „ELISA“ metodu;
1.4 apie teigiamus chloramfenikolio tyrimo rezultatus, nedelsiant informuojama VMVT Maisto skyrių;
1.5 nustačius CAP, pieno mėginiai siunčiami į NVL CAP patvirtinimui LC-MS-MS metodu;
1.6 apie teigiamus chloramfenikolio tyrimo rezultatus, nedelsiant informuojama VMVT Maisto skyrius ir pieno perdirbimo įmonė;
1.7 pateikia Žemės ūkio ministerijai ir Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai mėnesines ataskaitas apie atliktų tyrimų skaičių ir jų rezultatus.
2. VMVT:
2.1 teritorinių VMVT specialistai pagal suderintą grafiką su VĮ „Pieno tyrimai“ paima pieno mėginius iš pienvežių talpyklų (sekcijų) pieno perdirbimo įmonėje, pagal pieno supirkimo taisykles;
2.2. Nacionalinei veterinarijos laboratorijai nustačius teigiamus chloramfenikolio atvejus žaliame piene, teritorinių VMVT specialistai atlieka pieno ūkio patikrinimus bei jeigu reikalinga (atsekamumui) pieno supirkimo punkto ir pieno perdirbimo įmonės patikrinimus.
3. NVL:
3.1 atlieka VĮ „Pieno tyrimai“ pristatytiems pieno mėginiams CAP tyrimą LC-MS-MS metodu;
3.2 tyrimų protokolą pateikia VĮ „Pieno tyrimai“ ir VMVT.


II. Chloramfenikolio prevencijos vykdymo tvarka

1. VĮ „Pieno tyrimai“ sudaro pieno mėginių atrinkimo grafiką iš pieno perdirbimo įmonių ir suderina su VMVT Maisto skyriumi.
2. VĮ „Pieno tyrimai“ pateikia VMVT Maisto skyriui el. paštu esimonis@vet.lt kiekvienos dekados pieno mėginių paėmimo grafiką iš pieno perdirbimo įmonių.
3. VMVT Maisto skyrius pieno mėginių paėmimo grafiką pateikia atitinkamai teritorinei VMVT.
4. VĮ „Pieno tyrimai“ pateikia teritorinėms VMVT, kurių teritorijoje pagal grafiką bus imami pieno mėginiai, priemones pieno mėginių paėmimui ir išsiuntimui į VĮ „Pieno tyrimai“.
5. Teritorinių VMVT atsakingi pareigūnai pagal grafiką vyksta į pieno perdirbimo įmonę ir paima pieno mėginius iš visų atvykstančių pienvežių talpyklų, užpildo mėginių siuntimo į laboratoriją aktą ir užplombuoja pieno mėginių konteinerį, kurį iš pieno perdirbimo įmonės pasiima VĮ „Pieno tyrimai“. Jeigu žalias pienas pristatomas į kelis tos pačios įmonės filialus esančius tame pačiame ar gretimuose rajonuose – teritorinė VMVT organizuoja mėginių paėmimą, aukščiau minėtose įmonėse, vienu metu.
6. Pieno perdirbimo įmonėje teritorinės VMVT pareigūnas privalo:
6.1. palyginti per savaitę ir patikrinimo dieną supirkto pieno kiekį ir kiekio kitimo dinamiką;
6.2. patikrinti visų pieno supirkimo punktų, ūkininkų ir žemės ūkio bendrovių (toliau – pieną tiekiantys objektai), iš kurių į pieno perdirbimo įmonę pristatomas pienas, sąrašą ir patikslinti, ar iš jų visų buvo pristatytas pienas patikrinimo dieną;
6.3. jeigu nustato, kad pienas buvo pristatytas ne iš visų pieną tiekiančių objektų, privalo iš pieno nepristačiusių pieną tiekiančių objektų per kiek įmanoma trumpesnį laiką paimti pieno mėginius;
6.4. patikrinti pieno perdirbimo įmonėje savikontrolei atliekamus žalio pieno tyrimus dėl inhibitorinių medžiagų rezultatus (ištirta viso, nustatyta teigiamų atvejų ir užteršto pieno panaudojimas);
6.5. visą surinktą informaciją užfiksuoti patikrinimo akte ir ne vėliau kaip kitą darbo dieną pateikti VMVT Maisto skyriui faksu (8~5) 249 17 17.
7. VĮ „Pieno tyrimai“ atlieka iš pieno perdirbimo įmonės pristatytiems pieno mėginiams chloramfenikolio tyrimą „ELISA“ metodu ir apie teigiamus tyrimo rezultatus nedelsiant informuoja VMVT Maisto skyrių el. paštu esimonis@vet.lt bei išsiunčia pieno mėginius į NVL chloramfenikolio likučių patvirtinimui; gavę chloramfenikolio likučius patvirtinantį tyrimo protokolą – informuoja VMVT ir pieno perdirbimo įmonę.
8. VMVT Maisto skyrius, gavęs informaciją iš VĮ „Pieno tyrimai“ apie nustatytą chloramfenkolį, nedelsiant informuoja atitinkamas teritorines VMVT, kurios privalo nustatyti pieną tiekiančius objektus, kurių piene buvo nustatytas chloramfenikolis, ir nedelsiant iš jų paimti mėginius.
9. Jeigu teritorinės VMVT pareigūnas nustato, kad pieno mėginys, kuriame nustatytas chloramfenikolis, paimtas iš kelių pieną tiekiančių objektų bendro pieno, jis privalo suorganizuoti pieno mėginių paėmimą iš kiekvieno pieną tiekiančio objekto (iš kiekvieno pieno supirkimo punkto pieno gamintojo) vienu metu.
10. Jeigu teritorinės VMVT pareigūnas nustato, kad 9 punkte nurodytų pieno mėginių ėmimo metu pieną į pieno supirkimo punktą pristato ne visi pieno gamintojai, kurie buvo pristatę pieną tą dieną, kai buvo paimti mėginiai iš pienvežio talpyklos, privalo iš tų pieno gamintojų paimti pieno mėginius pieno gamintojo ūkyje.
11. Jeigu dėl objektyvių priežasčių neįmanoma įvykdyti 10 punkto, teritorinės VMVT pareigūnas privalo paimti pieno gamintojo ir pieno supirkimo punkto vedėjos pasiaiškinimą ir informuoti VMVT Maisto skyrių.
12. VĮ „Pieno tyrimai“ atlieka pagal 9-10 punktus paimtiems ir pristatytiems pieno mėginiams chloramfenikolio tyrimą „ELISA“ metodu ir apie teigiamus tyrimo rezultatus nedelsiant informuoja VMVT Maisto skyrių bei išsiunčia mėginius į NVL chloramfenikolio kiekybiniam patvirtinimui;
13. VĮ „Pieno tyrimai“ iš NVL gavę tyrimo protokolą su chloramfenikolio patvirtinimu, nedelsiant informuoja VMVT Maisto skyrių ir pieno perdirbimo įmonę.
14. VMVT Maisto skyrius, gavęs informaciją iš VĮ „Pieno tyrimai“ apie nustatytą chloramfenikolį, nedelsiant informuoja atitinkamas teritorines VMVT ir LVVPI, kurių pareigūnai privalo atlikti pieno ūkio patikrinimus (teritorinės VMVT pareigūnas patikrina ūkį ir užpildo Pieno ūkio patikrinimo aktą dėl pieno supirkimo atnaujinimo).
15. Teritorinių VMVT pareigūnai, gavę 13 punkte nurodytą tyrimo protokolą, privalo pieno ūkiams taikyti poveikio priemones, nurodytas Pieno supirkimo tvarkos apraše.
16. Teritorinių VMVT pareigūnai privalo kontroliuoti pieno perdirbimo įmones dėl žalio pieno, kuriame nustatytos inhibitorinės medžiagos, panaudojimo ir griežtai kontroliuoti iš tokio pieno pagamintų pieno gaminių naudojimą.


III. Žaliavinių pieno mėginių paėmimo ir tyrimo schema
Populiarios nuorodosValstybės įmonė „Pieno tyrimai“
Juridinių asmenų registras
Įmonės kodas: 233816290
PVM kodas: LT338162917
Atsiskaitomosios sąskaitos:
AB DNB bankas LT734010042500030508
AB SEB bankas LT687044060005371898
Adresas: Radvilų Dvaro g. 31,
LT-48331 Kaunas
Tel.: (8 37) 361181
Faksas:(8 37) 361312
Nemokama linija: (8 800) 55545
E-paštas:


 Pieno mėginiai priimami visą parą,
  septynias dienas per savaitęSvetainės lankytojų skaičius 3768340

Informacija atnaujinta 2016 02 10
 
Kopijuoti, platinti be VĮ „Pieno tyrimai“ sutikimo DRAUDŽIAMA