Archyvas

Tarptautinė konferencija

„Pieno tyrimų sistemos dabartis ir perspektyvos integruojantis į Europos Sąjungą“


Lietuvos pieno tyrimų sistema.
VĮ „Pieno tyrimai“ veikla ir perspektyvos

Pranešėjas VĮ „Pieno tyrimai“ direktorius S.Savickis

Valstybės įmonė „Pieno tyrimai“ yra akredituota, nešališka, valstybės lėšomis įsteigta žalio pieno tyrimų laboratorija, aprūpinta šiuolaikiška įranga. Jos vykdoma veikla užtikrina Europos Sąjungos norminiuose dokumentuose nurodytų nešališkumo, savarankiškumo bei sąžiningumo principų įgyvendinimą. VĮ „Pieno tyrimai“ struktūra, administracinis pavaldumas yra tokie, kad suinteresuoti asmenys ar įstaigos negali turėti įtakos tyrimų rezultatams, darbuotojai yra apsaugoti nuo komercinio, finansinio ar kito spaudimo, kuris galėtų paveikti jų sprendimus, dirbančiųjų atlyginimai nepriklauso nei nuo atliktų tyrimų skaičiaus, nei nuo jų rezultatų.

Dar 1992-1993 metais PHARE projekto konsultantai, šalies mokslininkai, Žemės ūkio ministerijos atsakingi asmenys, pieno gamintojai ir perdirbėjai išreiškė būtinybę Lietuvoje įdiegti vieningą pieno tyrimų sistemą gyvulių produktyvumo kontrolės ir apmokėjimo už pieną tikslais bei įsteigti centrinę šalies pieno tyrimų laboratoriją. Atsižvelgus į Lietuvos teritorijos kompaktiškumą bei žinant ilgametę išvystytos pienininkystės Europos šalių centrinių laboratorijų darbo patirtį, 1998 metais Lietuvoje pradėjo funkcionuoti vieninga nešališka viso superkamo pieno kokybės kontrolės sistema.

VĮ „Pieno tyrimai“ atlieka pieno sudėties ir kokybės tyrimus visiems šalies pieno gamintojams atsiskaitymo už superkamą pieną ir gyvulių produktyvumo kontrolės tikslais. Nuo pat įmonės įkūrimo ypatingai daug dėmesio skiriama atliekamų tyrimų tikslumui užtikrinti. Jau nuo 1996 metų sukurta, įdiegta ir pastoviai tobulinama tarptautinius standartus atitinkanti kokybės vadybos sistema pagreitina problemų sprendimą, numato atsakomybės sričių paskirstymą darbuotojams, padeda siekti pagrindinio užsibrėžto tikslo – dirbti be klaidų. Šiuo metu šalyje įdiegta vieninga superkamo pieno sudėties ir kokybės įvertinimo sistema ne kartą buvo inspektuojama, pripažinta ir patvirtinta Europos Sąjungos komisijos ir kontroliuojančių šalies organizacijų. Aukščiausias VĮ „Pieno tyrimai“ įvertinimas - gautas sertifikatas, patvirtinantis laboratorijos kompetenciją atlikti žalio pieno sudėties ir kokybės tyrimus pagal tarptautinių standartų ISO/IEC 17025:2000 ir EN ISO 9002:1994 reikalavimus.

VĮ „Pieno tyrimai“ ne rečiau kaip kartą per ketvirtį sėkmingai dalyvauja tarptautinėse tarplaboratorinių tyrimų programose, kas taip pat užtikrina atliekamų tyrimų rezultatų tikslumą. Šiuo metu įmonė sėkmingai dalyvauja tarptautinėje tarplaboratorinių palyginamųjų tyrimų programoje, kurią organizuoja ES arbitražinė laboratorija „CECALAIT“, esanti Prancūzijoje, ir Vokietijos federalinių žemių pieno tyrimų laboratorijų žiediniuose testuose.

VĮ „Pieno tyrimai“ sukurta informacinė sistema, kuri leidžia visiems turintiems interneto ryšį bei personalinį kompiuterį operatyviai gauti, analizuoti ne tik tyrimų rezultatus, bet ir statistinius duomenis. Kontroliuojančios organizacijos (Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Valstybinė veislininkystės priežiūros tarnyba), mokslo įstaigos operatyviai naudojasi visais tyrimų duomenimis. Interneto svetainėje (www.pieno-tyrimai.lt) pateikta daug aktualių straipsnių pieno kokybės gerinimo klausimais, pieno supirkimo tvarką reglamentuojantys dokumentai ir jų pasikeitimai, įmonės istorija ir visoje šalyje superkamo pieno ir kontroliuojamų karvių pieno mėginių tyrimų statistiniai duomenys bei grafinė jų išraiška.

Darbui laboratorijoje sutelktas kvalifikuotas personalas. Šiuo metu įmonėje dirba 135 darbuotojai. Visi laboratorijos specialistai turi aukštąjį išsilavinimą, o septyni dirbantieji yra apgynę daktarines disertacijas. Įmonės specialistai aktyviai dalyvauja sprendžiant pieno supirkimo tvarkos, pieno kokybės vertinimo problemas. Įmonėje rengiami seminarai, atvirų durų dienos, pažintiniai susitikimai su aukštesniųjų ir aukštųjų mokyklų studentais bei dėstytojais. Įmonės specialistai dalyvauja respublikoje vykstančiuose renginiuose bei susitikimuose su pieno gamintojais, pateikia informaciją aktualiais klausimais.

Pristatymo medžiaga


Populiarios nuorodosValstybės įmonė „Pieno tyrimai“
Juridinių asmenų registras
Įmonės kodas: 233816290
PVM kodas: LT338162917
Atsiskaitomosios sąskaitos:
Luminor Bank AB LT734010042500030508
AB SEB bankas LT687044060005371898
Adresas: Radvilų Dvaro g. 31,
LT-48331 Kaunas
Tel.: (8 37) 361181
Faksas:(8 37) 361312
E-paštas:


 Pieno mėginiai priimami visą parą,
  septynias dienas per savaitę*
plačiau...Svetainės lankytojų skaičius 2132488

Informacija atnaujinta 2018 05 22
 
Kopijuoti, platinti be VĮ „Pieno tyrimai“ sutikimo DRAUDŽIAMA