Archyvas


Valstybės įmonei „Pieno tyrimai“ suteiktas naujas akreditavimo pažymėjimas

2010 metų rugpjūčio 18 d. Nacionalinio akreditacijos biuro prie LR Aplinkos ministerijos direktoriaus įsakymu VĮ „Pieno tyrimai“ buvo perakredituota. Laboratorijai išduotas akreditavimo pažymėjimas, kuris liudija, kad VĮ „Pieno tyrimai“ atitinka LST EN ISO/IEC 17025:2005 reikalavimus ir yra akredituota atlikti žalio pieno cheminius, fizikinius ir mikrobiologinius tyrimus. Šis pažymėjimas galios iki 2015 m. rugpjūčio mėnesio.

Akreditacija - tai tarptautiniu lygiu pripažinta atitikties vertinimo sistema, sukurta tyrimų laboratorijų rezultatų patikimumo užtikrinimui. Akreditacija siekiama užtikrinti laboratorijos teikiamų paslaugų kokybę, nes kito būdo, patikrinti, ar teisingai dirbama, nėra.

Pirmą kartą Valstybės įmonė „Pieno tyrimai“ buvo akredituota 2000 m sausio mėn. Vokietijos akreditacijos tarnybos DAP (Deutsches Akkreditierungssystem Prüfwesen GmbH), kuri patvirtino laboratorijos kompetenciją atlikti žalio pieno sudėties ir kokybės tyrimus pagal standarto EN ISO/IEC 17025 „Tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų kompetencijai keliami bendrieji reikalavimai“ reikalavimus. Akreditavimo pažymėjimas galiojo penkis metus, taigi 2005 m. laboratorija buvo sėkmingai perakredituota. Perakreditavimą atliko Vokietijos akreditacijos tarnybos DAP ekspertai.

Nuo 2010 sausio 1 d. įsigaliojus Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentui (EB) Nr. 765/2008, akreditavimo tvarka pasikeitė. Šis reglamentas nustato, kad kiekviena ES valstybė narė paskiria vieną nacionalinę akreditacijos įstaigą ir siekiant išvengti kelių akreditacijų, padidinti pasitikėjimą akreditacijos pažymėjimais bei pagerinti jų pripažinimą, ir vykdyti veiksmingą akredituotų atitikties vertinimo įstaigų stebėseną, atitikties vertinimo įstaigos dėl akreditacijos turėtų kreiptis į valstybės narės, kurioje jos yra įsteigtos, nacionalinę akreditacijos įstaigą. Šių metų rugsėjo mėn. baigiasi DAP suteikto akreditavimo pažymėjimo galiojimas. Baigiantis akreditacijai, šiemet VĮ „Pieno tyrimai“ išreiškė pageidavimą vėl jos siekti (tai yra savanoriškas kiekvienos laboratorijos apsisprendimas). Remiantis naujai įsigaliojusiu reglamentu VĮ „Pieno tyrimai“ kreipėsi į Lietuvos Nacionalinį akreditacijos biurą, o ne į Vokietijos akreditacijos tarnybą, kaip iki šiol.

Paraišką dėl pakartotinio akreditavimo įmonė pateikė jau kovo mėnesį. Lietuvos Nacionalinis akreditacijos biuras skyrė keturių ekspertų grupę atlikti pakartotinį įmonės įvertinimą LST EN ISO/IEC 17025:2005 atitikčiai. Vienas iš svarbesnių akreditavimo principų – nešališkumas. Įvertinimą atlikti gali tik nepriekaištingos kvalifikacijos specialistai. Akreditavimo metu buvo tikrinama įmonės veiklos organizavimas, vadybos sistema, dokumentų valdymas, užsakymų ir sutarčių analizė, buvo tikrinamos perkamos paslaugos ir tiekimai, paslaugos užsakovams, skundai, prevenciniai bei korekciniai veiksmai, įrašų valdymas, vidiniai auditai, įmonės darbuotojai, jų kompetencija, patalpos ir darbo aplinkos sąlygos, įrengimai, bandymų metodai ir jų įteisinimas, duomenų tvarkymas, rezultatų kokybės užtikrinimas ir valdymas bei rezultatų pateikimas. Ekspertai labai atidžiai stebėjo ir vertino laboratorijoje atliekamus tyrimus visais tyrimo metodais, nuo mėginio atvežimo, priėmimo iki pat gautų tyrimų rezultatų išdavimo. Tokiu būdų ekspertai tikrino visus be išimties VĮ „Pieno tyrimai“ laboratorijoje atliekamus tyrimus. Norėdami įvertinti darbuotojų kompetenciją, kvietėsi juos atsitiktine tvarka atlikti tam tikrą tyrimą, taip vertindami ar jie išties sugeba ir gali atlikti visus tyrimus pagal jiems suteiktus įgaliojimus. Griežtai buvo stebimos įrangos kalibravimo procedūros.

Lietuvos Nacionalinio akreditacijos biuro ekspertai patvirtino efektyvų kokybės vadybos sistemos funkcionavimą įmonėje, laboratorijos techninę kompetenciją atlikti žalio pieno fizikinius cheminius bei mikrobiologinius tyrimus.

Su Lietuvos Nacionaliniu akreditacijos biuru ir toliau bus nuolat bendradarbiaujama, palaikomas nuolatinis ryšys. Net ir akredituota laboratorija turi nuolat informuoti apie joje vykdomus pakeitimus, diegiamas naujoves. Kaip ir anksčiau bus vykdomi kasmetiniai patikrinimai, kuriuos atliks Lietuvos Nacionalinio akreditavimo biuro paskirti ekspertai.

Pagal šių dienų darbų apimtis VĮ „Pieno tyrimai“ – trečioji Europoje (po Olandijos "Qlip" ir Vokietijos "Milchprufring Bayern e.V." laboratorijų) ir didžiausia pieno tyrimų laboratorija ne tik Baltijos šalyse, bet ir kitose kaimyninėse valstybėse. Verta nepamiršti, kad šių metų birželio mėnesį buvo atliktas 100 milijoninis tyrimas. Tai įrodo, kad VĮ „Pieno tyrimai“ laboratorijos veikla yra tikrai reikalinga Lietuvos pienininkystei. Per mėnesį laboratorija gauna daugiau kaip 480 000 mėginių, iš kurių atliekama virš 860 000 tyrimų. VĮ „Pieno tyrimai“ laboratorija teikia labai platų spektrą paslaugų. Šiai dienai laboratorija siūlo 36 žalio pieno tyrimus. Laboratorijos teikiamomis paslaugomis naudojasi ne tik Lietuvos ūkininkai, bet ir artimiausių Lietuvos kaimyninių valstybių Latvijos ir Baltarusijos pieno sektoriaus atstovai.

VĮ „Pieno tyrimai“ siekia visapusiškai bendradarbiauti su pieno gamintojais ir pieno supirkėjais, todėl siūlo vis naujas paslaugas, naujas galimybes. Laboratorija nuolat tobulina laboratorinių tyrimų procesą, modernizuoja laboratorijos įrangą ir taip siekia dar didesnio tyrimų rezultatų tikslumo bei patikimumo.


Populiarios nuorodosValstybės įmonė „Pieno tyrimai“
Įmonės kodas: 233816290
PVM kodas: LT338162917
Atsiskaitomosios sąskaitos:
AB DNB bankas LT734010042500030508
AB SEB bankas LT687044060005371898
Adresas: Radvilų Dvaro g. 31,
LT-48331 Kaunas
Tel.: (8 37) 361181
Faksas:(8 37) 361312
Nemokama linija: (8 800) 55545
E-paštas:


 Pieno mėginiai priimami visą parą,
  septynias dienas per savaitęSvetainės lankytojų skaičius 3766267

Informacija atnaujinta 2016 02 08
 
Kopijuoti, platinti be VĮ „Pieno tyrimai“ sutikimo DRAUDŽIAMA